טיוטת החוזר: על הגופים המוסדיים לפרסם מידע בדבר תגמולים לסוכני הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר פירסמה השבוע טיוטת חוזר, שבה היא דורשת מהגופים המוסדיים לפרסם באתרי האינטרנט שלהם, בין היתר, כמה הם משלמים לסוכני הביטוח. הוראות החוזר ייכנסו לתוקף ב-1 באפריל.

על פי הטיוטה, אתר האינטרנט של כל גוף מוסדי יחויב להציג "מידע מפורט בדבר תגמולים שמציע גוף מוסדי לבעל רישיון בעד מכירה של מספר מינימלי של מוצרים פנסיוניים ומוצרי ביטוח במהלך תקופה מוגדרת, ובכלל זה: התנאים לקבלת התגמול; מהות התגמול שיוענק לבעל רישיון. אם התגמול ניתן שלא באמצעות תשלום כספי, יצוין מחיר השוק של התגמול; פירוט המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח שלגביהם מוצע התמריץ; המועדים הרלוונטיים למכירת המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח ולקבלת התגמול". כמו כן, נקבע כי יפורסמו שמות בעלי הרישיון ומספרי תעודת הזהות של סוכנים שזכאים לתגמול שהוצע.

אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח, אמר בתגובה כי "טיוטת חוזר המפקחת על הביטוח מהווה פגיעה קשה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בחופש העיסוק ומהווה פגיעה בלתי מידתית בצנעת הפרט. אנו מתנגדים בכל תוקף לחשיפת שמותיהם ופרטיהם של סוכני ביטוח בנוגע לתגמול כזה או אחר. הלשכה דוגלת בשקיפות למען ציבור המבוטחים, אך פרסום שמות הסוכנים לא משרת את האזרח, או תורם לשקיפות. אנו ננקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו כדי לטרפד כל מחטף, או מהלך חד צדדי שכזה".

ששון מנה, מנכ"ל משגב סוכנות לביטוח, הסדרים פנסיוניים וחיסכון, טען כי "חוזר סלינגר, התובע פרסום ההטבות של הגופים המוסדיים לסוכני הביטוח באתרי האינטרנט שלהם, הוא אפליה לרעה של ענף הביטוח מסיבה לא ברורה. ענפים רבים אחרים במשק מציעים הטבות לאנשי המכירות המוכרים אותם, כמו רשתות קמעונאיות, חברות תרופות, שוק הנדל"ן ועוד. מדוע סלינגר עושה איפה ואיפה לענף הביטוח על פני ענפים אחרים? אם מחילים את התגמולים ומבצעי המכירות על הביטוח, יש להחילם גם על מבצעים הנערכים בענפים האחרים במשק, שבהם מוצעות הטבות לאנשי המכירות והשיווק".

בתוך כך, שלמה אייזיק, מנכ"ל יונט, רשת סוכני וסוכנויות הביטוח הגדולה בישראל, הגיב השבוע לעמדה שפירסמה בשבוע שעבר סלינגר, לפיה תשלום עמלות לסוכנים באופן שנגזר מדמי הניהול שמשלם המבוטח, באופן שמעודד לכאורה את הסוכנים להציע דמי ניהול גבוהים יותר ללקוחות, הוא פסול. "מבעלי הרישיון נדרשת אחריות ומקצועיות, יהיו דמי הניהול אשר יהיו", אמר. "מ-2004 מתחולל מסע צלב תקשורתי לא הגיוני ופוגעני נגד סוכני הביטוח. זוהי תוצאה של עיוות במוצרים הפנסיונים, שאותם אישר אגף שוק ההון ושהפכו, שלא בצדק, את הסוכנים לאחראים לדמי הניהול. מצב זה שימש גם את מערכי שימור הלקוחות והמשווקים הישירים בחברות ככלי לניגוח ולהשמצת הסוכנים בנוסף לתחרות לא הוגנת.

"הפרמטר המשמעותי ביותר, כפי שקיים גם בעולם, על פיו יש לתגמל את הסוכנים הינו פונקציה ישירה של כמות הכסף אותה מעביר ו/או מנהל הסוכן אצל הגוף המוסדי עבור לקוחותיו. זאת בכפוף לדמי הניהול אותם קובע אך ורק היצרן (דמי הניהול הינם חלק מהמוצר אותו 'מניח' היצרן על 'המדף')".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email