יתגלגל לציבור? המבטחות יידרשו להגדיל את היקף התשלום שלהן לקופות החולים

האוצר פרסם טיוטה לפיה החל מינואר הקרוב יעבירו חברות הביטוח לקופות החולים 12.66% מדמי ביטוחי הרכב שגבו בכל חודש, זאת במקום 9.4% כיום
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

משרד האוצר פרסם בתחילת השבוע טיוטת צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, לפיה כל חברת ביטוח תעביר לקופות החולים 12.66% מדמי ביטוח רכב שגבה אותו מבטח בחודש הקודם, בעד כל הפוליסות שהוציא לפי פקודת הביטוח, וזאת החל ביום 1 בינואר 2022. כיום, שיעור ההעברה שנקבע ב-2009 עומד על 9.4%, ומדובר בתוספת משמעותיות של כשליש מדמי ביטוח הרכב שגבה המבטח לעומת השנים האחרונות. בענף מעריכים שחברות הביטוח יגלגלו את התשלום הנוסף למבוטחים באמצעות ייקור ביטוח החובה.

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה-1975 קובע שחברות הביטוח תעברנה לקופות החולים (באמצעות המוסד לביטוח לאומי) את עלות אספקת השירותים שניתנים על ידן לנפגעי תאונות דרכים בסכום גלובלי המשקף את עלות השירותים. חוק הפיצויים קובע שעלות אספקת השירותים תתעדכן מדי שנה בדרך שבה מתעדכנת עלות סל שירותי הבריאות, וששר האוצר יפרסם בהודעה ברשומות מדי שנה את עלות אספקת השירותים המעודכנת.

תוספת משמעותית לדמי הביטוח שנגבו בשנים האחרונות | צילום: shutterstock

סעיף נוסף בחוק הפיצויים קובע שלצורך מימון אספקת השירותים יעביר כל מבטח לקופות החולים שיעור, שיקבע שר האוצר לגביו בצו, מדמי הביטוח שגבה בעד פוליסות שהוציא לפי פקודת ביטוח רכב מנועי, התש"ל-1970.

נהנו משיעור מופחת

ממשרד האוצר נמסר כי "עלות אספקת השירותים והשיעור מדמי הביטוח שכל מבטח מחויב להעביר כאמור לא עודכנו מאז שנת 2009, וכתוצאה מכך במהלך תקופה זו חברות הביטוח נהנו מכך שהן נדרשו לשלם שיעור מופחת מפרמיות הביטוח שגבו.

"כעת מוצע, בהתאם להחלטת הממשלה, תוספת תקציבית למערכת הביטחון ופעולות אחרות מיום 9 במאי 2021, לעדכן במקביל בהודעה של שר האוצר את עלות אספקת השירותים, ולהעמידה על סך של 655 מיליון שקל בהתאם לעלות סל שירותי הבריאות המעודכנת לשנת 2020.

"בהתאם לכך, מוצע לקבוע בצו המוצע שכל מבטח יעביר לקופות החולים שיעור של 12.66% מדמי הביטוח שגבה אותו מבטח בחודש הקודם, בעד כל הפוליסות שהוציא לפי פקודת הביטוח, וזאת החל ביום 1 בינואר 2022".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email