ייצוגית נגד כלל על סך 90 מיליון שקל: סירבה לשלם דמי קבורה למבוטחיה, אף ששילמו את הפרמיה

לטענת התביעה, החברה ביטלה את הפוליסה מכיוון שהיא הפסדית, אך המשיכה לגבות כסף מהמבוטחים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה בשבוע שעבר תביעה ייצוגית נגד כלל חברה לביטוח, על סך 90 מיליון שקל, לאחר שהחברה סירבה לשלם דמי קבורה למבוטחיה, בטענה כי הפוליסה בוטלה מכיוון שהיא הפסדית.

התביעה מבקשת לכלול בתובענה הקבוצתית שתי קבוצות: כל מי שבוטח בכלל בפוליסת ביטוח חיים מסוג חיים קבוצתי, שנערכה על ידי עמותת גמלאי קרן פנסיה נתיב – דרום ומרכז, ושבוטלה על ידי כלל באופן חד צדדי ב-2 במרץ, 2014; וכל המבוטחים במסגרת אותה הפוליסה, שכלל גבתה מהם פרמיה ביוני 2013, ו/ או לאחר מועד ביטול פוליסת הביטוח.

המבקש הוא תושב ירושלים, יליד 1958, בנה היחיד של אמו המנוחה, שהלכה לעולמה ב-16 ביוני 2014. המנוחה היתה חברה בעמותת גמלאי קרן פנסיה נתיב – דרום ומרכז, שאיגדה בתוכה בין היתר את גמלאי קונצרן כור וסולל בונה. הגמלאים המאוגדים אף בוטחו בפוליסת חיים קבוצתית ובכל חודש הם שילמו את הפרמיה החודשית שנגבתה מהם אוטומטית מתלושי הפנסיה שלהם.

העמותה הציגה את הפרמיה כדמי קבורה, ולדברי המבקש מדובר בפוליסה על סך עכשווי של 11,500 שקל, והיא מוענקת ליורשי המבוטח לאחר מותו. לדברי התביעה, „סכום הפוליסה מתאים לרכישת מצבה סטנדרטית”. פוליסת הביטוח חודשה בפעם האחרונה ב-1 במאי 2013, לתקופה נוספת של שלוש שנים. ב-2 במרץ 2014 שלחה כלל מכתב אל העמותה, ובו הודיעה כי פוליסת הביטוח תבוא לקיצה ב-1 במאי 2014, מאחר שהיא הפסדית, לטענתה.

אי לכך, כשנפטרה אמו של המבקש סירבה כלל להעביר לו את כספי הפוליסה, שכן „המשיבה ביטלה את פוליסת הביטוח באופן חד צדדי ולא חוקי”, לטענת המבקש, שמציין כי אמו שילמה מ-1990 את הפרמיה כנדרש, מדי חודש בחודשו. התביעה מציינת כי עבור אפריל ומאי 2014 לא נגבתה פרמיה מתשלום הפנסיה של המנוחה. ואולם ביוני 2014 כלל החליטה לגבות סכום של 63 שקל מכל המבוטחים, על אף שהפוליסה בוטלה על ידי כלל בעצמה שלושה חודשים לפני כן.

המבקש פנה לכלל, אך לטענתו עד היום הוא לא זכה לכל תגובה מהחברה. המבקש מציין כי רק באחרונה קיבל מסוכן הביטוח עותק מפוליסת הביטוח, וגילה כי בסעיפים המתייחסים להפסקת ההסכם, מופיע סעיף הקובע כי „הפוליסה לא תחודש אם מספר המבוטחים במועד החידוש יפחת ממספר המבוטחים הקבוע בהסדר התחיקתי”.

לטענת התביעה, „מבדיקה של החוקים הרלוונטיים לא נמצא כי המשיבה זכאית לבטל פוליסת ביטוח בתנאים ובנסיבות המפורטת לעיל, ולכן התנהלות המשיבה היא חסרת כל רסן משפטי ומוסרי, והיא מהווה עושק כלפי הקבוצה החלשה ביותר בישראל”.

לאור התנהלותה של כלל, טוען המבקש לזכות לתבוע בהתאם לעילות הבאות: הפרת חובה חקוקה; הטעיה לאור אמת המידה שנקבעה בתקנות הגנת הצרכן; עשיית עושר ולא במשפט; ופגיעה באוטונומיה של הרצון החופשי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email