חשיבות קריאת הדו"חות השנתיים

מידי שנה שולחים הגופים המוסדיים דוחות שנתיים על סטטוס החיסכון והביטוח. מומלץ לעיין בהם יחד עם איש מקצוע
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בבית הדין האזורי בת"א נדונה תביעה שעניינה שינוי מסלול בפוליסת המנהלים של המבוטח כבר בשנת 1995. השינוי שבוצע נעשה לטענת המבוטח על ידי סוכנות הביטוח, ללא סמכות וללא הסכמתו, ולכן נגרם לו נזק כספי אותו הוא דרש מחברת הביטוח.

המבוטח רכש בשנת 1987 פוליסת ביטוח מנהלים מסוג "מיטב", וקיבל מידי שנה דו"חות שנתיים. במהלך 1995 נשלחה לחברת הביטוח פניה של הסוכנות לפיה התבקשה החברה לשנות את מסלול הביטוח של המבוטח למסלול יסודי, במסגרתו כיסוי הריסק יהיה גבוה יותר. לבקשה צורפה הצהרת בריאות. חברת הביטוח שינתה את המסלול ואף שלחה מכתב למבוטח אשר הכחיש את קבלתו.

בשנת 2000 ביקש המבוטח לשנות את הכיסוי הביטוחי ולהקטין את כיסוי הריסק.

התובע לא העלה כל טענה ביחס לדו"חות | צילום: shutterstock

לאחר שלוש שנים, בשנת 2003, עזב המבוטח את מקום עבודתו וביקש לפדות את פיצויי הפיטורים, אך הותיר את הכיסויים הביטוחיים ללא שינוי. בשלהי שנת 2003, הודיע המבוטח כי חזר לעבודה.

בשנת 2017 פנה המבוטח לחברה לייעוץ וחישוב החסכון הפנסיוני ברשותו, וזו קבעה כי למבוטח קיים סכום חסכון נמוך הנובע מהשינוי שנעשה בשנת 1995, שינוי שכאמור טען המבוטח שנעשה ללא ידיעתו.

ללא אסמכתא

באוגוסט 2018 הגיש המבוטח את תביעתו ובה דרש לתקן את הטעות משנת 1995.

המבוטח טען כי השינוי בשנת 1995 נעשה שלא על דעתו, וסוכנות הביטוח פעלה ללא הסכמתו. חברת הביטוח שגתה עת היא פעלה על סמך בקשה חד צדדית של הסוכנות, וללא כל אסמכתא של המבוטח. המבוטח לא היה ער לשינוי עד לבדיקתה של אותה חברת יעוץ, וההפסד הכספי הינו בסך של 316 אלף שקל לערך.

חברת הביטוח טענה בתחילה כי התביעה התיישנה (מעל שבע שנים), ולחילופין מדובר על שיהוי ניכר מצד המבוטח אשר ישן על זכויותיו לאורך עשרות השנים. שינוי המסלול של הפוליסה נעשה בהתאם לבקשת המבוטח, לפי מכתב הסוכנות ויחד עם הצהרת הבריאות החתומה של המבוטח, כל השנים הוא קיבל דו"ח שנתי שוטף אשר כלל פירוט אודות סכומי הביטוח והחיסכון בפוליסה, והתובע לא העלה כל טענה ביחס לאמור. המבוטח נהנה מכיסוי ביטוחי גבוה יותר, ואם חלילה היה נפטר, היו המוטבים בפוליסה זכאים למלוא סכום הביטוח, לפי השינוי בפוליסה. חברת הביטוח הוסיפה כי המבוטח היה מעורב בתנאי הפוליסה לאורך חיי הפוליסה, ולא הלין על תנאי הכיסוי.

התביעה התיישנה

בית הדין אשר דן בתיק קבע כי חברת הביטוח פעלה על פי בקשת סוכנות הביטוח. בנוסף, מוסיף בית הדין כי לא ברור מדוע המבוטח לא עשה דבר לאורך כל התקופה הארוכה אשר חלפה משנת 1995.  בית הדין מוסיף כי גם אם המבוטח לא היה מודע לשינוי, הרי לא ברור מדוע לאורך כל השנים, לאחר שקיבל את הדו"חות השנתיים, בהם מפורטים כל הנתונים על תנאי הפוליסה, לרבות אחוז החסכון, הוא לא טרח לברר את העניין, אך הוא כן טרח להתכתב עם חברת הביטוח בעניינים אחרים לרבות בנוגע לרכיב הריסק.

בית הדין דוחה את הטענה להעדר שקיפות ומדגיש כי המבוטח קיבל דיווחים שנתיים, ולכן היה מודע לרכיבי הפוליסה ופרטיה כל השנים. מאחר וחלפו מעל 7 שנים ממועד בו קמה העילה בשנת 1995, הרי שהתביעה התיישנה.

בית הדין מוסיף כי אף לו היה ניתן לטעון כי המבוטח לא היה מודע לשינוי ולכן לא פעל, הרי שהתביעה הוגשה תוך שיהוי רב, באופן אשר פגע ביכולת חברת הביטוח להתגונן.

בנוסף בית הדין מדגיש, כי המבוטח נדרש להוכיח כי השינוי לא היה על דעתו, אך טענה זו לא הוכחה.

חברת הביטוח הבהירה כי הסוכנות מונתה על ידי המעסיק, כפי שהיה מקובל באותה עת והיא פעלה על פי הנחיותיה. קל וחומר, שצורפה הצהרת בריאות עליה חתום המבוטח, אשר לא הכחיש את החתימה על ההצהרה ולא ידע להסביר מדוע לאחר שמונה שנים ממועד כניסת הפוליסה לתוקף הוא חותם שוב על הצהרת בריאות נוספת, ואף לא הוצגה כל ראיה כי הצורך בהצהרת הבריאות נבעה מגידול בשכר. משכך, מתקבלת טענת חברת הביטוח כי השינוי בתנאים בצירוף הצהרת הבריאות החתומה על ידי המבוטח מלמדים כי היה מודע לשינוי המבוקש.

בית הדין מדגיש כי המבוטח לאורך כל השנים, היה מבוטח בכיסוי ביטוחי גבוה יחסית בביטוח חיים, כך שאם חלילה היה מתרחש מקרה הביטוח, המוטבים היו זכאים לתגמולי ביטוח גבוהים יותר. התביעה נדחתה והמבוטח נדרש להוצאות משפט.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email