ייצוגית נגד איילון: החברה מתחמקת מתשלום רכיב המע”מ החל על עלות הנזקים בתיקוני רכב

התביעה דורשת 70 מיליון שקל עבור כל אותם מבוטחים וצדי ג’ שבמועד הגשת תביעת הביטוח לא תיקנו את הנזק לרכבם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז הוגשה בשבוע שעבר תביעה נגד איילון חברה לביטוח על סך 70 מיליון שקל, בטענה כי החברה מתחמקת מתשלום רכיב המע”מ החל על עלות הנזקים, כאשר אלו לא תוקנו בפועל.

התביעה מבקשת לכלול בתובענה הקבוצתית „כל מבוטח ו/או מוטב ו/או צד ג’, בכל סוג ביטוח שהוא, שבמועד הגשת תביעת הביטוח לא תיקן את הנזק שתבע בגינו, ואשר קיבל מחברת הביטוח תגמולי ביטוח ו/או שיפוי בגין הנזק, מבלי שתגמולי הביטוח ו/או השיפוי כללו את רכיב המע”מ החל על עלות התיקון”. גובה הפיצוי הכספי האישי שנקבע הוא 174 שקל לכל מי שכלול בקבוצת התובעים.

לטענת התביעה, איילון מתחמקת מתשלום אחד מרכיבי תגמולי הביטוח שחלה עליהן חובה לשלמו למבוטחים ולצדי ג’ שהן מפצות. „הנתבעת סיגלה לעצמה פרקטיקה פסולה להימנע מלשלם את רכיב המע”מ החל על עלות הנזקים, כאשר הנזקים לא תוקנו בפועל. פרקטיקה זו מנוגדת לדין מפורש שעל פיו על חברת הביטוח לשלם את עלות המע”מ החל על התיקון, בין אם התיקון בוצע ובין אם לאו.

„אף על פי כן, הנתבעת נמנעת מלשלם את רכיב המע”מ, כאשר התיקון לא בוצע בפועל, וזאת באורח שיטתי ובריש גלי, תוך שהיא יוצרת מצג בפני מבוטחים וצדי ג’ כאילו לא חלה עליה חובה לשלמו. הטענה שאין חובה לשלם את המע”מ אף מועלית תדיר על ידי חברות הביטוח, בחוסר תום לב, בפני בתי המשפט”.

המבקש הוא בעל מכונית, שבפברואר 2014 נגרם לה נזק כתוצאה מפגיעת מכונית שהיתה מבוטחת על ידי איילון. המבקש בחר שלא לבצע את התיקון בפועל, עד למועד שבו תבע מאיילון את תגמולי הביטוח. הוא קיבל ממנה פיצוי בגין הנזק שנגרם לו, אך באופן חלקי, שכן איילון נמנעה מלשלם לתובע את רכיב המע”מ. „בכך הפרה הנתבעת את חובותיה שבדין, וגרמה לתובע נזק בשיעור רכיב זה”, טוענת התביעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email