חסר תקדים: 10 בג"צים שהוגשו בתוך שנה וחצי עומדים נגד סלינגר

ההסתדרות הרפואית והתאחדות משרדי הנסיעות הם רק שני גופים שאחראיים למספר חסר התקדים של הבג"צים שעומדים נגד סלינגר; רשימת הבג"צים, מטרותיהם והסטטוס שלהם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

10 בג"צים שהוגשו בתוך שנה וחצי על ידי גופים שונים במשק תלויים ועומדים נגד הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, דורית סלינגר. מדובר במספר חסר תקדים של עתירות נגד גוף זה, ואולי נגד רגולטור בכלל. "היא לא מקשיבה אז היא חוטפת בג"צים", אומר בכיר בענף הביטוח. "הגיע הזמן שהמפקחת תצא מהפוזיציה של אני ואפסי עוד. עם קצת נכונות להקשבה ולמידה היא הייתה נמנעת ממרבית הבג"צים נגדה".

בג"צ סוכני הנסיעות

הוגש בשנת 2014 בידי התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל. מטרתו היא לאפשר לסוכני הנסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו"ל לאחר שהמפקחת על הביטוח פרסמה חוזר שמנע מהם לפעול בהסכמי התקשרות עם חברות הביטוח להמשך ביטוח נסיעות לחו"ל.

סטטוס: בית המשפט העליון שלח את הצדדים להתפשר ולהגיע להבנות בנוגע לחוזר. כפועל יוצא מדרישת העליון, פרסמה המפקחת על הביטוח טיוטת חוזר מרוככת לפיה ניתן יהיה למכור ביטוח נסיעות לחו"ל על ידי סוכני נסיעות, בכפוף לכך שהפוליסות יהיו לתקופה של עד 30 יום ולא יידרש חיתום רפואי ביחס למועמד לביטוח. לשכת סוכני ביטוח ביקשה להצטרף כצד להליך על מנת להביע את דעתה.

בית המשפט טרם נתן החלטה בעניין. בשלב זה, על הצדדים לעדכן את בית המשפט על התקדמות המגעים לפשרה עד סוף חודש מאי 2016.

בג"צ המסלקה 1

הוגש בשנת 2015 על ידי לשכת סוכני ביטוח. הבג"צ הוגש במטרה להורות למפקחת להבהיר לחברות הביטוח כי הן יכולות להמשיך למסור את דוחות הפרודוקציה שניתנו לסוכני הביטוח, עד סוף שנת 2015 ללא עלות, גם לאחר מועד כניסת חוזר חובת שימוש במסלקה לתוקפו.

סטטוס: הצדדים הגישו כתבי טענות. בית המשפט קבע את התיק לדיון בדצמבר 2016. בקשה להקדמת מועד הדיון נדחתה.

בג"צ פוליסת בריאות אחידה

הוגש בשנת 2016 בידי שלמה אייזיק, יו“ר ובעלי ”יונט“. הבג"צ הוגש במטרה לעצור את כניסת הרפורמה לתוקף בביטוחי הבריאות – פוליסת בריאות אחידה. העילה היא פגיעה בחופש הבחירה של האזרחים אשר מעוניינים לרכוש ביטוח בריאות על פי שיקול דעתם.

סטטוס: הצדדים הגישו כתבי טענות. בית המשפט קבע את מועד הדיון בתיק בספטמבר.

"עם נכונות להקשבה הייתה נמנעת ממרבית הבג"צים"
"עם נכונות להקשבה הייתה נמנעת ממרבית הבג"צים"

בג"צ המסלקה 2

הוגש בשנת 2016 על ידי הלשכה. מטרת הבג"צ היא להורות למפקחת לעצור את פעילות המסלקה ואת החובה של סוכני הביטוח להשתמש במסלקה עד לסיום בדיקתה וקבלת חוות דעת המלמדת כי המסלקה מסוגלת לתפקד באופן תקין ושלם.

סטטוס: על המפקחת להגיב עד ל־19 במאי תגובה מקדמית לגבי ההחלטה ליתן צו ביניים.

