ישראל מהמובילות במדינות ה־OECD בהוצאה על ביטוחי בריאות פרטיים

מהדו"ח השנתי של מכון טאוב עולה כי ישראל מדורגת שלישית בשיעור האזרחים המחזיקים בביטוח בריאות פרטי. גם אי השוויון באוכלוסייה בישראל בגישה לטיפולים רפואיים איכותיים מורגש בדו"ח
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ההוצאות על ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל וההוצאות מהכיס על מימון בריאות גבוהים ביחס למדינות ה־ OECD .כלל ההוצאות על בריאות במימון פרטי בישראל עמד בשנת 2015 על 3% מהתמ"ג. ההוצאה הממומנת על ידי ביטוחים פרטיים עומדת על 0.82% מהתמ"ג, בהשוואה ל-0.45% תוצר בלבד ב־OECD ול־5.24% בארצות הברית. שיעור ההוצאות הישירות מהכיס בישראל גבוה בהרבה וניצב על 2.5% מהתוצר, בעוד שב־OECD עומדת ההוצאה מהכיס על 1.47%, ובארצות הברית על כ־1.08%. המשמעות היא שבהשוואה ל־OECD, נתח גדול יותר מהוצאות הבריאות בישראל ממומן באמצעות ביטוחים פרטיים, אך גם באמצעות הוצאות ישירות מהכיס.

ישראל מדורגת שלישית בשיעור האזרחים המחזיקים בביטוח בריאות פרטי | צילום: fotolia
ישראל מדורגת שלישית בשיעור
האזרחים המחזיקים בביטוח בריאות פרטי | צילום: fotolia

הנתונים עולים מהדו"ח השנתי של מכון טאוב שפורסם השבוע. על פי ממצאי הדו"ח, ההוצאה הפרטית של אזרחי ישראל על שירותי בריאות הגיעה בשנת 2014 לכ־30 מיליארד שקלים, לעומת כ־16 מיליארד שקל ב־2003, ההוצאה הציבורית על בריאות הגיעה לכ־50 מיליארד בשנת 2014 לעומת 30 מיליארד שקל ב־2003.

אי שוויון בגישה לטיפולים

הדו"ח מצביע על כך שבשנת 2012 ל־80% מהאוכלוסייה היה ביטוח בריאות משלים, שב"ן (גידול של כ־%60 מאז 1999), ומעט יותר מ־40% החזיקו בביטוח פרטי. שיעור בעלי הביטוחים הפרטיים גדל ב־80% מאז 1999. בחישוב הכולל בתחום הביטוחים המשלימים, ישראל ניצבת במקום השלישי בדירוג שיעור האזרחים המחזיקים בביטוח בריאות פרטי מתוך 20 מדינות OECD לגביהן יש נתונים.

הדו“ח מציין כי ישראלים רבים מבוטחים בכפל ביטוחים, וכמעט כל מי שמחזיק בביטוח פרטי מבוטח גם במסגרת הביטוח המשלים. הדו“ח מציין עוד, כי בשני החמישונים העליונים באוכלוסייה הישראלית מחזיקים למעלה מ־95% ביטוח בריאות משלים. זאת לעומת כ־57% בלבד בחמישון התחתון, מה שמצביע על אי שוויון באוכלוסייה בישראל בגישה לטיפולים רפואיים איכותיים ומהירים.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email