ייצוגית נגד ביטוח ישיר: שולחת הודעות פרסומיות ועוברת על ”חוק הספאם“

ייצוגית נגד ביטוח ישיר: שולחת הודעות פרסומיות ועוברת על ”חוק הספאם“
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה בשבוע שעבר תביעה ייצוגית נגד איי.די.איי חברה לביטוח על סך סכום משוער של 3.6 מיליון שקל, בגין משלוח דברי פרסומת בהודעות SMS לטלפונים סלולריים של מבוטחים שלא נתנו הסכמתם לכך, ובניגוד ל“חוק הספאם“.

התביעה מבקשת לכלול בתובענה הייצוגית ”כל אדם שקיבל הודעות פרסומיות מהמשיבה בלא שנתן את הסכמתו המפורשת לכך ו/ או שנתן את הסכמתו, אך לא ניתנה לו האפשרות להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בדרך הקבועה בחוק“. כמו כן, מבקשת התביעה להורות על פיצוי של 40 שקל, עבור כל הודעה פרסומית שנשלחה בלא הסכמה, וכן פיצוי של 10 שקלים עבור בזבוז הזמן הכרוך בטיפול בהודעות ו/ או בפנייה למשיבה.

לטענת התביעה, ביטוח ישיר מנסה לעקוף את הוראות חוק הספאם באמצעות משלוח הודעות למספרי טלפון המצויים במאגרי המידע שלה, הכוללים בין השאר את לקוחותיה לשעבר, גם כשאלה החליטו שלא לחדש אצלה את פוליסת הביטוח.

בהודעות ה-SMS ששולחת החברה היא מזמינה את אותם לקוחות לרכוש אצלה פוליסת ביטוח. לטענת ביטוח ישיר, הודעות ה-SMS שהיא שולחת אינן פרסומות, אלא תזכורות למבוטחיה. ”הנתבעת סבורה כי מסרונים אלה אינם אלא ’תזכורות שירותיות‘, שנועדו לוודא כי המבוטח דואג לעצמו לכיסוי ביטוחי, לאור הסיכון באי רכישת הביטוח“, נכתב בתביעה, ”ועל כן אינם נכללים, על פי פרשנותה, תחת הגדרת ’פרסומת‘ בחוק ואינם כפופים להוראותיו. משכך, לטענתה, רשאית היא לשלוח פרסומים אלה מבלי שקיבלה הסכמה מפורשת למשלוח דברי פרסומת מלקוחותיה, מבלי לאפשר הסרה מרשימת בתפוצה בדרך הקבועה בחוק, ומבלי לציין בהודעות את הפרטים הקבועים בו“.

לטענת התביעה, אין מדובר בהודעות שירותיות הנשלחות מתוך דאגה למצבו של הלקוח, אלא בפרסומות גרידא, שנועדו לעודד את מקבליהן לרכוש את שירותי ביטוח ישיר ולהוציא כספים, והן ”דברי פרסומת“. ההודעות נשלחות לנמענים גם חודשים לאחר שהסתיימה תקופת הביטוח, גם אם נמענים אלה חידשו את פוליסת הביטוח בחברה אחרת, וגם אם הם סירבו מפורשות בפניה לחדש אצלה את פוליסת הביטוח.

המבקשת היא תושבת ירושלים שביטחה את מכוניתה בביטוח ישיר עד ל-31 בינואר. בתחילת 2015, סמוך למועד סיום הביטוח, ובהתאם להנחיות המפקחת על הביטוח, קיבלה התובעת מכתב בדואר לביתה, שכותרתו ”חידוש ביטוח הרכב שלך לשנה נוספת“. בעקבות קבלת המכתב, פנתה המבקשת לביטוח ישיר ושוחחה עם נציגיה על חידוש פוליסה, אך לאחר ששקלה את ההצעה של ביטוח ישיר והצעת חברות ביטוח נוספות, ציינה התובעת בפני נציג של ביטוח ישיר כי בחרה שלא לחדש אצלם את הפוליסה.

למרות זאת, שבועות ארוכים לאחר שפגה פוליסת הביטוח, ועל אף שהנתבעת ידעה כי התובעת אינה מעוניינת בחידוש ביטוח הרכב אצלה, שלחה לה הנתבעת הודעות פרסומת המציינות כי ביטוח הרכב הסתיים זה מכבר ומזמינות את התובעת לקבל מהנתבעת הצעה לביטוח הרכב.

באף אחת מהודעות ה-SMS לא טרחה ביטוח ישיר לפרט את אופן משלוח הודעת סירוב, לצורך הסרה מרשימת התפוצה והנתבעת אף לא איפשרה זו בדרך הקבועה בחוק – משלוח הודעת SMS חוזרת למספר שממנו נשלחו ההודעות.

כשפנתה המבקשת לביטוח ישיר, והסבירה כי מדובר בהודעות פרסומת המנסות לעודד אותה לרכוש מוצר או שירות, מבלי שנתנה הסכמתה לכך, טענה ביטוח ישיר כי ההודעות לא נוגדות את ”חוק הספאם“, מכיוון שמדובר ב“תזכורות שירותיות“, שאין לחברה רווח מהן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email