חוששים לחוסכים לפנסיה: ניסיון ההשתלטות של אקירוב על כלל החזקות ביטוח

ועד העובדים ובעלי המניות דורשים הבהרות מאקירוב ומכלל החזקות לגבי הדיווח לבורסה בעניין רכישת השליטה בחברה; יו"ר ועד עובדי כלל: "נדרש מו"מ מקדים על מנת להסדיר את ההשלכות של קבלת היתר שליטה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

למרות הדיווח של אלרוב נדל"ן שבשליטת אלפרד אקירוב לבורסה לפני כשבועיים, כי טרם קיבלה החלטה כלשהי לרכישת השליטה בחברת כלל החזקות עסקי ביטוח, הפרסומים על כוונה כזאת מביאים לתגובות מודאגות מצד ועד עובדי החברה, בעלי מניות וגופים חברתיים שחוששים לגורל מיליון החוסכים לפנסיה בכלל ביטוח.

בשבועות האחרונים גברו הפרסומים לפיהם תגיש אלרוב בקשה לרשות שוק ההון לקבלת היתר שליטה בחברה. כיום מחזיק אקירוב, באמצעות אלרוב נדל"ן, 15% ממניות כלל החזקות (שבבעלותה המלאה כלל ביטוח הפרטית) והוא מתכוון לרכוש עוד 15% ולהגיע לאחזקה של 30%, מה שמחייב היתר שליטה מהממונה.

"מו"מ מקדים נדרש על מנת להסדיר את ההשלכות של קבלת היתר שליטה" | צילום: shutterstock
מו"מ עם העובדים

בעקבות הפרסומים שלח רוני רז, יו"ר ועד עובדי כלל ביטוח מכתב לאלפרד אקירוב, ובו דרישה לקיים מו"מ עם העובדים טרם קבלת היתר שליטה בחברה. במכתב מציין רז כי ללא כניסה למו"מ, העובדים לא יהיו מחויבים יותר לשקט תעשייתי.

"מצאתי לנכון לפנות אליך על מנת לדרוש כניסה למו"מ עם ועד העובדים בחברה כבר עתה, טרם הגשת הבקשה לקבלת היתר השליטה", כותב רז במכתבו לאקירוב. "מו"מ מקדים נדרש על מנת להסדיר את ההשלכות של קבלת היתר שליטה, ככל שיינתן, על העובדים – ובכלל זה השכלות הנוגעות לשמירה על הביטחון התעסוקתי של העובדים, וכן על מנת לתת מענה לדרישות נוספות, כגון הדרישה הברורה מאליה לקבלת מענק.

"בעבר כבר נחתם בחברה הסכם קיבוצי שהסדיר עקרונית את זכותם של העובדים למענק דומה, ובמקביל אף נחתם הסכם קיבוצי נוסף, עם מי שביקש לקבל היתר שליטה בחברה באותו מועד (אדוארדו אלשטיין) – שהסדיר השלכות שונות ובכלל זה גם מענק מכירה. מאחר שאנו מצויים בימים אלו במשא ומתן לחידוש של ההסכם הקיבוצי הקיים בחברה – אשר עתיד להגיע לתום תוקפו ב-31.12.21, נראה לנו נכון כי המשא ומתן יכלול גם הסדרה של ההשלכות הנובעות מקבלת היתר השליטה. חשוב לנו להבהיר כי אם הדבר לא יעלה בידינו, כך שנדרש להסדיר עניין זה בנפרד, לא נהייה מחויבים מטבע הדברים לכל מיצוי תביעות ושקט תעשייתי בעניין זה, על כך המשתמע מכך", מסכם רז.

מאיימים בתביעה

בתחילת השבוע הוגשה לביה"מ המחוזי ת"א-יפו בקשה בידי בעל מניות בחברה, לגילוי ועיון במסמכים, וזאת לצורך בחינת האפשרות להגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים ונושאי משרה של החברה ושל כלל ביטוח.

על פי הדיווח של כלל החזקות, הבקשה מתייחסת לעסקת מכירת מניות אלרוב נדל"ן שהיו בבעלות כלל; המבקש טוען כי "על אף שבמועד חתימת ההסכם למכירת מניות אלרוב נדל"ן הייתה בידי כלל החזקות וכלל ביטוח הצעה גבוהה יותר מאלפרד אקירוב, בעל השליטה באלרוב, לרכישת מניות אלרוב, העדיפו בעלי תפקידים ונושאי משרה בחברה ובכלל ביטוח הצעה נמוכה ב-33% מהצעתו של אקירוב וזאת, לכאורה, על רקע סכסוך שהתגלה בין אקירוב לבין החברה וכלל ביטוח. 

"לטענת התובע, יש להיעתר לבקשתו לגילוי ועיון במסמכים על מנת לאפשר לו, בהתאם לתוכנם, לגבש עמדה בקשר עם הגשת תביעה נגזרת, שעניינה בין היתר, הפרת הדין, הפרת חובות נאמנות של נושאי תפקידים בחברה ובכלל ביטוח (או של מי מהן), הפרת חובות הזהירות של נושאי תפקידים בחברה, כשלים שנפלו בממשל התאגידי בחברה, הפסד כספי ונזקים שנגרמו (ושייגרמו) לחברה ולכלל ביטוח עקב האמור לעיל", נמסר בהודעת כלל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email