ייצוגית נגד מנורה: גבתה דמי ניהול מופרזים מעמיתי קופות הגמל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תביעה ייצוגית הוגשה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל בטענה כי גבתה דמי ניהול מופרזים מהעמיתים. התביעה דורשת ממנורה לשלם 20 מיליון שקל למבוטחיה.

לטענת התביעה, על אף שחברות הביטוח אמורות לשים את העמיתים בראש מעייניהן, מעדיפה מנורה את עשיית הרווחים על פני טובת החוסכים. "דמי הניהול אינם קבועים מראש", נטען בכתב התביעה. "זה מדהים אבל זו האמת: החוסך אינו יודע מהם דמי הניהול שישלם בכל שנה. גם הקביעה של גובה דמי הניהול היא קביעה רטרואקטיבית, לפי שיקול דעתה של החברה המנהלת. "ולא רק שהעמית לא יודע כמה ייגבה ממנו. הוא גם לא יודע איך החלוקה בינו לבין יתר העמיתים. מוזר, אבל נכון. ולא רק שהוא אינו יודע את החלוקה בין העמיתים, הוא גם לא יודע שבהתקיימותם של מקרים מסוימים, דמי הניהול שלו, ורק שלו, יעלו באופן אבסורדי למקסימום הקבוע בחוק ובכך ייפגע החיסכון שלו", נכתב.

למנורה מבטחים פנסיה וגמל יש כמעט מיליון עמיתים. לדברי התביעה, "בתקנון הקופה אין כל תניה המתירה לגבות דמי ניהול מרביים במקרה התקיימותם של מי מהתנאים המופיעים בחוזר הממונה, או בהיעדר מו"מ. וגם אילו היתה תניה כזו היא פסולה, נוגדת את החוק ואת חוזר הממונה".

התביעה טוענת כי המשיבה הפרה את הוראות החוק, כמו גם את הוראות התקנון, כשהעלתה את דמי הניהול למקסימום הקבוע בחוק מבלי מתן כל הודעה בדבר כוונתה לעשות כן ומבלי לנהל מו"מ. לטענת המבקש, ביקשה מנורה ממנו לגבות דמי ניהול מרביים כפולים בסך של 0.5% מסך נכסיו ו-6% מדמי הגמולים. "מדובר בפגיעה ממשית וחד משמעית במבקש וכמוהו גם בעמיתים אחרים במצב דומה", נטען.

המשיב טוען כי מנורה גבתה ממנו 1,108 שקל יותר ממה שהיה אמור להיגבות ממנו בשנה. כשפנה המבקש למנורה, טענה חברת הביטוח כי העלאת דמי הניהול נעשתה בהתאם לחוזר הממונה. על פי התביעה, הגדרת הקבוצה היא "עמיתי קופות הגמל המנוהלות על ידי החברה המנהלת, שנגבו מהם דמי ניהול גבוהים מהממוצע, בהתקיים אחד מהתנאים המופיעים בחוזרי הממונה או במצב שבו שונו דמי הניהול מבלי לקיים עמם מו"מ טרם ההעלאה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email