ירידה חדה במספר התלונות כנגד חברות הביטוח בנושא טיפול בתביעות צד ג'

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המחלקה המשפטית של הלשכה, בניהולה של עו"ד מיכאלה ייגר, מדווחת על ירידה חדה במספר התלונות שהגיעו אליה כנגד חברות הביטוח בנושא טיפול בתביעות צד ג' ב-2014. בשנה האחרונה מסתמנת ירידה דרמטית של 40% במספר התלונות המגיעות למחלקה המשפטית לעומת 2013.

ישנן סיבות שונות למגמה זו, בהן חוזר יישוב תביעות ואכיפת הפיקוח בנושא. לעומת זאת, מספר התלונות כנגד חברות ההשכרה והליסינג נותר בעינו. עיקר הפניות המגיעות הן במקרים של עיכוב ממושך בטיפול בתביעת צד ג', אי עמידה בתנאי חוזר יישוב תביעות החדש, קיזוזים שונים בפיצוי (כמו רשלנות תורמת, שכ"ט שמאי, ירידת ערך), ועוד.

הלשכה שבה ומזכירה כי הפנייה למחלקה המשפטית נעשית במקרים שבהם נתקל הסוכן בקשיים בטיפול בתביעת צד ג', וזאת אך ורק לאחר שהסוכן מיצה את כל ההליכים המקובלים, ואת ניהול המשא ומתן הישיר מול חברת הביטוח, ועל פי הנהלים שקבעה הלשכה כדלקמן: במידה שלאחר שנשלחו כל המסמכים לחברת הביטוח, אין מענה לגופו של עניין ו/או חברת הביטוח מעלה דרישות שאינן סבירות, ובתום מיצוי ההליכים והמשא ומתן מול חברת הביטוח, יש לפנות בכתב לעו"ד מיכאלה ייגר, מנהלת המחלקה המשפטית של לשכת סוכני ביטוח, באמצעות פקס מספר 03–6396322 ו/או באמצעות מייל: [email protected]

לפנייה יש להעביר העתק צילומי של המסמכים שצורפו לתביעה כנגד חברת הביטוח של צד ג' (מלוא התכתובת עם חברת הביטוח, טופס תביעה, דרישה, הודעה, חוות דעת שמאי, צילום רישיון רכב ורישיון נהיגה, אישור אי הגשת תביעה וכל מכתב שנתקבל מחברת הביטוח).

המחלקה המשפטית של הלשכה פועלת כגוף מקצועי ואובייקטיבי המתווך בין הסוכנים לבין חברות הביטוח, עונה בכתב לפניות הסוכנים ומסייעת לחברי הלשכה מבחינה משפטית במטרה לסיים את הטיפול בתביעה. לעתים די בעצם הפנייה מצד המחלקה כדי לזרז את הטיפול בתביעה ולהביא לסיומה. כמו כן, הלשכה שבה ומזכירה כי לרשות החברים עומדים 19 יועצים, וייעוץ ללא כל תמורה אפשר לקבל מהמומחים על ידי פנייה מאתר הלשכה דרך מדור יועצי הלשכה. תשובת המומחה תינתן תוך מקסימום שני ימי עסקים, ותועבר לפונה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email