ועדת הכספים אישרה: חוסכים יוכלו לבצע ניוד כספי קופת גמל להשקעה

כך חוסך שיעבור מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה ייהנה מהטבות מס • התיקון יביא להגברת התחרות לרבות הוזלת דמי הניהול • יו"ר הוועדה הפנסיונית: "יש להרחיב את תחולת טיוטת הניוד גם על קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון העבירה לדיון בוועדת הכספים טיוטת תיקון לפיה יתאפשר לנייד קופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה, וכן לאפשר ניוד לעמיתים בקופת גמל להשקעה או לעמיתים שיש להם יתרת חוב לקופת גמל בשל הלוואה.

התקנות מאפשרות לעמיתים לבחור במוצר או בגוף מוסדי המתאים להם ביותר מעת לעת, ובהמשך לנייד כספים שהצטברו בחשבונות בקופת גמל מסוימת לקופת גמל אחרת. התקנות נועדו לאפשר לעמית להתאים, מעת לעת, את המוצר הפנסיוני לפי צרכיו ולהפחית את עלויות ניהול החיסכון.

סו"ב אייל פז. צילום: סטודיו 18, רוני פרל

כמו כן, הטיוטה מציעה לאפשר לעמיתים שהגיעו לגיל פרישה לנייד קופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה, על מנת שיוכלו למשוך קצבה מכספים אלו ולממש את הטבות המס להן הם זכאים.

"אנו מברכים על טיוטת החוזר שיש בה בכדי להגביר תחרות ולהוזיל דמי ניהול ואולם, יש להרחיב את תחולת טיוטת הניוד בסוגיית ההלוואות גם על קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, ובכך תתאפשר תחרות משוכללת אמיתית", אומר סו"ב אייל פז, יו״ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה.

סו"ב בועז בראל, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה וחבר הנהלת MDRT ישראל, הוסיף: "אנו קוראים לוודא כי מרכיבי החיסכון בקופות גמל להשקעה, בעת ניודם לקופת גמל משלמת לקצבה, יסווגו ויקוטלגו כקצבה מוכרת הפטורה מחבות מס על הכנסה מיגיעה אישית. בנוסח טיוטת החוזר האמור אין ספציפיקציה מפורשת לכך.

"בנוסף, יש לתת שימת לב לכך שפרק זמן מינורי מדי לא יאפשר לקופה המעבירה למצות, ללבן ולאמת עם העמית את גמירות הדעת הגלומה בבקשתו ולא תאפשר זמן איכות מבעל הרישיון לפרוס בפניו את רוחב היריעה המקצועית בניסיון להניאו, ככל שידרש, מההחלטתו".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email