כך מתכוונת רשות שוק ההון לפעול לטובת בני הגיל השלישי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מבקשת לפעול על מנת להבטיח כי השירות לבני הגיל השלישי יהיה מקצועי, יעיל, נגיש ופשוט, ככל הניתן. בתכנית פעולה חדשה ומקיפה, שפרסמה השבוע רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבראשות ד"ר משה ברקת, נכתב: "במרכז המהלך עומדת חשיבות רבה לפשט תהליכי שירות שונים עבור כלל לקוחות הגופים המוסדיים, ובדגש על בני הגיל השלישי. זאת גם עם הפניית תשומת לב לעידן הדיגיטלי, הרווי, מחד גיסא, בשיפורים טכנולוגים שנועדו לפשט תהליכים שירותיים, אך מאידך גיסא, עלול להביא עמו חוסר במענה מקצועי אנושי, בהקשבה ובמתן פתרון כולל ללקוח".

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

הרשות סבורה כי "יש להתאים את אופי מתן השירותים לאוכלוסיית הגיל השלישי, למאפיינים הייחודיים של קהל היעד האמור, ולפיכך, להציב כיעד־על את שיפור השירות הניתן לציבור זה, על מנת לאפשר לו למצות זכויותיו ביתר פשטות וקלות. בתוך כך, חשוב להבטיח התנהלות הוגנת, מכבדת, שקופה ובהירה", נכתב בתכנית.

תכניות נוספות בדרך

ד"ר ברקת הוסיף: "כפי שציינתי בתחילת תפקידי, בכוונת הרשות לשים דגש על טיפול בקבוצות חלשות באוכלוסייה, ואוכלוסיות שלהן קשיים מיוחדים בתחומי הפיקוח של הרשות.

התכנית שהצגנו היום מהווה צעד ראשון בהחלת צעדים מחייבים על חברות הביטוח, על מנת לתת מענה לצרכי אוכלוסיית בני הגיל השלישי, במיוחד על רקע הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים. כמו כן, אנו עובדים על תכניות עבור אוכלוסיות נוספות, לרבות בעלי מוגבלויות, צעירים שיש לדאוג להם בתחום הפנסיה, נהגים צעירים ועוד".

תכנית הפעולה של הרשות מפרטת את הצמתים המרכזיים בחיי המבוטח והמבוטחת בני הגיל השלישי, מציגה את הקשיים בהם הם נתקלים, והאתגרים הניצבים בפני נותני השירות לבני הגיל השלישי. בהתאם מציעה הרשות פעולות להתמודדות עם קשיים ואתגרים אלו. התכנית עוסקת, בין היתר, באופן צירוף בני גיל שלישי לביטוח, מוקדי שירות ייעודיים, פישוט הליכי מיצוי זכויות, העמקת החינוך הפיננסי ועוד.

הרשות קוראת לציבור הרחב ולגורמים הרלבנטיים להתייחס לסוגיות השונות, המפורטות בתכנית, ומתכוונת לערוך פורום "שולחנות עגולים" בנושא.

מעיקרי התכנית לבני הגיל השלישי

1. צירוף לביטוח – מתן הסברים מפורטים, הנגשת השפה הביטוחית, קיום פגישה פרונטלית עם המבוטח טרם הצירוף לביטוח ועוד.

2. שיפור השירות – הרשות תפעל מול חברות הביטוח למען הקמת מוקדי שירות ייעודיים לבני הגיל השלישי.

3. מיצוי זכויות – פישוט הליך הגשת תביעה, מינוי איש קשר מטעם הגוף המפוקח, שילווה את המבוטח לאורך כל תהליך הטיפול בתביעתו ועדכון טלפוני שוטף במצב התביעה ועוד.

4. מינוי אחראי – הרשות תורה על מינוי אחראי על נושא הגיל השלישי בחברות הביטוח, שתפקידו לפעול באופן שוטף לשיפור השירות הניתן לקבוצה זו.

5. חינוך והיכרות פיננסית – הרשות תפעל להגברת ההיכרות של בני הגיל השלישי עם נושאי הליבה הקשורים לביטוח.

6. פניות הציבור – מוצע לפשט את הליך הגשת פניות הציבור של בני הגיל השלישי והטיפול בהן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email