כיצד מפר הפיקוח על הביטוח את החוק בעניין סוכני הנסיעות?

לאחרונה, בניגוד להוראות החוק, לפסיקת בתי המשפט ולחוזרי המפקחת על הביטוח והדעות שהובעו על ידה ועל ידי קודמיה עד כה, היא החליטה לפתוח את התחום לכל דיכפין
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מזה שנים מנהל הפיקוח על הביטוח, בראשותם של דורית סלינגר וקודמיה, מאבק על רישוי סוכני הביטוח ומחייבם בלימוד והכשרה, תוך שהם מצויים בפיקוח מתמיד וכפופים לדין משמעתי וסנקציות. הכל, כך נאמר לציבור, כדי להבטיח שמי שעוסק בתחום הביטוח יהיה כשיר "לתפור" לכל מבוטח את חבילת הביטוח שהוא זקוק לה באמת, על פי מידותיו וצרכיו.

לאחרונה, בניגוד להוראות החוק, לפסיקת בתי המשפט ולחוזרי המפקחת על הביטוח והדעות שהובעו על ידה ועל ידי קודמיה עד כה, היא החליטה לפתוח את התחום לכל דיכפין.

בימים האחרונים התבשרנו על שינוי החוק האוסר על מכירת ביטוח על ידי מי שאין לו רישיון מתאים, באופן שיאפשר לסוכני נסיעות להמשיך ולמכור לציבור הרחב ביטוח, זאת לאחר שהם הצליחו לקדם, בעזרת הכנסת, הצעת חוק שתאפשר זאת. עוד התבשרנו כי עד להשלמת החקיקה, משרד האוצר התחייב להאריך את המועד המאפשר לסוכני נסיעות למכור ביטוח. וזאת, לא רק בניגוד לחוק הקיים, אלא אף בניגוד לפסק דינו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק שניתן במסגרת עתירה, שהגישו משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל (בג"צ 8973/14) על בסיס העמדה הנחרצת שהציג בפניו הפיקוח על הביטוח בעניין זה.

במסגרת העמדה הנחרצת שהוגשה מטעם הפיקוח על הביטוח במענה לעתירה שהגישו משרדי נסיעות ויועצי התיירות נטען באופן חד־משמעי כי כל פעולותיהם של משרדי נסיעות ויועצי התיירות שניסו, כך לשיטת הפיקוח, לצבוע אותן כפעולה טכניות, פשוטות וכאלה שאינן דורשות הפעלת שיקול דעת משמעותי, "מהוות ללא כל ספק תיווך אסור בביטוח" ומכאן שהן בניגוד לחוק.

עוד הובהר מטעם הפיקוח כי "עיסוק של גוף שאינו מפוקח בתיווך בביטוח עלול להוביל לפגיעה חמורה בזכויותיהם של המבוטחים. אם לקוחותיהם של העותרים משיבים, לדוגמא, תשובה שאינה מלאה או אינה מדויקת לשאלון הביטוח, הם עלולים למצוא עצמם מול שוקת שבורה אם ח"ו יקרה מקרה ביטוח" וכן כי משרדי הנסיעות ויועצי התיירות העותרים "שאינם סוכני ביטוח ואינם מחזיקים ברישיון לעסוק בתיווך בביטוח, אינם מוכשרים לסייע ללקוחותיהם במילוי שאלון הביטוח ולענות על שאלות. מובן שעיסוקם של העותרים בתיווך בביטוח בלא רישיון עלול לפגוע בלקוחותיהם והמפקח פעל איפוא למנוע פגיעה זו".

הפיקוח על הביטוח הצביע על פגיעה נוספת הנגרמת מעיסוקם של העותרים בגביית דמי הביטוח והעברתם לחברת הביטוח בניגוד לחוק הקובע כי סוכן ביטוח נחשב, לעניין קבלת דמי הביטוח, "כשלוחו של המבטח", תוך שצוין כי הוראה זו נועדה להגן על זכויות המבוטח והיא משקפת את המומחיות הנדרשת מסוכני הביטוח. בנוסף על כל אלה, הצביע הפיקוח על הביטוח על כך שמעבר לעובדה כי משרדי הנסיעות ויועצי התיירות העותרים עוסקים בתיווך בביטוח מבלי להיות מפוקחים בפועל על ידי המפקח, עיסוקם בתיווך בביטוח "גם יוצר מצג שווא כלפי לקוחותיהם כאילו הם מוסמכים לעסוק בכך".

להמחשת עמדת הפיקוח הוא הפנה את בית המשפט העליון לפסק דין במסגרתו נדונה תביעתו של מבוטח אשר נקשר בעסקת ביטוח מול סוכנות נסיעות כאשר במסגרת הליך רכישת הפוליסה, הציעה סוכנת הנסיעות ללקוח פוליסה שאינה מתאימה לצרכיו הסובייקטיביים. בסופו של דבר, ונוכח עמדתו הנחרצת של הפיקוח על הביטוח, הבהיר בית המשפט העליון לעותרים, במסגרת הדיון שהתקיים בפניו ביום 29.5.2017, כי הם "צריכים לפעול במסגרת החוק וזאת נקודת המוצא".

בימים האחרונים נודע לציבור כי בניגוד להוראות החוק, לפסיקת בתי המשפט ולחוזרי המפקחת על הביטוח והדעות שהובעו על ידה ועל ידי קודמיה עד כה, שנועדו להבטיח את טובת המבוטחים לשיטת הפיקוח עצמו, החליטה סלינגר, בתפקידה כמפקחת על הביטוח, לפתוח את התחום לכל דיכפין בלא כל בסיס או הסבר, תוך ריקונם מכל תוכן של הוראות החוק, פסקי־הדין, חוזריה ועמדת הפיקוח הנחרצת לפעול בהתאם להם, משל טובתם של המבוטחים כבר אינה מחייבת כי ביטוח יימכר רק על ידי מי שקיבל לכך רישיון.

הכותב הינו שותף בשבלת עם ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות' וייצג את לשכת סוכני ביטוח בבקשה להצטרף כמשיבה לעתירה בבג"ץ 8973/14

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email