ימי קורונה – סיקור מיוחד

סיכום פעילות הלשכה בתקופה המאתגרת ביותר בתולדות הענף, המאבקים שמתנהלים במקביל ושלל ההישגים למען הסוכנים וציבור המבוטחים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

משבר הקורונה תפס את סוכני הביטוח בהפתעה, כמו את המשק כולו. זה היה ימים ספורים לפני הכנס הפנסיוני שתוכנן להתקיים באילת והלשכה נאלצה לבטלו. כל הכספים ששולמו בידי הסוכנים הוחזרו לשביעות רצונם.

מיד עם הנחיות החירום הראשונות של הממשלה נערכה צמרת הלשכה בהנהגתו של הנשיא סו"ב ליאור רוזנפלד, לפעולות שיקלו על עבודתם השוטפת של סוכנות וסוכני הביטוח, מדחיית תשלומים, הקדמת עמלות ועד הקלות רגולטוריות.

רוזנפלד | צילום: יוסי אלוני

בתקשורת ובציבור

הופעות של הנהגת הלשכה בכל המדיות – תקשורת כללית וכלכלית, אלקטרונית וכתובה, וכן באתרי החדשות, תוך דגש ניכר על הפניית הציבור בימים אלו לסוכני הביטוח לקבלת ייעוץ, הכוונה ושירות.

– 95% מההופעות התקשורתיות בתחום הביטוח היו של סוכני הביטוח – שליטה מוחלטת במגרש.

– השתתפות בכירי הלשכה בדיוני ועדת הכספים בנושאים שונים.

הקלות והטבות מול היצרנים

התקיימה פגישת זום עם ראשי חברות הביטוח ופניות מרובות בבקשה להקל על סוכני הביטוח את ההתחשבנות העסקית והעבודה הטכנולוגית.

בין ההישגים:

• הקדמת עמלות נפרעים.

• מתן הלוואות לפי פניות פרטניות של הסוכן/סוכנת אל מול החברה, ולא על חשבון עמלות עתידיות, עקב מצוקה כלכלית אישית שלו. 

• הרחבת יכולת פריסת התשלומים לפריסה ארוכה יותר של תשלומים בפוליסות האלמנטר.

• הקלה בהסדרי גבייה למבוטחים אשר יתקשו בתשלום הפרמיות בתקופת המשבר.

• סוכנים ללא יכולת עבודה מהבית קיבלו סיוע מלא מחלק מחברות הביטוח עימן הם עובדים והן סייעו בביצוע החידושים דרך מערכות החברה.

* החברות הקדימו עמלות ומקדמות ונעצרה התחשבנות של החזר כספים מטעם הסוכנים או קיזוז עמלות.

* חידושי ביטוח אוטומטיים או אפשרות לכיסוי "השבתה" בפוליסות שונות בענפי האלמנטרי, והארכת תקופת הריסק הזמני למבוטחים כדי למנוע את ביטולי פוליסות.

* למבוטחים – הנחות לעצמאים למספר חודשים בביטוחים פנסיוניים וחיים, בעיקר במתן פתרון ריסק זמני, כשהתשלום יהיה מתוך הצבירה.

* המעסיקים ידווחו ברשימה מסודרת, גם באמצעות ממשק מעסיקים, על עובדים שיצאו לחל"ת והם יוכנסו לריסק זמני. ללא הדיווח הממוכן הזה, הסוכן היה צריך להתקשר למעסיקים ולפעול מול כל החברות לגבי כל עובד.

* פוליסות פרט – החברות מעניקות למבקשים פטור מפרמיה לחודש או הנחה משמעותית מהפרמיה לעד 3 חודשים.

הקלות בביטוח הפנסיוני

• בוצעה פנייה לחברות הביטוח כדי ליצור מנגנון זמני של דילוג על תשלום פרמיות, תוך שמירת כיסוי הריסק בביטוחי עצמאיים הנמצאים בימים אלו בבעיית תזרים.

* נעשתה פנייה לרשות בבקשה לאשר ליצרנים שורת הקלות:

– לא יקטנו סכומי הביטוח בפוליסות מנהלים למשך 90 יום, אצל שכירים ששכרם הוקטן.