בג"צ הביטוחים הסיעודיים

הוגש על ידי "עמותת כן לזקן" בשנת 2015. בית המשפט התבקש להורות למפקחת לחייב את חברות הביטוח להמשיך את הביטוחים הסיעודיים הקולקטיבים עד סוף שנת 2015 – המועד עד אליו החליטה הממונה כי מותר לחדש ביטוחים סיעודיים קולקטיבים. בנוסף ביקשו העותרים כי המפקחת תפעל למציאת פתרון למבוטחים ומי שהיו מבוטחים בביטוח סיעוד קולקטיבי, בדרך שהמדינה תיקח אחריות על הכשלים של הממונה ותאפשר לכל מבוטח ומבוטח לשעבר להיות מבוטחים גם בהמשך בסכום שלא יעלה על פעמיים הסכום ששילמו. העותרים דורשים כי ההפרשים ימומנו על ידי המדינה.

סטטוס: עקב התקנות החדשות, על העותרים היה להגיש עתירה מתוקנת עד ה־11 באפריל.

בג"צ נגד אפליית חוסכים בקופות הגמל

הוגש בשנת 2014 בידי איגוד בתי ההשקעות ופורום החוסכים. על מדינת ישראל להנפיק איגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" לעמיתי קופות הגמל בדומה לעמיתי קרנות הפנסיה החדשות. בעתירה נאמר כי מדינת ישראל מפלה לרעה את קופות הגמל ואת עמיתיהן, אל מול קרנות הפנסיה ועמיתיהן, בכל הנוגע לסובסידיה שהיא מעניקה לקרנות הפנסיה ועמיתיהן, בדמות איגרות חוב מיועדות. בבג"צ זה הצטיידו העותרים בחוות דעתו של מאיר שביט, לשעבר המפקח על הביטוח והיום יו"ר התאחדות החברות לביטוח חיים ואיגוד חברות הביטוח.

סטטוס: תוגש תגובה עד ה־3 במאי.

בג"צ ד"ר וולף והמנתחים הפלסטיים

הוגש בשנת 2016 בידי ארבעה כירורגים פלסטיים בכירים. מטרתו היא להחריג את הניתוחים הפלסטיים מהתקנה בחוק ההסדרים הקובעת כי המטופל ישלם למנתח רק דרך בית החולים פרטי. הרופאים הפלסטיקאים טוענים כי אין מקום להחיל את חוק ההסדרים עליהם וכי מדובר על טיפולים רפואיים שלרוב לא מכוסים בביטוחים המשלימים ולכן אין מקום להתערבות המדינה בנושא של רפואה פרטית ספציפית זו שאינה כלולה בסל.

סטטוס: הוגש רק לפני חודש.

עשרת הבג"צים - דוח מצב
עשרת הבג"צים – דוח מצב

בג"צ ההסתדרות הרפואית בישראל

הוגש בשנת 2016 בידי ההסתדרות הרפואית (הר“י). הר"י מתנגדת לכל פרק הבריאות בחוק ההסדרים אשר נכנס לתוקפו בסוף שנת 2015 במטרה לעצור את השתוללות המחירים ברפואה הפרטית וקביעת מחירי שירות רפואי גבוהים.

סטטוס: חדש. ככל הנראה יאוחד עם בג"צ הפלסטיקאים.

בג"צ ביטוח חובה

הוגש בשנת 2016 על ידי איגוד חברות הביטוח נגד המפקחת ומאגר הפול. העותרים מתנגדים לסעיף בחוזר המאוחד הדן בנושא תעריף ביטוח חובה וקובע, כי התעריפים של חברות הביטוח לא יעלו על %90 מתעריף הפול.

סטטוס: התיק נסגר. העתירה התקבלה, והסעיף נמחק בנימוק של העדר סמכות של המפקחת בקביעתו.

בג"צ קרן ברירת מחדל

הוגש ביום ב־21 באפריל. בעתירה מובעת התנגדות חברות הביטוח לחוזר קרן ברירת מחדל והתנאים הקבועים בו.

סטטוס: העתירה תקבע לדיון עד ל־22 ביוני. עד אז לא יותר למפקחת על הביטוח לפרסם את זהות הקרנות הזוכות ולא את שיעור דמי הניהול אותו הן מתכוונת לגבות בגין קרנות אלו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email