טיוטת חוזר: אין לשווק ביטוח חיים לכיסוי מקרה מוות לתקופה העולה על חמש שנים בדמי ביטוח קבועים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר הוציאה השבוע טיוטת חוזר שאוסרת לשווק תכנית ביטוח חיים לכיסוי מקרה מוות לתקופה העולה על חמש שנים בדמי ביטוח קבועים. על פי הטיוטה, האיסור על שיווק תוכנית הביטוח כולל גם את תוכניות הביטוח לכיסוי מקרה מוות ייעודית להלוואה לדיור, הנדרשות בעת חתימה על משכנתאות. החוזר אמור להיכנס לתוקף ב-1 בספטמבר.

בפיקוח ביקשו ממנהלי חברות הביטוח למסור את הערותיהם לטיוטה עד ל-5 באוגוסט. דיון בנושא ייערך במשרד המפקחת ארבעה ימים לאחר מכן. ”כיום משווקות חברות הביטוח תוכניות ביטוח לכיסוי מקרה מוות לתקופה העולה על חמש שנים, בדמי ביטוח שאינם משתנים לאורך תקופת הביטוח, על פי הסיכון הנגזר מגילו של המבוטח. בפוליסה לכיסוי מקרה מוות בדמי ביטוח קבועים, משלם המבוטח בשנות הביטוח המוקדמות דמי ביטוח הגבוהים מעלות הסיכון הביטוחי שלו באותן שנים. כפועל יוצא מכך, מבוטח הבוחר להקטין או לבטל את הכיסוי לפני תום תקופת הביטוח, מסבסד את יתר המבוטחים בתוכנית“, הסבירה המפקחת בטיוטה, שנשלחה למנהלי חברות הביטוח.

לדברי יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון, "ביטוח ריסק הוא צורך שנמצא במגמת ירידה לאורך השנים, אך הצורך בביטוח למקרה פטירה מוקדמת תמיד קיים בכל משפחה, לכן השארת הריסק המשתנה תביא למצב שבו אוכלוסיה מתבגרת תצטרך לשלם סכומים גבוהים מאוד, כדי לשמר את ההגנה הביטוחית הראויה. על כן, ההחלטה לבטל את ביטוח הריסק בפרמיה קבועה מעל לחמש שנים אינה בהכרח נכונה. נכון היה לקבוע יחס המרה מסוים בין קבוע למשתנה, מה שהיה מאפשר לאדם בגיל מתבגר לוותר על הריסק המשתנה, ולהישאר עם הריסק הקבוע ובמחיר סביר".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email