טיוטת דוח הביקורת החיצונית חשפה ליקויים חמורים בהתנהלות הלשכה

הוועד המנהל החל ביישום המלצות טיוטת דוח הביקורת החיצונית בליוויו של מחבר הדוח רו"ח קובי נבון. בין הממצאים - ליקויים במינויי בכירים; לא התבצעה ביקורת פנימית אפקטיבית על העלויות וההכנסות בכנסים, והסכמי פרישה שלא בהתאם למקובל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הוועד המנהל של הלשכה דן אתמול ארוכות בטיוטת דוח המבקר החיצוני רוה"ח קובי נבון, לבחינת התנהלות הלשכה בעבר. בטיוטה המלצות ראשוניות ותובנות עתידיות לשיפור וייעול פעילות הלשכה. הוחלט שלא לחכות לדוח הסופי ולהתחיל בהטמעת ההמלצות, במיוחד בנושא כנסי הלשכה לאור העובדה שהכנס הפנסיוני והאלמנטרי הארצי יתקיים בסוף אוקטובר באילת.

בהמשך לדו"ח ועדת הביקורת של הלשכה, בראשות סו"ב אריק לבנוני, מנובמבר 2020, בו פורטו שורה של ליקויים חמורים, סו"ב יוסי אנגלמן, נשיא הלשכה בפועל, נדרש לפעול ובאישור הוועד המנהל מינה את רו"ח קובי נבון, מומחה לביקורת פנימית. נבון בחן את התנהלות הלשכה בקדנציה האחרונה והוציא טיוטת דו"ח. הטיוטה טרם הופצה, אך בשל הליקויים הקיימים הוחלט להציג את טיוטת הדו"ח ומסקנות ראשוניות לוועד המנהל בפגישה שהתקיימה אתמול.

תמורה לא מידתית

בין ההמלצות השונות ישנה התייחסות מיוחדת, כאמור, לכנסי הלשכה. על פי טיוטת הדו"ח, בכנסי אילת שנערכו בעבר לא התבצעה בקרה אפקטיבית על העלויות וההכנסות שנבעו מהפקת הכנסים;  בין היתר, נקבע שספקים מסוימים הועדפו על אחרים בצורה לא תקינה, קיבלו תמורה לא מידתית על פרסום/חסות בכנס ועוד. במסקנות טוען רו"ח נבון כי בקרה בזמן אמת במהלך הכנסים עשויה הייתה לחשוף בעיות, להביא לידיעת הגורמים הרלוונטיים ולמנוע התרחשותם. כמו כן, גם הדוחות שהוצגו ללשכה ע"י הגוף המארגן הועברו באמצעים לא יעילים ויצרו בעיה קשה לפיקוח ובקרה אפקטיבית ומהירה.

בין ההמלצות השונות ישנה התייחסות מיוחדת לכנסי הלשכה | צילום: shutterstock
מינוי בכירים

המלצה נוספת שעלתה בטיוטת הדו"ח היא בנוגע לנוהל מינוי בכירים מוסדר והצעה כי יש להקים ועדת איתור מסודרת בעלת סמכויות ותיעוד כל התהליך ואף לשקול סיוע ביועץ השמה.

בנוגע לכנסים דיגיטליים של הלשכה, מצא המבקר כי ההתקשרויות להפקת הכנסים בוצעו שלא תמיד על פי נהלים מסודרים מבחינת העלויות ובנוגע להכנסות.

סעיף נוסף שעולה בטיוטה נוגע לפעולות כלליות שאינן מתבצעות לעיתים על פי נהלי הלשכה המסודרים הקיימים וכי קיום ההנחיות של נהלי הלשכה ע"י העובדים לוקה בחסר. המבקר טוען בטיוטת הדו"ח שישנם ליקויים בשגרת עבודה קבועה על פי הנהלים המוסדרים הקיימים. המבקר מצא שננקטו קיצורי דרך וממליץ: "אי קיצורי דרך וקבלת ההנחיות היוצאות מהגופים הקובעים את אופן עבודת הלשכה עשויה למנוע ליקויים שונים שהתגלו ולשפר משמעותית את ערכי החיסכון והיעילות בלשכה".

רו"ח נבון התייחס גם להסכמי פרישה שאינם עולים בקנה אחד עם המקובל בלשכה ועל פי כן יש לבסס תנאי פרישה מסודרים.

ממשל תאגידי מסודר

מהוועד המנהל נמסר: "הביקורת החיצונית שערכנו נועדה להביא לשיפור וייעול אופן עבודת הלשכה שממוקדת בראש ובראשונה בצרכי הסוכן. החלטנו באופן אמיץ לבחון מקצועית את הבעיות על מנת שנוכל להביא לשיפור אמיתי ולבסס מנהל תקין להמשך הצלחתה של הלשכה בעתיד. המטרה היא ללמוד מהעבר ולא לשמש כלי להתנגחות אישית אלא להעצמת הלשכה. חרטנו על דגלנו לפעול בשקיפות ולנהל ממשל תאגידי מסודר אשר יהווה יסוד לפעילות אפקטיבית וטובה מול כלל הגורמים אשר תומכים במהלך. אנו מחויבים ליישום מידי של המלצות הדו"ח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email