– בעת הליך שיווק פנסיוני תוקפא הדרישה לביצוע פגישה לפי חוזר יפוי כח; בבקשות לחל"ת, יתאפשר תהליך "ברירת מחדל" – המעסיקים יעבירו רשימה באקסל וחברות הביטוח יבצעו לכולם ריסק זמני מיום תחילת החל"ת או על פי הדיווח בממשק מעסיקים. עובדים אשר חברת הביטוח ביצעה עבורם ריסק זמני ישלחו הודעות לעובד על החל"ת ריסק זמני, תוך ציון התקופה המרבית ותנאי הריסק, וכן הפנית העובד לבעל הרישיון להמשך התהליך מעבר לתקופה האוטומטית. תהליך זה לא ידרוש מסוכן הביטוח מסמך הנמקה בהתאם לחוזר מסמך ההנמקה.

– עצמאים אשר יבקשו לעבור לריסק זמני יוכלו לעשות זאת באמצעות בקשה בכתב, ללא צורך בהנמקה.

– הקפאה של 90 יום לגבי הוראות סעיף 5 בחוזר השירות למתן מענה במסגרת הזמנים המפורטת. זאת, לאור כך שמדובר ב"נסיבות מיוחדות", כפי שנרשם בחוזר.

– בעת שינוי מסלולי ההשקעה במוצרים פנסיונים יתאפשר לבעלי הרישיון להעביר את בקשתם ללא מסמך ההנמקה, אלא באמצעות סיכום פגישה.

– בשינוי מסלולי השקעות במוצרי פרט יקפידו חברות הביטוח לבצע את השינוי לפי תאריך הערך שבו הגיעה לידיהם הבקשה ולא לפי ביצוע הפעולה עצמה, אשר יכולה לקחת מספר ימים.

בתחום האלמנטרי

נעשתה פנייה לרשות להורות לחברות להאריך בשלב ראשון את חידושי 1 באפריל בתחום האלמנטרי לתאריך 30 באפריל. הרשות אישרה וחברות הביטוח גם הן נענו לבקשה. כמו כן, נעשתה פנייה לחברות להגדיל את פריסת תשלומי האלמנטר, ללא דמי אשראי והצמדה. מרבית החברות נענו לבקשה.

נושאים כלליים

  • פניות לרשות בבקשה לדחות את הדיווח המקוון לסוכנויות תאגיד עד ל-30 במאי.
  •  בקשה לדחות את הבחינות הצפויות להוצאת רישיון סוכן, כך שיישמר הרצף בין תקופת הלימודים למועד המבחנים.
  • מאבק באתרי ביטוח מתחזים.
  • הקמת צוות למלחמה במוקדים הישירים.

– פנייה לוועדת הכספים של הכנסת בבקשה להפחית את הדרישות לעסקים קטנים שמבקשים הלוואה בערבות מדינה.

בעקבות הבקשות הושגו ההקלות הבאות, בין היתר:

1. לבעלי סוכנויות ביטוח שמצויים בבית ואינם מגיעים למשרד, או טרם קיבלו כרטיס חכם, ניתנה ארכה לדיווח עמלות לרשות שוק ההון עד ליום 31 במאי, במקום סוף חודש אפריל.

2. במקום החובה לקיים פגישות פרונטליות עם לקוחות שמבקשים להפגש עם סוכן הביטוח, ניתן יהיה לקיים שיחה טלפונית עם הלקוחות בתוך 14 ימי עסקים (במקום 7 ימי עסקים) וכך גם להעניק שירות מקצועי וגם לשמור על בריאותכם ובריאות הלקוחות.

3. בשל המעבר לעבודה מרחוק, ניתנה הקלה לסוכנים כך שהם יוכלו לקיים את חובתם למענה ללקוחות בצורה עניינית ומקצועית, תוך ארבעה ימי עסקים (במקום שניים).

