כך תבצעו התאמה טובה יותר של קרן הפנסיה החדשה לצרכי העצמאי

קרן הפנסיה היא לא מוצר מדף אחיד וסוכני הביטוח יכולים להעניק לעצמאי פתרון מותאם וטוב גם בתחום זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אנו עדים באחרונה לשיח ברשתות ובכנסים בדגש על יצירת ערך הסוכן יחד עם בידול ומיתוג מול המתחרים. אחד המרכיבים היסודיים לכך הינם מקצועיות בהתאמת המוצר הפנסיוני, יחד עם ליווי ושירות מקצועיים. לאור תקנות פנסיית חובה לעצמאים, הנה לשימושכם טיפ מקצועי המאפשר התאמה טובה יותר של קרן הפנסיה החדשה לצרכי העצמאי. בניגוד לגישת הפיקוח כי מוצר קרן הפנסיה הוא בבחינת מוצר מדף אחיד, ובמיוחד כאשר עצמאים רבים הצטרפו ישירות מול קרנות הפנסיה – אנו נדרשים ויכולים לתת לעצמאי פתרון מותאם טוב יותר.

יגאל הררי | צילום: משה כהן

לחץ תזרימי

העצמאי מאופיין בדרך כלל בחסר ביטוחי ובבעיית תזרים מזומנים אשר משפיעה על היכולת שלו להפריש לביטוח, ויותר מכך לחיסכון. נמחיש זאת באמצעות הדוגמה הבאה: עצמאי שהכנסתו לפני מס היא 17,600 שקל יידרש לעמוד בהפקדה שוטפת של כ־2,816 שקל מהכנסתו, זאת על מנת ליהנות גם מהטבת המס וגם מכיסוי של 100% לשארים על הכנסתו ו־75% מהכנסתו לנכות (שיעור הכיסוי נקבע בהתאם למסלול הביטוחי בקרן הפנסיה).

רובם של העצמאים אינם יכולים לעמוד בהפקדה זו והלחץ התזרימי השוטף יוביל להקטנה בפועל של ההפקדות וכתוצאה מכך הקטנה של הכיסוי הביטוחי בקרן. השכר המבוטח של עמית עצמאי בקרן פנסיה מקיפה חדשה יהיה הסכום ששילם המבוטח בחודש נתון כשהוא מחולק ב־16% . עם זאת, אם הוכיח המבוטח לקרן הפנסיה באמצעות אסמכתה רשמית כי שיעור ההפקדה שונה מ־16% החישוב יתבצע בהתאם ובתנאי ששיעור ההפקדות כאמור לא יפחת מ־12.5% (חריגים לעניין זה: בפניקס – השיעור לא יפחת מ־10%, במנורה – השיעור לא יעלה על 20.5%).

הגמישות הזו מאפשרת לנו להתאים לעצמאי את גובה ההפקדה ולאפשר כיסוי ביטוחי גבוה יותר המחושב לאורך זמן מהשכר הקובע. לדוגמה: הפקדה שוטפת של 1,760 שקל לפי שיעור של 10% תיתן לאותו עצמאי אפשרות להפקדה נמוכה יותר חודשית (1,056 פחות) ועדיין ליהנות מאותו שכר מבוטח של 17,600 שקל לצורך חישוב הכיסוי לנכות ושארים. אם הכנסתו מאפשרת להפקיד לפי שיעור של 12.50%, יאלץ להיפרד מ־2,200 שקל כדי לקבל את אותו שכר מבוטח. כלומר להפקיד 616 שקל פחות בהשוואה להפקדה לפי שיעור של 16%. יש לשים לב למסלולי הביטוח השונים בעת ביצוע שינוי או צירוף בהתאם לתקנון הקרן.

סכום סביר?

מניסיוני, הסכום של 1,000 שקל נראה לרוב העצמאים כסביר להפקדה. משום כך, התאמת המוצר הפנסיוני להכנסתו של העצמאי יכולה ליצור הבדל בין קצבת שארים של 10,000 שקל למשפחה או 6,250 שקל בלבד. כמה לדעתכם הערך הזה שווה לעצמאי ולמשפחתו? לעומת זאת, אם יש עצמאי שלא חסך מספיק לפנסיה ורוצה לחסוך יותר, אפשר להכווין אותו להפקדה של יחס גמולים עד 20.5% ואז עלות מרכיב הסיכונים לא תהיה יותר גבוהה מהכנסתו, אבל עדיין ההוצאה מוכרת לצורך מס יחד עם חיסכון גבוה יותר. יש לזכור כי שינוי שיעור ההפקדה דורש הוכחה כי ההכנסה תואמת את שיעור ההפקדה המבוקש. כאן מתחילות הבעיות לצוץ אך יחד עם זאת בידכם ערך נוסף ללקוח.

הנוהל בקרנות הפנסיה הינו קבלת חתימת רו"ח על טופס שמאשר את יחס ההכנסה לשיעור ההפקדה לגמולים לפי הכנסות שנה קודמת ו/או הכנסות משוערות משנה נוכחית. לאור הנחיות לשכת רו"ח הממליצה לחבריה לא לחתום על תצהיר מסוג זה, מאפשרות מספר קרנות פנסיה להעביר דו"ח תקציר שומה או דו"ח על ההכנסות בצירוף טופס חתום על ידי העצמאי בלבד.

והכי חשוב – אל תוותרו על עדכון שיעור ההפקדה גם אם אין בידכם כאמור תצהיר חתום מרו"ח. אם כך, הנה בידכם פתרון מקצועי ויצירתי אשר מבדיל אתכם מהמתחרים ומאפשר לכם להבליט את יתרונכם בליווי ושירות מקצועי הן ללקוח שכבר הינו לקוח פעיל בקרן פנסיה או מצטרף חדש.

הכותב הוא חבר הוועדה הפנסיונית בלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email