כיסוי סיעודי מורחב לכל החיים?

העדכון בוצע במסגרת תיקון הטיוטה שפורסם בתחילת השבוע; התחלת שיווק הכיסוי המורחב נדחתה לחודש יולי הבא כדי לאפשר לקופות ולחברות הביטוח להיערך
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאחר התייעצות עם חברות הביטוח ומומחים מציע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, להאריך את הכיסוי ברובד המורחב למשך כל שנות חייו של המבוטח, ולא רק ל-10 שנים, כפי שפורסם בטיוטת הרפורמה בביטוח הסיעודי של קופות החולים שפורסמה ביולי האחרון. כך עולה מתיקון הטיוטה שפורסם בתחילת השבוע.

כמו כן, בעקבות בקשות של חברות הביטוח, החליט הממונה לאפשר לחברות ולקופות זמן נוסף להתארגנות לשיווק הרובד הנוסף ותוספת סכום הביטוח. "שיווק הכיסוי ברובד הנוסף יחל ביום 1 ביולי 2021, ושיווק הכיסוי בתוספת סכום הביטוח יחל ביום 1 ביולי 2022 – זאת על מנת לאפשר לקופות ולחברות להיערך לשיווק זה", מוצע בטיוטה החדשה.

דר' משה ברקת | צילום: אוראל כהן

ב-13 ביולי 2020 פורסמו הוראות הרשות לגבי רפורמה בביטוח הסיעודי הקבוצתי בקופות החולים. "מטרתן לאפשר למבוטחים שרכשו כיסוי ברובד בסיסי, לרכוש פוליסת סיעוד קבוצתית לחברי קופ"ח הכוללת כיסוי ברובד מורחב לפרק זמן ארוך יותר מהרובד הבסיסי וכן תוספת סכום ביטוח, זאת בכפוף להליך חיתום רפואי ובתוספת תשלום, כמפורט בתיקון", נכתב בהוראות.

גם תיקונים טכניים

הרשות מציעה גם תיקונים טכניים לטיוטה הקודמת – תיקון סעיף 7 להוראות העיקריות, שעוסק בדמי הביטוח "כך שדמי הביטוח המשולמים עבור כיסוי ברובד המורחב ותוספת סכום ביטוח ייקבעו בהתאם לגיל המבוטח ומועד צירופו לביטוח, ובפרט מגיל 65 והלאה. זאת בשונה מההוראה הקבועה היום לגבי דמי הביטוח המשולמים ברובד הבסיסי, לפיה דמי הביטוח יהיו שווים לכל מבוטח בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח בקופה שבה הוא רשום, ויחושבו לפי גיל המבוטח במועד התשלום, ללא קשר למועד צירופו", נכתב בטיוטה החדשה.

מוצע גם לתקן את סעיף 17 להוראות העיקריות, "שעוסק בהחזר הוצאות לקופות, ולאפשר לקופות לגבות סכומים מתוך קרן הרובד המורחב עבור הוצאות הקופה בגין כיסוי ברובד המורחב ותוספת סכום ביטוח, ובלבד שלא יעלו על 5% מדמי הביטוח הנגבים עבור כיסוי ברובד המורחב ותוספת סכום ביטוח". ברשות מבקשים להבהיר, כי כוונת הסעיף היא רק לכיסוי ברובד הבסיסי.

הערות לטיוטה ניתן להגיש עד ל-3 בדצמבר 2020.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email