4. במיוחד לסוכנים הפנסיוניים – שינוי במצב לקוח בקשר למוצר פנסיוני, לרבות לעניין שינוי בתנאי העסקתו (יציאה לחל"ת, פיטורים, התפטרות, צמצום היקף משרה), אפשר ליזום פניית שירות ללקוח לבחינת התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו נוכח השינויים האישיים שלו, לעשות כן תוך 21 ימי עסקים ולא 7 ימי עסקים.

השתלמויות בימי קורונה

מערך היועצים הרחב של הלשכה, שכולל יותר מ-50 יועצות ויועצים, גויס לעזרה ופעל בזמינות גבוהה יותר לחברי הלשכה.

– התקיימו השתלמויות והדרכות ב"זום" בשיתוף המכללה לפיננסים וביטוח בנושאים שהטרידו את הסוכנים, בשיתוף יועצי הלשכה החיצוניים.

מול רשויות המדינה

התנהלות שוטפת למול רשויות המדינה, בדגש על משרדי הבריאות והאוצר, רשויות המיסים ושוק ההון, גם במסגרת פורום מצומצם של ראשי הארגונים המובילים בלה"ב, במטרה להקל על עבודתם של סוכני הביטוח בפרט, והעצמאיים בישראל בכלל.

התוצאה – תשלומי מיסים ואגרות נדחו והתקבלו הטבות לציבור העצמאים.

בנוסף, הלשכה ניהלה מו"מ מול אחד הבנקים הגדולים למתן הלוואה ומסגרת אשראי גדולה לסוכנים בתנאים מועדפים.

ביטוח אלמנטרי

בעקבות סבב פגישות וירטואלי עם בכירי החברות שהביעו אמפתיה למצב הסוכנים ומבוטחיהם, הסכימו החברות, באופן פרטני ולא מערכתי, ללכת לקראת המבוטחים באמצעות הגדלת פריסת תשלומים, ללא תוספת ריבית; דילול הכיסוי; הנחות; דחיית תשלום פרמיה בחודש. מספר חברות הסכימו לפרוס את הפרמיה לתשלומים בתנאי מזומן, ברכישת ביטוח עסקי או בחידוש.

לטובת הסוכנים – הייתה הסכמה ברוב החברות להקדמת תשלום העמלות באפריל, והבעת נכונות להקדמת עמלות גם בחודשים הבאים בהתאם להתפתחות המצב; לדחות גמ"ח (התחשבנות על קיזוזים, ביטולי פוליסות וכד') לסוף השנה למי שירצה בכך; הקדמת עמלות נפרעים והיקף ששולמו עוד לפני חג הפסח.

כל החברות נענו לתת כלים לעזרת הסוכן, לעסק שלו, כדי לשמר פוליסות ולשמור על הכיסויים הביטוחיים של הלקוחות.

חברות כרטיסי האשראי

תוך כדי ההתמודדות הקשה עם משבר הקורונה, גילתה הלשכה שבכוונת הממונה להעניק רישיון סוכן/תאגיד ביטוח לאחת מחברות כרטיסי האשראי "מקס" וכי היא מתכוונת להעניק רישיון דומה גם לחברת ישראכרט.

הלשכה קיימה שיחות ומפגשים עם רשות שוק ההון, רשות התחרות וגורמים נוספים. במקביל, הלשכה גייסה את הלובי הפוליטי שלה, לצד היערכות בצד המשפטי עם משרד עורכי הדין ארנון ושות'. התוצאות היו מרשימות:

  1. הוגשה הצעת חוק בידי ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) למניעת כניסת חברות כרטיסי אשראי לענף הביטוח.
  2. 12 חברי כנסת פנו אל הממונה ברקת בבקשה לא להכניס את חברות כרטיסי האשראי לענף.
  3. לבקשת הלשכה, התקיים דיון דחוף בוועדת הכספים הזמנית בראשות ח"כ עודד פורר, שהביע תמיכה מלאה בעמדת הלשכה שהכנסת חברות כרטיסי האשראי תפגע קשות בסוכני הביטוח ובציבור. ח"כ פורר וחברי הוועדה ביקשו מהממונה בשלב ראשון לדחות את הענקת הרישיון לאחר הקמת הממשלה החדשה כשאז יתקיים דיון מעמיק ורחב יותר בנושא.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email