חוזר ממשק אינטרנטי: כך תאתרו מוצרי ביטוח בקלות וביעילות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בחודש אוגוסט 2018, בשלהי כהונתה של הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, פורסם תיקון לחוזר הביטוח: ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח. רובנו, מכירים את החוזר הזה בשם הפשוט: "הר הביטוח".

אנסה להסביר קצת על מהותו של הר הביטוח שהחל מיום 1.10.18 קיימת חובה לעשות בו שימוש בהתאם להוראות חוזר הצירוף לביטוח. התכלית של הר הביטוח הינה חשובה ופשוטה במהותה: להגביר את השקיפות וזמינות המידע ביחס לפוליסות הביטוח שרכש הציבור ולאפשר לו לרכוש או לעדכן את המוצרים הקיימים ברשותו בצורה מושכלת. המידע נגיש במהירות ומעניק מידע ממצה לגבי התיק הביטוחי של הלקוח בכל חברות הביטוח.

ממשק אינטרנטי | צילום: shutterstock

הר הביטוח יחול על הענפים הבאים: פוליסות ריסק, פוליסות חסכון, פוליסות אכ"ע ביטוח חיים קבוצתי הדד. ביטוח בריאות: ניתוחים מהשקל הראשון, ניתוחים משלימים לשב"ן, השתלות, תרופות, ניתוחים בחו"ל, ייעוץ ובדיקות, סיעוד, תאונות אישיות, מחלות קשות, שיניים, עובדים זרים ושוהים בחו"ל. ביטוח חובה לרכב. ביטוח מקיף וצד ג' ברכב. ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק.

הר הביטוח מספק ביחס לענפים האמורים את הפרטים הבאים: ת.ז. של המבוטח, מספר פוליסה/כתב שירות, סוג מוצר הביטוח, תחום הביטוח, סיווג (אישי/ קבוצתי) מועד תחילת הביטוח, מועד סיום הביטוח, סך דמי ביטוח שנתיים או חודשיים.

הר הביטוח לא יחול על הפוליסות הבאות:
1. פוליסות ביטוח חיים קבוצתיות שלגביהן ניתן אישור הממונה לפי תקנה 10(5) לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג־1993 .
2. פוליסות ביטוח חיים קבוצתיות ששווקו לפני 1 בינואר 2006 ולא חודשו.
3. ביטוח תאונות אישיות כאמור בסעיף 1(א)(5) להודעת הפיקוח, שנערך לתקופה שאינה עולה על שנה, כמפורט להלן:
א. ביטוח תאונות אישיות קבוצתי או ביטוח תאונות אישיות שאינו קבוצתי, שנערך לקבוצת מבוטחים עקב השתתפותם באירוע המשותף לחברי הקבוצה או עקב השתתפותם בפעילות מסוימת.
ב. ביטוח תאונות אישיות קבוצתי לתלמידים.
4. ביטוח בריאות שבעל הפוליסה או המעסיק של המבוטח מממן עבורו את מלוא דמי הביטוח, אם נעשה למבוטח לא מסוים או אם נעשה במסגרת ביטוח מקיף לבתי עסק.
5. ביטוח בריאות קבוצתי שבו פרטי המבוטחים אינם ידועים לחברת הביטוח לפי דרישת בעל הפוליסה מסיבות ביטחוניות.
6. מוצרי ביטוח שנערכו לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים.

בחודש מרץ 2019 יכנס התיקון להר הביטוח אשר יחול גם לגבי דו"ח תביעות ובכך יחל עידן חדש בנושא משלוח דוחות העדר תביעות (מורחב יותר) לחברות הביטוח בעולם הרכב המקיף וצד שלישי. חברת הביטוח תעביר להר הביטוח מידע

על פוליסות מקיף וצד שלישי בשלוש שנים שקדמו לדיווח והפרטים שימסרו:
1. מספר תעודת זהות של המבוטח;
2. מספר הרכב המבוטח;
3. מועד מקרה הביטוח;
4. הסכום ששולם;
5. סוג הכיסוי;
6. סוג התביעה (נזק עצמי או צד שלישי);
7. סכום הפיצוי או השיפוי שנתקבל מצד שלישי, ככל שנתקבל;
8. שיעור ירידת ערך;
9. סכום ירידת ערך

נושא נוסף שיטופל החל ממרץ 2019 במסגרת הר הביטוח הינו העברת מידע מפורט ביחס לפוליסות ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים, בגין מבוטחים שבוטלה להם הפוליסה עקב מעבר בין קופות חולים, שטרם חלפו 180 ימים ממועד תום תקופת הביטוח ויורחב הדיווח, בשינויים המתבקשים, ביחס לנושא זה באופן הבא:
1. גיל הצטרפות לביטוח בהתאם לקבוע בסעיף 8 להוראות ביטוח סיעודי קבוצתי;
2. מספר החודשים בהם היה זכאי לקבל תגמולי ביטוח;
3. האם זכאי לקבל תגמולי ביטוח במועד תום תקופת הביטוח (כן/לא);
4. מבוטח זכאי כהגדרתו בהוראות ביטוח סיעודי קבוצתי (כן/לא);
5. פירוט של החרגות לכיסוי הביטוחי, ככל שקיימות. המידע יועבר על ידי חברת הביטוח עד לחמישי בכל חודש בגין החודש שחלף, ובביטוח חיים עד ליום 15 לכל חודש בגין החודש החולף וחברת הביטוח אחראית לוודא את תקינות המידע המועבר לרבות בדיקת ת.ז. והעדר נתונים כפולים.

אציין כי למבוטח יש אפשרות להסיר את המידע אודותיו מקובץ הדיווח להר הביטוח. המשמעות היא שתוך שבועיים ממועד הבקשה תחדל חברת הביטוח מלדווח על הפרטים של המבוטח, והמבוטח לא יוכל לדעת באופן מרוכז את מכלול הכיסויים הביטוחים שיש ברשותו.

לסיכום: מדובר בחוזר מבורך לטובת הציבור בישראל באופן שישקף בצורה מרוכזת את כלל הכיסויים הביטוחים האישיים של הציבור. עם זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי המידע לא בהכרח שלם, אינו מתעדכן באופן מיידי (אונליין) ובעיקר, יתכנו מקרים שהלקוחות ויתרו מסיבות השמורות עימם על הדיווח להר הביטוח ולכן המידע המתקבל לא ישקף את כלל הכיסויים ביחס ללקוח ויוביל לרכישת ביטוח כפול.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

*סוכנת/סוכן ביטוח חבר לשכה יקר: האם כבר נכנסת לאתר הלשכה והורדת את המדריך המרוכז ליישום חוזר צירוף לביטוח שהכנתי עבורך? להלן הקישור לאתר הלשכה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email