יו"ר מגדל אחזקות זומן לשיחת בירור אצל הממונה על שוק ההון

זאת לאחר שלא התקיימה בזמנה ישיבת הדירקטוריון שדרש הממונה לקיים ⋅ ד"ר ברקת: "אתם בוחנים את סבלנותו של הרגולטור לרפיון בהתנהלותכם"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, זימן את שלמה אליהו, יו"ר מגדל אחזקות, לשיחת בירור במשרדו ביום ראשון הקרוב (16 בדצמבר 2018). יש לציין כי מדובר בהליך חריג בענף הביטוח המעיד על עמדתו החד משמעית של הממונה. במכתב ששלח אתמול ברקת לאליהו, הוא דורש לדעת מדוע לא כונסה ישיבה של דירקטוריון מגדל כפי שדרשה רשות שוק ההון לפני שבועיים. מדובר בדרישה שהופנתה ליו"ר מגדל פרופ' עודד שריג, עליה חתום עבד חסדייה, סגן בכיר לממונה, מה־26 בנובמבר. במכתב מבקש חסדייה להחלטת שלמה אליהו להקים ועדה בראשותו כדי להדק את הפיקוח על הדירקטוריון ועל הנהלת מגדל בראשות המנכ"ל דורון ספיר. הוועדה כוללת גם את הדח"צים אברהם ביגר ורונית בודו.

במכתב דרש חסדייה לקיים ישיבת דירקטוריון במגדל ביטוח שבה תידון השאלה אם הדירקטוריון יראה את תוצאות עבודת הוועדה כמחייבות או מנחות אותו בשיקוליו במסגרת פעילותו, לרבות השלכתן על הממשל התאגידי בחברה. בנוסף דרש חסדייה שהדירקטוריון ידון בשאלה אם קיימת בעייתיות אחרת, לרבות התייחסות להיבטים משפטיים, בעצם קיומה של הוועדה ועבודתה. חסדייה דרש משריג להעביר לרשות את פרוטוקול הישיבה לא יאוחר מ־7 ימים לאחר קיומה.

אליהו | צילום: פראג' פרי

על פי מכתבו של ברקת, הודיע שריג לרשות כי העניין יטופל מאתמול, "לאחר שחלף זמן ניכר ולא נקבעה ישיבה בעניין ביקשנו ב־10 בדצמבר כי ייקבע דיון כזה עד 20 בדצמבר".

ברקת כותב: "להפתעתנו נענינו כי לא ניתן לכנס את הדירקטורים בטווח הזמן הסביר וכי ישיבת הדירקטוריון תתקיים רק ב־27 בדצמבר. מעבר לכך שהדבר מעיד על הקלת ראש בחשיבות העניין ובהנחיה היוצאת מהרשות, אני סבור כי אתם שוכחים את חובתכם כדירקטוריון החברה ובוחנים את סבלנותו של הרגולטור לרפיון בהתנהלותכם". כאמור, ברקת זימן את אליהו לשיחת בירור במשרדי הרשות ביום ראשון הקרוב.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email