חידוש ביטוח – הצורך בתיעוד

מסוגייה שנידונה בבית המשפט לאחרונה, אנחנו יכולים ללמוד על החשיבות שבתיעוד השיחות עם הלקוח בעת חידוש הפוליסה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

למבוטח, בעל רכב, הסתיימו פוליסות ביטוח החובה והמקיף ביום 31.12.16. במהלך אותו חודש, פנתה סוכנות הביטוח למבוטח, שהינו מבוטח הסוכנות במשך 20 שנה, בהצעה לחידוש הפוליסה לשנה נוספת. הואיל והמבוטח לא פעל לחדש את הפוליסות, פקידת הסוכנות אף התקשרה לתזכר אותו מספר ימים לפני סיום הפוליסה, ברם, זה מצדו אמנם הבטיח להגיע לסוכנות להסדיר את הביטוח אך בפועל לא הגיע.

שבוע לאחר תום הכיסוי הביטוחי, ביום 7.1.17 אירעה תאונת דרכים כאשר רכב צד שלישי התנגש ברכב המבוטח מאחור וגרם לו לנזק. חברת הביטוח דחתה את תביעת המבוטח בטענה שאין ברשותו פוליסת ביטוח בתוקף. המבוטח הגיש תביעה כנגד סוכנות הביטוח וחברת הביטוח בטענה כי פקידת הסוכן הבהירה לו מפורשות שיהיה לו חידוש לביטוח הרכב ומשכך היא יצרה אצלו מצג שווא לפיו לכאורה קיימת לו פוליסת ביטוח בתוקף.

הסוכנות מאידך טענה כי היא פעלה כדין, פנתה אל התובע הן בכתב והן בע"פ, אך כל פניותיה לא נענו לכן אין לתובע אלא להלין על עצמו ובמקביל, הוגשה הודעת צד שלישי כנגד הצד השלישי, אשר גרם לתאונה. בין יתר טענותיו טען המבוטח כי להבנתו קיים חוזר החידושים מטעם רשות שוק ההון, ובו קיימת אפשרות לחדש את הפוליסה במסגרת מנגנון לכיסוי זמני, למשך 21 יום, ורק אם במהלכם יודיע המבוטח על אי רצונו לחדש את הביטוח, רק אז יופסק הביטוח.

פקידת הסוכן הבהירה לו מפורשות שיערך עבורו חידוש לביטוח הרכב | צילום: shutterstock

לאחר ששמע את עדויות הצדדים קבע בית המשפט כי לכאורה, משפג תוקפו של הביטוח אין לתובע כיסוי ביטוחי, אלא שהמבוטח טוען כי הוא מבוטח מזה 20 שנה ברציפות בסוכנות ומעולם הוא לא הפסיק את הביטוחים, והוא הבין מהסוכנות כי הפוליסות יחודשו. לשאלת בית המשפט האם השיחה הייתה מוקלטת, השיבה פקידת הסוכן כי השיחות לא מוקלטות. בית המשפט קבע כי היה מצופה מסוכנות ביטוח שביטחה את התובע במשך 20 שנים לנהוג אחרת, דהיינו להתייחס אליו כמבוטח ותיק שנהג לחדש את הביטוח במועד וללא הפסקות.

בית המשפט גם הוסיף כי חוזר החידושים קובע את אופן תיעוד השיחה עם המבוטח וכי שיחה מוקלטת הייתה פותרת את השאלה בדבר נכונות דברי פקידת הסוכנות לפיו היא אמרה למבוטח כי הפוליסה תפקע והוא ייסע ללא ביטוח ובכך תדחה טענת המבוטח – "הקלטה הייתה פותרת את הסוגיה הזו". (אך כאמור תיעוד לא היה). בית המשפט התייחס לסעיף 4(א) בחוזר החידושים לפיו "חברת ביטוח המעוניינת לחדש את פוליסת הביטוח ולא קיבלה את הסכמת בעל הפוליסה לחדש את הפוליסה, רשאית לבטח את בעל הפוליסה, ללא הסכמתו, לתקופה שמעל תום תקופת הביטוח הנוכחית, אך לא תעלה על 21 ימים ובלבד שהודיעה על כך לבעל הפוליסה מראש".

עם זאת, חידד בית המשפט וטען כי מדובר בשיקול דעת של חברת הביטוח, אך לאור רשלנות הסוכנות לתעד, במקרה דנן, בהקלטה את אשר סוכם בינו לבין המבוטח, וכאשר מדובר על מבוטח, אשר במשך 20 שנה לא הפסיק את רצף הביטוח והביע כוונה לחדש את הביטוח היה על הסוכנות לפעול ולחדש את הפוליסה חידוש זמני ולכן יש להכיר בכיסוי הביטוחי.

חרף אי תשלום הפרמיה לנוכח רשלנות הסוכנות בהתנהלותה מול המבוטח ואי הפעלת שיקול דעת נכון המתחייב בנסיבות העניין לפי רוח הנחיות המפקחת על הביטוח. עם זאת, לאור העובדה שצד שלישי היה אחראי לתאונה, קבע בית המשפט כי הצד השלישי ישפה את הסוכנות ואת חברת הביטוח בגין מלוא חיוביהם כלפי המבוטח. תזכרו: "סוכן מקצוען, הוא סוכן שלומד כל הזמן" בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email