ייצוגית כפל הביטוח בביטוחי מבנה והקשר להר הביטוח

עו"ד עדי בן אברהם מנתח את המצב הקיים בתחום ביטוחי המבנה ומסביר כיצד התייעצות עם סוכן תמנע את הכפל הביטוחי
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בכנס אלמנטר 2018, שנערך בחודש נובמבר באילת, הבהרתי על הבמה המרכזית את הצורך לערוך בדיקה בהר הביטוח גם בעת חידוש ביטוחי מבנה. היה לי חשוב להפריך טענות ואמירות מצד גורמים שונים שסברו שאין צורך בהר הביטוח לגבי חידושי מבנה. באותו מעמד גם סיפרתי על הישג שאותו הובילה הנהגת הלשכה בכך שלאחר בירור בהר הביטוח בעניין דירות, במהלך השנה הקרובה, וככל הנראה, באוקטובר 2019, ישתנה החוזר כך שסוכן הביטוח לא יידרש לבדיקה מחודשת בהר הביטוח, ואני אעדכן לאחר שיבוצע תיקון לחוזר.

השבוע, התבשרנו על תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד שלוש חברות ביטוח וארבעה בנקים שונים למשכנתאות בישראל. לטענת התובעים הייצוגיים, מטרת התובענה לתקן את המצב הקיים בשוק לפיו קיים כפל ביטוח בתחום ביטוחי המבנה הנדרשים לצורך משכנתה. התובעים מתבססים על עמדתו של סוכן ביטוח מטעמם אשר העניק תצהיר בתמיכה לטענתם ולפיו: "יודגש כי הדברים נבדקו בין היתר באמצעות הסוכן מר ג.נ. שהינו בעל רשיון סוכן ביטוח בישראל המנהל בפועל סוכנות ביטוח העוסקת בתחום הרלבנטי לתובענה דנן ואשר בין יתר עיסוקיו כסוכן ביטוח נערכו באמצעותו אלפי פוליסות לביטוח מבנה במהלך עשר השנים האחרונות. תצהירו של מר נ. מצורף לתמיכה בתובענה זו.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

"כפי שמצהיר מר נ. מפורשות, המקרים של המבקשים שיפורשו כאן אינם מקרים מיוחדים. במהלך כעשר השנים בהן עסק מר נ. במכירת פוליסות ביטוח הוא נתקל בעוד מאות מקרים זהים ואולי יותר. מר נ. איננו יכול לפרט את המקרים בשל החסיון והפרטיות של המבוטחים, אך מדובר במאות מקרים זהים בכל מאפייניהם לרבות סירוב חברות הביטוח להחזיר את הפרמיות הכפולות.

בנוסף, בשיחותיו של מר נ. עם סוכני ביטוח אחרים הוא גילה שכולם נחשפו לאותה תופעה ולהיקפיה. סוכנים אלה אינם מוכנים להעיד או אף להיחשף שכן פרנסתם תלויה בחברות הביטוח. מניסיונו של מר נ. וממה ששמע מסוכנים אחרים, ברור שמדובר בתופעה המקיפה עשרות רבות של מקרים בכל שנה".

התובעים טוענים כי התנהלות שכזו, בה הם רכשו מספר פוליסות מבנה על אף שבעת תביעה הם לא יקבלו פיצוי כפול הואיל ומדובר בפוליסה מסוג שיפוי, מהווה, בין היתר, התנהלות בחוסר תום לב, בניגוד לחוק חוזה הביטוח וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), הפרת חובה חקוקה, רשלנות חמורה, תרמית, הטעיה, העדר גילוי נאות, ניצול חוסר נסיונם של המבוטחים, ועשיית עושר ולא במשפט.

וכלשון התביעה: "עוד בשלב המשא ומתן טרם רכישת הפוליסה, על חברת הביטוח לבדוק בעצמה האם הלקוח כבר מבוטח בביטוח זהה. הדבר נכון פי כמה לשלב הזנת הנתונים למערכת של חברת הביטוח ו/או של הבנק, כאשר מתגלה הכפילות". הסעדים שהתבקשו הינם השבה של הכספים אשר נגבו ביתר, ושינוי דרכי ההתנהגות של החברות, כאשר הערכת התובעים הינה כי הנזק המצרפי הינו בסך של 280 מיליון שקל.

כיצד תתפתח התובענה, קשה לנבא, אך בתחומנו, חשוב שנזכור את הדברים הבאים: קיימת חשיבות רבה וערך רב בפעילותו של סוכן הביטוח אשר בוחן את התיק הביטוחי של לקוחותיו. הימים בהם לקוח ביקש שרק "יעשו לו פוליסה כי הבנק רוצה" חלפו להם ואינם עוד. סוכן הביטוח המקצועי, יחד עם צוות עובדיו המיומנים, ידע לבחון את צרכיו של הלקוח, יבחן את הכיסויים הרלוונטיים לו ויציע ללקוח את המוצר הביטוחי המתאים ביותר ללקוח על פי הבנתו המקצועית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email