חוזר נוסף של הפיקוח בדרך להקלה על חופש הבחירה במוצר ובסוכן

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

השבוע פירסמה המפקחת על שוק ההון הביטוח והחיסכון דורית סלינגר חוזר האוסר על גופים מוסדיים להתנות צירוף של עובדים חדשים בביטוחי ריסק ואובדן כושר עבודה בהעברת כספי הפנסיה וניהולם.

המפקחת אף הגדילה לעשות ואסרה על גוף מוסדי להתנות הנחה בדמי הביטוח או בדמי הניהול כנגד רכישת ביטוח אחר.

מטרת החוזר היא למנוע מצבים שבהם מעסיק מקבל פתרון משולב, אך מותנה מצד הגוף המוסדי שבו הוא מחויב כנגד מתן כיסוי ביטוחי מוזל ו/או אובדן כושר מפעלי מוזל להעביר את כספי הפנסיה לניהול אותו גוף מוסדי, או לחילופין הסכמת הגוף המוסדי בקבלת עובדים לביטוח פנסיוני בדמי ניהול נמוכים מהרגיל, מול מחויבות של המעסיק לרכוש במקביל כיסויים בגין ריסק או אובדן כושר עבודה עבור אותם עובדים.

חוזר זה, בהמשך לקו שאותו מובילה המפקחת גם בתחומים נוספים, כגון הפרדת התפעול מהשיווק, יאפשר לכל עובד בתפישת האגף לקבל את התנאים האופטימליים הקיימים אצל מעסיקו, תוך היכולת לשמר את סוכן הביטוח האישי שלו, המלווה אותו שנים.

כיום, בחלק לא קטן מהמקרים, לאור הסכמים מיוחדים בין מעסיק לגוף מוסדי באמצעות מנהל הסדרים, נמנעת מהעובד האפשרות להמשך הטיפול אצל סוכנו האישי ולקבל תנאים מועדפים, לאור סיכומים קיימים בין המעסיק אותו גוף מוסדי קיים. אגף הפיקוח פועל בדרך זו להקל על סיום התהליך שבו החל, מחופש הבחירה במוצר ועד חופש הבחירה בסוכן, כך שהלקוח יוכל לקבל את המוצר הטוב ביותר עבורו, עם הסוכן המקצועי שבו חפצה נפשו, וללא חשש כי יפגע בתנאים של החיסכון הפנסיוני או כיסויים אחרים הקיימים כיום אצל אותו מעביד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email