ח״כ קוז׳ינוב לממונה: "התיקון לשמירת כיסוי ביטוח פנסיוני במשבר הקורונה אינו מספק"

מגבש הצעת חוק שבה לא תהיה מגבלה לפיה - היקף התקופה הזמנית לא תעלה על משך ההפקדות הרצופה האחרונה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חבר הכנסת אנדריי קוז'ינוב (יש עתיד) מבקש בפנייה דחופה מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, לבצע תיקון נוסף בהוראת השעה שלו לשמירת כיסוי הביטוח הפנסיוני בזמן משבר הקורונה. במקביל, מקדם ח"כ קוז'ינוב חקיקה בנושא ומבקש התייחסות דחופה מברקת לפנייתו.

לדבריו, "לאור המצב צריך לפעול באופן מיידי לשנות את התקנונים של קרנות הפנסיה כך שהארכת ביטוח תחול אוטומטית ל-12 חודשים לפחות, ללא קשר לתקופת החברות הרציפה האחרונה. בהמשך לזאת, אני פונה אליך בבקשה להרחיב את בקשת המאסדר לתיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל וכיסויים ביטוחיים בקופות גמל), כך שיאפשר לעמיתים חדשים במוצר פנסיוני להמשיך את הכיסוי הביטוחי, ולשמור את מצבם מבלי להובילם למצב בו הכיסויים הביטוחיים של אותם עובדים/עצמאיים יבוטלו או יפגעו.

משה ברקת | צילום: אוראל כהן

"אני נמצא בדין ודברים מול 'לשכת סוכני ביטוח בישראל', ואך לאחרונה הופנה לתשומת לבי מה שמסתמן כעיוות שנוצר בכל הקשור להארכת ביטוח עבור אלו שהוציאו אותם לחל"ת או פיטורין, ואין בגינם הפקדות שוטפות (עמית שחדל להיות עמית פעיל בקרן הפנסיה)״, כותב הח"כ.

לטענתו: "1. לפי משפט העבודה הקיים כיום במדינת ישראל, עובדים בשוק העבודה, בין אם כשכירים או עצמאים, רוכשים לעצמם תוכנית פנסיונית בקרן פנסיה או במוצר פנסיוני אחר כהגדרתו בחוק למשל, ביטוח מנהלים או קופת גמל.

2. במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל וכיסויים ביטוחיים בקופות גמל)) תשע"ג-2013 , נקבע כי הכיסויים הביטוחיים הקיימים במסגרת המוצרים הפנסיוניים ימשיכו להתקיים גם לאחר שהופסקו ההפקדות ולמשך 5 חודשים מכספי המוצר הפנסיוני של אותו עובד, באופן אוטומטי ללא בקשה אקטיבית של העמית המבוטח.

3. משבר הקורונה הוביל למצב בו עובדים רבים, מעל מיליון נכון לכתיבת מכתב זה, שינו את מצבם התעסוקתי שלא מרצונם, וההפקדות עבורם הופסקו.

4.המאסדר (רשות שוק ההון), במטרה להרחיב את הכיסוי הביטוחי הזמני בתקופת העדר התעסוקה של עובדים ועצמאיים אשר הוצאו לחל"ת/פוטרו/הפסיקו להפריש כספים עקב בעיית תזרים, פרסם הצעה לתיקון התקנות שמטרתן להאריך את תקופת הכיסוי הזמני האוטומטי מ– 5 חודשים ל-12 חודשים.

5. ההצעה, לטענת העוסקים בתחום, אינה שלמה, היות ונקבע כי בכל מקרה היקף התקופה הזמנית לא תעלה על משך ההפקדות הרצופה האחרונה, כך שגם הארכה המדוברת בכל מקרה לא תעלה על משך ותק ההפקדות, והדבר פוגע בצורה מהותית בביטוחי העובדים ובשמירת הכיסויים שלהם.

6. כך, לצורך הדוגמה, מבוטח אשר החל עבודה במקום חדש, ולאחר 6 חודשי עבודה החל הפקדות אצל מעסיקו (בחודש ה-7) יקבל כיסוי ביטוחי רק לחודש אחד לאחר תקופת החסד של 5 החודשים, דבר אשר יוביל לביטול הכיסוי הביטוחי חרף התיקון המבוקש על ידי המאסדר”, ממחיש ח"כ קוז'ינוב.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email