טיוטת חוזר קובעת תנאים משופרים למכירת כתבי השירות שמציעות חברות הביטוח

הלשכה: ”הטיוטה תגביר את התחרותיות בשוק ואת השקיפות למבוטחים“
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פירסם השבוע טיוטת חוזר המסדירה את התחרות בתחום כתבי השירות. החוזר החדש מגדיר את השירותים הנלווים, וקובע תנאים משופרים למכירת כתבי השירות. בין היתר, המבוטח יהיה רשאי לבטל את כתב השירות באופן מיידי וללא קנסות.

שוק כתבי השירות נאמד בכמיליארד שקל בשנה. כתב שירות הוא מסמך נלווה לפוליסת ביטוח, הנמכר על ידי חברות הביטוח ובאמצעות סוכני הביטוח. החוזר מצמצם את מגוון כתבי שירות המשווקים כיום, ומחייב כי המכירה תתבצע רק בעת רכישת פוליסת ביטוח. כמו כן, לא תותנה רכישת כתב שירות כחלק ממוצר הביטוח.

הוראות החוזר קובעות כי המבוטח יבחר את ספק השירות מתוך רשימה מוגדרת של לפחות שני ספקי שירות, וכי חברת הביטוח תהיה אחראית על טיב המוצר. עלות כתב השירות תוצג בנפרד ממחיר הפוליסה, במטרה להקל על המבוטח להשוות בין המוצרים ולבחור את המתאימים ביותר.

בנוסף, החוזר קובע כמה תנאים לשיווק כתב שירות על ידי סוכן ביטוח: על הסוכן לוודא כי לספק השירות יכולת לעמוד בהתחייבויותיו, תנאי כתב השירות לא יפחתו מאלו המשווקים על ידי חברות ביטוח, ועלות כתב השירות תיגבה על בסיס חודשי.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר דורית סלינגר ציינה כי ”החוזר מיועד להבטיח כי המבוטחים ירכשו רק את כתבי השירות הנדרשים להם, תוך הבטחת האחריות לשירותים אלו“.

מלשכת סוכני ביטוח נמסר כי ”טיוטת החוזר להסדרת כתבי השירות תגביר את התחרותיות בשוק ואת השקיפות למבוטחים, הן בכתבי השירות שיציעו חברות הביטוח בצמוד לפוליסה, והן בכתבי השירות המשווקים מחוץ לפוליסה. האוצר, ובצדק, מאפשר לכוחות השוק להתחרות ביניהם ולא מחייב את רכישת כתבי השרות באמצעות חברות הביטוח, ובכפיפות לפוליסת ביטוח בלבד. הלשכה לומדת את פרטי הטיוטה ותגיש את הערותיה אל נציגי האוצר בהקדם“

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email