כיסוי הנזקים: המדינה או חברות הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שוב נופלים טילים על יישובי ישראל, ושוב נגרמים נזקים. נקווה שיישארו בגדר נזקים קטנים לרכוש וב"ה ללא פגיעה בנפש. אנו, סוכני הביטוח, בחרנו לעצמנו מקצוע של עזרה לאנשים בשעת טראומה או מצוקה. לרוב מדובר בטראומות קטנות, כמו פגיעה בפגוש של הרכב, או בצנרת המים בבית, ואף גם טראומות גדולות יותר: גילוי מחלה קשה, או מוות של מבוטח חלילה.

פוליסות הביטוח בישראל בנויות כך שיש מענה כמעט לכל נושא ונושא. נישות חדשות נוצרו כתוצאה מהתקדמות הטכנולוגיה ואיכות החיים, ומגידול בפעילות העסקית בארץ בשנים האחרונות. בכל פוליסה הנמכרת בישראל מצוינים החריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה, שבאים בעצם להוריד את כל הסיכונים מעבר ליום-יום, הסיכונים הגדולים, שחברות הביטוח אינן יכולות או רוצות להתמודד עמם.

הפוליסות בענף ביטוח הכללי אינן מכסות מלחמה, פעולות אויב זר, פיגועים חבלניים, מלחמת אזרחים, מהפכה, קרינה, זיהום רדיואקטיבי, וכדומה. כאן נכנסת לתמונה המדינה, שתפקידה להגן על האזרחים בשעת אסון, בקנה מידה שכזה.

המדינה מתבססת על חוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א 1961 ותקנותיו. לכן כל הנזקים הנגרמים בפעולות המוגדרות כאיבה, והמשטרה אכן תאשר שכך היו – החל בזריקת אבנים על כלי רכב נוסע, עובר במטעני חבלה המתפוצצים וזורעים שנאה והרס (ולא נזק מחיסול חשבונות) וכלה בטילים הנורים כדי לפגוע במתכוון – מוחרגים מפוליסות הביטוח הרכוש, וכאשר נפגע מבוטח שלנו נוכל לעזור לו לעבור את הטראומה בהפנייתו למס רכוש שידאגו להעריך את הנזק שלו ולפצותו.

יחד עם זאת, יש לזכור כי היה ואירוע כזה או אחר לא מוכר על ידי מס רכוש כאירוע איבה או חבלה, יש להפנות את המבוטח אל הפוליסה כדי להשיג את מלוא זכויות המבוטח, על פי פרק פגיעה בזדון שמכוסה בחריגים מסוימים. ישנן פוליסות (כמו פוליסת הדירה) שמאפשרות, בתוספת תשלום, לרכוש כיסוי ביטוח נזקי טרור. פרק זה בהגדרתו אמור לכסות אובדן או נזק פיזי למבנה או תכולת הדירה (אם בוטחה) שנגרמו על ידי טרור. ואולם יש לזכור כי הכיסוי ניתן אך ורק על החלק העודף מעל לסכום הפיצוי שהמבוטח זכאי לקבל מכוח חוק מס רכוש, ועד לגובה התביעה שהוגשה ואושרה, וכפוף כמובן לסכומי ביטוח מצוינים, ולתקרה באם צוינה.

על פניו נראה כי כל אדם בישראל נזקק לכיסוי מעין זה (לפחות באזורים שחשופים יותר לפעילות טרור ולפעולות חבלניות, כאזורי תפר למיניהם), מכיוון שמס רכוש אינו מפצה על הנזק במאת האחוזים והסכומים מוגבלים.

אך בעצם למה התכוונו הפוליסות בחברות הביטוח שהוסיפו את סעיף הטרור מעבר לפוליסה התקנית? מה בעצם אומרות כל ההגדרות המשפטיות בפוליסה? האם באמת חברות הביטוח ישלמו? והאם אין כאן סתירה בין פרקי הפוליסה? מפנייה ראשונית בלבד (לא רשמית או יסודית) למחלקות חברות הביטוח השונות עולה כי אין אחידות בקשר להבנת פרק זה ולא כולם ידעו להגיד בוודאות מה על החברות לשלם.

הרי מה ההבדל המשפטי בהגדרות בין פעולת טרור, שאמורה להיות מכוסה בפרק זה, אך עלולה להתנגש בסייגים לכלל פרקי הפוליסה הטוענים שאין כיסוי למלחמה, לפעולות אויב זר ולפיגועים חבלניים? מהי פעולת איבה, מהי פעולת אויב זר ומיהו חבלן? ומי מגדיר בכלל שזו לא פעולת טרור, אלא מלחמה? האם צווי 8? האם ראש הממשלה? האם הסייגים המפורשים לכל פרקי הפוליסה גוברים על פרק הטרור שיירכש על ידי מבוטח? ואם הם גוברים, אז מדוע לא מציינים זאת ברחל בתך הקטנה כי הם לכל פרקי הפוליסה, למעט פרק הטרור? ניקח לדוגמה אדם שביטח את ביתו וכן רכש פרק לטרור, וביתו ניזוק מטיל גראד.

האם הוא יוכל להיות מכוסה, או אולי יגידו בחברת הביטוח שמבצע צוק איתן הוא בכלל מלחמה, ולכן הכל מוחרג? אך מה יקרה כשיחזור השקט ולפתע חלילה נורה טיל גראד בודד – האם הפוליסה תכסה על פי פרק הטרור? כרגע עולות השאלות על התשובות, ונראה שלא מדובר כאן רק בשאלה משפטית אלא גם הבהרתית של הענף כולו – מה בין פרק כיסוי ביטוח לטרור לבין מהות החריגים הכלליים. יש לתת לכך מחשבה.

לשכת סוכני הביטוח תפנה ליועצים משפטיים, לחברות הביטוח ולאוצר כדי לקבל הבהרה בנושא. בחרנו במקצוע כדי לעזור לאדם לעבור טראומות, קטנות כגדולות, וככל שנתמקצע יותר כך נבין יותר גם את הצרכים וגם את הכיסויים שיש כיום באפשרותנו להציע כדי לכסות את כל צורכי המבוטחים. אנו מקווים שעד שיהיו בידינו תשובות בנושא ונעדכנכם, כולנו כבר נסיים את פרק הטרור/ המלחמה הזה שניתך עלנו, אך גם ממנו נצא כולנו מאוחדים וחזקים יותר וגם חכמים יותר. נתפלל שהשגרה המבורכת תחזור במהרה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email