כ־20-30 אלף שקל מענק לכל עובד של כלל ביטוח במקרה של מכירת השליטה בחברה

ההסכם עם ראשי אי.די.בי נחתם בתחילת השבוע שעבר. יו"ר ועד עובדי כלל: "אני מברך את כלל העובדים על ההישג הגדול אליו הגענו"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

עובדי כלל ביטוח בשיתוף ההסתדרות חתמו בתחילת השבוע שעבר עם ראשי אי.די.בי על הסכם לפיו במידה שאי.די.בי בעלת השליטה בכלל ביטוח, תצליח למכור את מלוא אחזקותיה הנוכחיות בחברה, יקבלו כ־4,000 עובדי החברה המועסקים תחת הסכמים קיבוציים מענק מכירה. גובה המענק יסתכם ב־80־120 מיליון שקל, תלוי במחיר המכירה, כך שמדובר במענק של 20-30 אלף שקל לכל עובד. ההסכם חל כל החברות השייכות לקבוצת כלל ביטוח.

המענק יינתן בשני מקרים: הראשון, עם מכירת כל אחזקות אי.די.בי שבשליטת אדוארדו אלשטיין (39.8%), כמקשה אחת, שתאושר בידי הדירקטוריון. השני, אם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון דורית סלינגר תעניק לאלשטיין היתר שליטה קבוע ובלתי מותנה ביחס לאחזקותיה הנוכחיות של אי.די.בי בכלל עסקי ביטוח. יש לציין, כי עד כה סירבה סלינגר להעניק היתר שליטה כזה לאלשטיין.

גובה המענק הכולל יסתכם ב־80־120 מיליון שקל

בדיווח של אי.די.בי לבורסה נמסר כי המענק ישולם על ידי החברה או על ידי כלל עסקי ביטוח. על פי תנאי ההסכם, גובה התשלום שבו תישא החברה בקשר עם תשלום המענק לא יעלה, בכל מקרה, על 80 מיליון שקל, וככל שסכום המענק ישולם על ידי כלל עסקי ביטוח – גובה התשלום לא יעלה על סכום של 120 מיליון שקל. הממונה חייבה את אלשטיין למכור את כל מניות השליטה בכלל, אך משלא נמצאו קונים בלוח הזמנים שקבעה, היא דרשה כי ימכור את המניות בבורסה או בדרך אחרת, 5% ממניות כלל מדי רבעון. גם ברבעון הקרוב אמור אלשטיין למכור 5% נוספים. ההסכם עם עובדי כלל ביטוח מדבר על מכירה כמקשה אחת, ולכן המענק לא יינתן במכירת החברה בנתחים של 5%.

מההסתדרות נמסר כי המענק יחולק בין העובדים על פי קריטריונים שוויוניים ובלתי מפלים עליהם יחליט ועד העובדים בבוא העת, שיכללו בין היתר ותק, גובה שכר ותקרה מרבית. יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר־דוד, מסר: "אני מברך על חתימת ההסכם אשר הושג לאחר מו"מ ממושך. חלוקת מענק המכירה לעובדי כלל ביטוח שמה במרכז את מעמדם של עובדי כלל לאור השינויים בבעלות בחברה".

יו"ר ועד עובדי כלל ביטוח, רוני רז, ציין כי "אני מברך את כלל העובדים על ההישג הגדול אליו הגענו. אני מבקש להודות לכל מי שסייע במלאכה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email