חשד לכשלים בהתנהלות בכירים באיילון בתחום אובדנים בתביעות רכב

כך עולה מטיוטת דו"ח ביקורת של רשות שוק ההון, שמצביעה גם על אפשרות לנזק כלכלי לאיילון ביטוח, וזאת בניגוד לממצאי החקירה הפנימית של החברה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"חשדות לכאורה לכשלים בהתנהלות בעלי תפקידים (כולל בכירים) בקשר עם טיפול באירועים ביטוחים בתחום האובדנים בתביעות רכב, אשר חלקם הכילו לכאורה פעולות אשר הפרו הוראות חוק ומצביעים על האפשרות כי נגרם נזק כלכלי לאיילון ביטוח".

כך עולה מטיוטת דוח ביקורת שביצעה רשות שוק ההון באיילון ביטוח ועליה דיווחה איילון אחזקות לבורסה.

"במסגרת הביקורת נבחנו הממצאים והמסקנות המופיעות בשניים מדוחות העבר שהמציאו המבקרים" | צילום: shutterstock

מדובר באי סדרים שגילתה איילון בעצמה ב-2019, בהליך סילוק תביעות הקשורות ברכבים במצב של אובדן (טוטאל-לוס). אי הסדרים התגלו בעיקר בשלב הערכות השמאות ובמכירת החלקים הנותרים למגרשי גרוטאות.

איילון ביצעה חקירה פנימית, שהורחבה לאחר מכן לשתי בדיקות של חוקרים חיצוניים.

עיקרי ממצאי דוח הבדיקה החיצונית היו:

  1. לא נמצאו ממצאים לפעילות של מעילה או הונאה או פעילות פלילית באיילון.
  2. לא נמצאו ממצאים לפיהם לאיילון נגרם נזק כספי-כלכלי מהותי.
  3. נמצאו ליקויים בהתנהלות בתהליך סילוק תביעות באובדני כלי רכב במחלקת תביעות פרט, לרבות כתוצאה מחולשה בבקרות תפעוליות מסוימות ואי קיום מלא של הוראות שניתנו ע"י הנהלת איילון.
  4. מעבר לליקויים שזוהו, לא נמצא כשל במנגנוני הבקרה הכלליים/הרוחביים באיילון, והבקרות שיושמו אף צמצמו אותם.
  5. נוכח הליקויים שהתגלו, דוח הבדיקה כולל לעניין אגף ביטוח כללי פרט מספר המלצות פרסונליות לגבי מנהלים בדרגים שונים, חלקן לביצוע וחלקן לשיקול דעת המנכ"ל והחלטתו. כמו כן ניתנו המלצות לחיזוק נוסף של הבקרות, והמלצות הנוגעות להתקשרויות בהווה ובעתיד עם ספקים חיצוניים הפועלים מול איילון בתחום האובדנים.

החברה דיווחה כי בעקבות הממצאים יישמה את ההמלצות הנדרשות לביצוע מיידי באגף ביטוח כללי פרט, וממשיכה ליישם את כל ההמלצות לרבות בנוגע לשינוי תהליכי העבודה וחיזוק נוסף של בקרות הן בתוך איילון והן מול ספקים חיצוניים הפועלים מולה בתחום האובדנים, וכן באשר לבעלי תפקיד באגף (פוטר עובד אחד).

האם נגרם נזק כלכלי לחברה?

בניגוד לממצאי החקירה הפנימית שביצעה איילון, לעומת זאת, טיוטת דוח הביקורת של הרשות מצביעה על "ממצאים המעידים לכאורה על ליקויים בהתנהלותם של בעלי תפקידים בכירים באיילון ביטוח בקשר עם תהליכי הניתוח והטיפול ביחס לממצאי דוחות ביקורת עבר שנערכו בנושא זה ביוזמת איילון ביטוח על ידי מבקרים חיצוניים. במסגרת הביקורת נבחנו ונותחו הממצאים המהותיים והמסקנות המופיעות בשניים מדוחות העבר שהמציאו המבקרים החיצוניים כאמור זה מול זה ומול הממצאים לכאורה שעלו מהביקורת.

"דירקטוריון איילון ביטוח נדרש על ידי הרשות לדון בטיוטת דוח הביקורת ובממצאיו בהקדם ולהעביר לידי הרשות את התייחסותו לטיוטת דוח הביקורת, עד ליום 3 ביוני".

בתגובה על טיוטת דוח הביקורת של הרשות, נמסר מאיילון אחזקות: "איילון ביטוח והחברה לומדות את טיוטת דוח הביקורת ובהתאם דירקטוריון איילון ביטוח יעביר לרשות את התייחסותו, לרבות לעניין הממצאים והמסקנות לכאורה, לשאלה האם נותרו ליקויים שטרם תוקנו, האם נגרם נזק כלכלי לחברה, ואם כן – האם הוא מהותי".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email