יו"ר ועדת הכספים: "נגדיל את תקציב 2019 בייעול והגברת החסויות"

"תפקידה של הוועדה לבדוק את כל המתרחש בכספי הלשכה והן בליסוב, במטרה לוודא שהפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות שנקבעו בתקציב שאושר בידי הוועד המנהל"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת הכספים בדקה לאחרונה את התאמת הביצוע לתקציב הלשכה בחמשת החודשים הראשונים של השנה, ולדברי סו"ב סמי זילכה, יו"ר הוועדה, הבדיקה נראית תקינה. תחומי עניינה של הוועדה הינו תקציב הלשכה המושתת על הכנסות מדמי חבר, הכנסות מפעילות ליסוב סוכנות לביטוח, השתתפות הסוכנים, וקבלת חסויות על כנסי ביטוח (חיים ואלמנטרי) ופעילות המכללה לביטוח.

זילכה: "כמי שהיה בעבר יו"ר ועדת הכספים בלשכת סוכני ביטוח, מרגש אותי לחזור לתפקיד ולעמוד בראש אחת הוועדות החשובות בלשכה. אין דבר נפלא מאשר להמשיך ולהתנדב ולתרום למען פעילות ציבורית. האתגר הראשון שנקרה בדרכנו, היה לבדוק את התאמת התקציב ל־2018 לעומת הביצוע בפועל, ולוודא שאכן הלשכה בפעולותיה עומדת בדרישות התקציב".

הגדלת התקציב | צילום: fotolia

בתחילת השבוע אישרה המועצה הארצית של הלשכה את דוחות 2017 שהוצגו בידי זילכה ורו"ח אורי הולצמן. הדוחות הציגו קיטון משמעותי בגרעון במכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה, אך היא עדיין בגרעון כספי. לדברי זילכה, אין ספק באשר לחשיבותה של המכללה לפיננסים וביטוח ונעשים מאמצים משמעותיים לשיפור הגרעון במכללה. ההערכה שהיא תגיע לאיזון במחצית השנייה של 2019.

בוועדת הכספים חברים שבעה חברי לשכה: סו"ב סמי זילכה, יו"ר; סו"ב דורון רוזנבלום, סגן יו"ר; סו"ב אורי מיכאלי, סו"ב רועי יוכל, סו"ב שלמה אדמוני, סו"ב יעקב בוטנרו וסו"ב עמנואל רובינשטיין.

מטרות "ועדת הכספים": מעקב וביצוע טיפולים ופעילויות שוטפות הדורשים בדיקה, אישורים וחתימות; בדיקה התקציב ועמידה מול ביצוע בפועל ברמת "לשכה" ב"רמת מחוזות" ו/או "סניפים"; בדיקת חוזי ספקים של הלשכה; קשר ישיר למנהלת החשבונות ורואה החשבון כולל בדיקת מאזני בוחן ומאזן כולל טרם אישורם; טיפול בכספי הלשכה כולל אפשרויות השקעה; בדיקת חוזי עובדי הלשכה והתאמתו לתשלומים בפועל; הצעות ייעול וחסכון על מנת לגרום להגדלת עודפי הכספים בלשכה כולל מיקסום חסויות המתקבלות מחברות ביטוח/ בתי השקעות; ישיבות אחת לחודשיים.

"תפקידה של הוועדה לבדוק את כל המתרחש בכספי לשכת סוכני ביטוח והן בליסוב, החברה הכלכלית וסוכנות הביטוח, מתוך כוונה לוודא שהפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות שנקבעו בתקציב שאושר בידי הוועד המנהל. אנחנו בודקים תקציב מול ביצוע.

הוועדה נעזרת במנהלת הכספים רחל שרעבי, ברו"ח אורי הולצמן ורעות אביתר ממשרדו, שהם מבצעי ביקורת הספרים לצורך הגשת המאזן לרשויות", מסר זילכה. בישיבות נוכחים באופן קבוע רו"ח רעות אביתר, מנכ"ל הלשכה רענן שמחי, ומבקר הפנים שלה רו"ח מוטי גולנסקי וכן מזכירת הוועדות נורית סימן טוב. משתתפים לסירוגין יו"ר ועדת ביקורת סו"ב אריה לבנוני, נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד וממלא מקום נשיא הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק. דיוני הוועדה פתוחים לציבור סוכני הביטוח.

עוד מסר יו"ר ועדת הכספים, כי עדיין לא החלה העבודה על תקציב 2019: "אנחנו יכולים להעריך הכנסות בשלב זה, אבל מדובר בהערכה ובפועל יכולים להיות שינויים לכאן או לכאן, לכן נעבוד על התקציב לקראת סוף השנה", אמר זילכה. הוועדה תפעל להגדיל את התקציב לשנה הבאה ולהציג הצעות ייעול וחסכון על מנת לגרום להגדלת עודפי הכספים בלשכה תוך שיתוף מרבי של חברות הביטוח ובתי השקעות להגדלת החסויות המתקבלות מהם".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email