יישום ממשק דמי הסליקה נדחה בחודש

בתי ההשקעות מצטרפים לטענות הלשכה ומבקשים לדחות את יישום ממשק דמי הסליקה החדש. הלשכה פועלת באמצעות הכנסת על מנת להביא לביטול הממשק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

איגוד בתי ההשקעות פנה לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, דורית סלינגר, בבקשה לדחות את יישום ממשק דמי הסליקה החדש (הוראות חוזר מבנה אחיד להעברת נתונים בשוק החיסכון הפנסיוני(, שהיה אמור לחול ב־1.1.2017). מנכ"לית האיגוד, יוליה מרוז, אמרה ל"ביטוח ופיננסים" כי "לא ניתן לבתי ההשקעות זמן היערכות מספק, ולמרות בקשתנו, האוצר לא סיפק הנחיות ברורות לממשק עד היום. לכן פנינו לדורית סלינגר וביקשנו דחייה ביישום ממשק דמי הסליקה החדש".

בנוסף לכך, בכוונת פורום מנהלי ההסדרים לפנות לממונה לגבי הממשק. "מדובר בהשקעה ענקית של מאות אלפי שקלים, שנדרשים ממנהלי הסדרים כדי לעמוד בהוראה", אמר אחד ממנהלי ההסדרים.

ממשק להגברת השקיפות וזמינות המידע
"הסוכן הופך לעבריין בעל כורחו" | צילום: fotolia

"ממשק מורכב ביותר"

כפי שפורסם ב“ביטוח ופיננסים“ לפני שבועיים, גם לשכת סוכני ביטוח פנתה לסלינגר בבקשה לדחות את היישום. במכתב ששלח יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, לממונה נטען כי "מהות התיקון לחוק הייעוץ, כפי שבא לידי ביטוי בחוק ההסדרים, מטרתו להוביל למצב בו סוכן ביטוח אשר בחר לייעץ לעובדי המעסיק ובמקביל להעניק למעסיק שירותי תפעול – יגבה מהמעסיק דמי תפעול, ידווח על גובה דמי התפעול שגבה חדשות הביטוח יישום ממשק דמי הסליקה נדחה בחודש בתי ההשקעות מצטרפים לטענות הלשכה ומבקשים לדחות את יישום ממשק דמי הסליקה החדש  הלשכה פועלת באמצעות הכנסת על מנת להביא לביטול הממשק רונית מורגנשטרן מהמעסיק לחברת הביטוח, וזו תקזז את הסכום האמור מעמלת הסוכן ותעבירו לחשבון החיסכון של העובד. לכאורה, יכול היה סוכן הביטוח להגיש קובץ אקסל בו ירשמו העמודות: שם המעסיק, סכום דמי התפעול אשר גבה הסוכן מהמעסיק ביחס לעובד, מספר הפוליסה של העובד". בפועל, כותב ארנון, "ממשק דמי הסליקה הינו ממשק מורכב ביותר אשר אמור להיבנות בפורמט XSD .הוא מכיל בתוכו שדות רבים ומורכבים, אשר אמורים להתאים למערכות הקליטה אצל החברות היצרניות השונות (חברות הביטוח), אולם לסוכן הביטוח המתפעל אין כל אפשרות לפתח ממשק מעין זה בכוחות עצמו, לאור ההשקעה הכלכלית העצומה אשר נדרשת".

השקעה כספית

במכתב מזכיר ארנון כי ההשקעה הכספית העצומה מרתיעה גם גופים גדולים כמו המסלקה הפנסיונית, אשר בחרה שלא להיכנס אליה. "בסופו של יום, סוכן מתפעל אשר רוצה לעבוד לפי נספח ח' לחוזר מבנה אחיד, מוצא עצמו החל מחודש ינואר הקרוב בפני שוקת שבורה ולמעשה אין ביכולתו, אף אם הוא מאוד רוצה בכך, לבצע את הדיווח הנדרש ממנו והוא נהפך, בעל כורחו, לעבריין". ארנון מדגיש כי מבדיקות שערכה הלשכה עולה כי אין כל גורם במשק, בין אם מצד חברות הביטוח, בין אם המסלקה הפנסיונית ואפילו לא במשרדי אגף שוק ההון, אשר מסוגל להביא ליישום הממשק הנדרש בין משרדי הסוכן אל מול הגופים היצרניים. בעקבות הפניות לסלינגר החליט הפיקוח כי הממשק ישים, אך הסכים לדחות את יישומו ל־31 בינואר. "זהו לעג לרש", אמר עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה. לדברי אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח, הלשכה פועלת באמצעות ועדת הכספים בכנסת לבטל לחלוטין את הממשק החדש, שהוא חלק מחוק ההסדרים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email