יוזמה משותפת של ברקת וליברמן: דמי הניהול לפנסיונרים יירדו מ-0.5% ל-0.3%

היוזמה החדשה מהווה צעד נוסף לטובת צבור החוסכים הפורשים לפנסיה. "בצעד זה אנו מוודאים כי כלל הפורשים לפנסיה ייהנו מהנחה מובטחת בדמי הניהול, מה שיוביל להעלאה בקצבאות הפרישה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שר האוצר אביגדור ליברמן העביר לאישור ועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנות דמי ניהול במטרה לקבוע תקרת דמי ניהול נמוכה יותר מזו הקבועה היום בתקנות בגין פנסיונרים העומדת כיום על שיעור של 0.5%.

תקרת דמי הניהול שישולמו על ידי פנסיונר שיחל לקבל קצבת זקנה מיום קביעת התקנות מקרנות פנסיה מקיפות וכלליות, או מפוליסות ביטוח שהוצאו על פי קופת ביטוח, יעמוד על שיעור שלא יעלה על 0.3% לשנה, בדומה לתקרה שנקבעה על ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהליך התחרותי לבחירת קרן פנסיה נבחרת.

ד"ר ברקת בכנס הבריאות של הלשכה 2021 | צילום: גיא קרן

מרשות שוק ההון נמסר, כי "בעקבות רפורמות רגולטוריות שנעשו בשוק החיסכון הפנסיוני בשנים האחרונות שהביאו להגברת התחרות בשוק, אנו עדים לירידה משמעותית בשיעור דמי הניהול הממוצעים המשולמים בפועל על ידי העמיתים במהלך תקופת החיסכון.

"כך לדוגמה, דמי הניהול הממוצעים בפנסיה עומדים כיום על שיעור של כ-1.95% מההפקדות ועל שיעור של כ-0.2% מהצבירה. כמו כן, מרבית העמיתים אינם משלמים את דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות. עם זאת, שינוי זה טרם קיבל ביטוי משמעותי כמצופה גם בדמי הניהול המשולמים על ידי פנסיונרים, שרובם עדיין משלמים את דמי הניהול המקסימליים. מטרת מהלך זה היא להביא שינוי והנחה משמעותית מובטחת גם עבור ציבור הפנסיונרים בישראל".

חיסכון משמעותי

שר האוצר, אביגדור ליברמן: "ההחלטה מהווה צעד נוסף לטובת ציבור החוסכים הפורשים לפנסיה במדינת ישראל שתביא לחיסכון נוסף של מאות ואף אלפי שקלים בשנה. ההחלטה עושה צדק עם האזרחים הוותיקים שעבדו וחסכו כל השנים וכעת יזכו להנות מפירות החיסכון, כאשר עבור חלק לא מבוטל מהם מדובר בצעד משנה אורח חיים. נמשיך לדאוג להורינו, לסבים ולסבתות שלנו מתוך דאגה אמיתית לרמת החיים של האוכלוסייה המבוגרת בישראל״.

ד"ר משה ברקת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון: ״אני מודה לשר האוצר, אביגדור ליברמן על קידום מהלך חשוב זה. הורדת תקרת דמי הניהול לפנסיונרים הינה צעד משלים להליך קרנות ברירת מחדל, בהן נקבע כי בעת פרישה דמי הניהול המרביים יעמדו על כ-0.3%. בצעד זה אנו מוודאים כי כלל הפורשים לפנסיה ייהנו מהנחה מובטחת בדמי הניהול, מה שיוביל להעלאה בקצבאות הפרישה. הרשות תמשיך לקדם את רווחת החוסכים לצד מיצוי זכויות מרבי של כלל העמיתים והחוסכים בישראל״.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email