יישום חוזר ביטוח נסיעות לחו"ל נדחה ל־3 בספטמבר

הממונה על שוק ההון דחתה את יישום החוזר בחודש על רקע אי מוכנותן של חברות הביטוח וקופות החולים לשווק את הפוליסה החדשה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, דחתה את יישום החוזר המאוחד "ביטוח נסיעות לחו"ל" ל-3 בספטמבר השנה. המועד המקורי לתחילת ההוראות החדשות היה ה-1 באוגוסט והדחייה באה על רקע אי מוכנות חברות הביטוח וקופות החולים לשיווק הפוליסה החדשה.

מדובר ברפורמה לפיה פוליסת הנסיעות לחו”ל הבסיסית, ברובד הראשון, תהיה זהה בין כל חברות הביטוח ותכלול את הכיסויים הבאים: הוצאות רפואיות בחו”ל, פינוי לבית חולים, הטסה רפואית לישראל, תרופות, טיפול חירום בשיניים, העברת גופה, הטסת מלווה למקום האשפוז, הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו”ל, כיסוי לצד ג’, ואיתור וחילוץ. בשל לא מעט מקרים בהן ההוצאה הכספית בפועל הייתה גבוהה יותר מאשר הכיסוי בפוליסה, במיוחד בפוליסות החינמיות של כרטיסי האשראי, הוחלט בחוזר לחייב את חברות הביטוח לשאת בכל ההוצאות, באופן שמותאם למדינות היעד. חברת הביטוח תוכל להציע את ההרחבות הבאות תמורת פרמיה נוספת: ביטול או קיצור הנסיעה, הרחבה להריון מתקדם, החמרה של מצב רפואי קיים, כבודה, ספורט חורף, ספורט אתגרי, מכשירי טלפון, מחשב, טאבלט ואופניים. מבנה הפוליסה החדשה מובן וידידותי יותר למבוטח ומסיר חסמים מיותרים שהכבידו על המבוטח.


סלינגר | צילום: דוברות האוצר

בין היתר, סכומי הביטוח יהיו בהתאם לעלויות צפויות בארץ היעד, הכיסוי להריון יכסה את כל העלויות ללא הגבלה של תת סעיפים, המבוטח או מי מטעמו יהיו רשאים לקבוע את זהות המלווה שיוטס לבית החולים בו מאושפז המבוטח, מקרה של ביטול נסיעה יזכה את כל המשפחה הגרעינית שרכשה כיסוי זה, ללא התניה לכיסוי ביטול הנסיעה בגילו של בן המשפחה או במוות בעת אשפוזו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email