יזמה חדשה לטובת הציבור: ייעוץ משכנתאות דרך סוכן הביטוח

פורסם קול קורא לגופים מקצועיים בתחום ייעוץ משכנתאות להפעלת המרכז בשיתוף פעולה עם הלשכה. יוסי ורסנו: "בדומה להתנהלות מול חברות הביטוח, גם בעת נטילת הלוואת משכנתא, קיים פער ידע אדיר בין ציבור הלווים לציבור המלווים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני ביטוח פרסמה  קול קורא לגופים מקצועיים מוכרים בתחום ייעוץ למשכנתאות, בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. על הגופים להעביר לידי הלשכה את רעיונותיהם ורשמיהם לצורך הפעלת מרכז משכנתאות בשיתוף פעולה של הלשכה עם המרכז המקצועי לתכנון משכנתאות. מרכז הייעוץ יופעל בפריסה ארצית. לדברי יוסי ורסנו, יו"ר תת הוועדה לפיננסים שמובילה את המהלך, מדובר בהמשך לגישה המקצועית המנחה את לשכת סוכני ביטוח בשנים האחרונות, לפיה סוכן הביטוח הינו איש המקצוע הקרוב ביותר לתא המשפחתי של בתי האב בישראל. "הלשכה שמה לעצמה כיעד לתת ערך ללקוחותיהם של סוכני הביטוח, גם בתחום הלוואות המשכנתא. כידוע, בדומה להתנהלות מול חברות הביטוח, גם בעת נטילת הלוואת משכנתא, קיים פער ידע אדיר בין ציבור הלווים לציבור המלווים (בנקים ומוסדות פיננסיים מבוססים). על כן, מתוך רצון להעמיק את הערך שמעניקים חברי הלשכה ללקוחותיהם, אנחנו נעניק שירות מקצועי בתחום סבוך זה לטובת הסוכנים ולקוחותיהם“, אמר ורסנו.

חובת יכולת פגישות במשרדי הסוכנים

"לשכת סוכני ביטוח בישראל מבקשת להיעזר במציעים כך שבאמצעות שיתוף הפעולה יוטמע ענף זה במשרדו של סוכן הביטוח", נכתב בפרסום. תנאי הסף לגופים המציעים הם ידע וכלים טכנולוגיים לבניית המשכנתא, ניתוח לעומק של המסלולים והתמהילים ובניית לוחות סילוקין של ההחזרים החודשיים לאורך הדרך, בקומבינציות מגוונות של ריבית ואינפלציה. כמו כן, על הגוף המציע להיות גוף משפטי ישראלי מאוגד הרשום באופן רשמי בישראל או עוסק מורשה. למציע או לבעל השליטה במציע צריך להיות ניסיון מוכח ועדכני בתחום יעוץ משכנתאות, לרבות המלצות מבנקים או מוסדות פיננסים, אך אינו בבעלות "יצרן הלוואות משכנתא" או מציע מטעמו. למציע מחזור עסקים של לפחות מיליון שקל לשנת הכספים האחרונה ועליו להוכיח יכולת לניהול נקודות שירות לסוכן בפריסה ארצית לרבות יכולת עריכת פגישות במשרדי חברי הלשכה.

יוסי ורסנו. "תצא פנייה לאיגודי יועצי המשכנתאות לצורך הפצה בין חברי האיגודים אשר העונים לקריטריונים שנקבעו"

פנייה גם לסוכנים מנוסים

לדברי ורסנו, הפנייה נעשתה לחברות ייעוץ משכנתאות שיכולות לתת שירות שוטף בפריסה ארצית במשרדי סוכני הביטוח, חברות שאינן בבעלות יצרן פיננסי (בנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח). כמו כן, הפניה תיעשה לכל חברי הלשכה אשר להם ניסיון מוכח של עבודה מול חברות כאלה. "פניות יצאו גם למספר גופי ייעוץ משכנתאות איתם נפגשו נציגי תת הוועדה לפיננסים במהלך חצי השנה האחרונה תוך למידת שוק יועצי המשכנתאות. כמו כן, תצא פנייה לאיגודי יועצי המשכנתאות לצורך הפצה בין חברי האיגודים אשר העונים לקריטריונים שנקבעו", מסר ורסנו.

הצעות יש להעביר לא יאוחר מה־17.2.5 ,לידי רכזת הוועדות המקצועיות בלשכה – הגב' נורית סימן טוב בכתובת דוא"ל: [email protected]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email