כך תפעלו במקרה של זכות תחלוף כנגד מבטח של בן משפחה

פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון פועלת לטובת המבטחים ונגד המבוטחים; קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ותביעות בביטוח כללי, מסבירה על אפשרויות הפעולה במקרים מהסוג הזה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

דווקא עכשיו בתקופת משבר הקורונה, כאשר מספר המובטלים והעובדים השוהים בחל"ת מרקיע שיאים חדשים, כאשר "ילדים" שעברו את גיל ה-30 עוברים לגור בבית ההורים בשל המצוקה הכלכלית – הגיעה פסיקה תקדימית של העליון שפועלת לטובת המבטחים ונגד המבוטחים ומעמידה את סוכני הביטוח בסיכון של תביעה בשל רשלנות מקצועית עקב אי מתן הסבר ראוי למבוטחים לגבי מגבלות הביטוח. זאת  לפי ההלכה שנקבעה בעניין שמחייבת את המבטח ואת סוכן הביטוח במתן הסבר למבוטח לגבי סייגי הביטוח, ובנוסף לכך לוודא שהמבוטח הבין את ההסבר.

מדובר על פסיקה תקדימית שניתנה בנובמבר 2020 על ידי שופט העליון יצחק עמית בעניין בו מדובר על אירוע שבמהלכו פגע הבן ברכב שכור שהיה נהוג על ידי האב. האב היה מבוטח, ולאחר שחברת הביטוח שילמה את נזקיו היא הגישה תביעת תחלוף כנגד חברת הביטוח שביטחה את הבן. בית המשפט העליון הכיר בזכות התחלוף של חברת הביטוח שביטחה את האב כנגד המבטח של הבן, וזאת כאשר כלפי הבן עצמו, ככל שלא היה מבוטח נקבע שלחברת הביטוח של האב אין זכות לתחלוף וזאת לפי הוראות סעיף 62 (ד) של חוק חוזה הביטוח – התשמ"א.

פסקי דין סותרים

פסק הדין בעליון ניתן לאחר שניתנו פסקי דין סותרים באותו עניין על ידי בתי המשפט המחוזיים. משמעות הדבר היא – שמעתה ישלמו בני המשפחה פעמיים השתתפות עצמית בשל אותו אירוע עצמו (כל אחד לפי הפוליסה שלו), פעמיים הגדלה של פרמיה בחידוש הביטוח בשל תביעה (כל אחד בפוליסה שלו, גם כאן) וכל אחד מהם ייחשף לסיכון של סירוב לחידוש ביטוח רכב בשל ריבוי תביעות. וזאת כאמור בתקופת המשבר הכלכלי של הקורונה כאשר לא מעט "ילדים" סמוכים אל שולחן האב שלפי הפסיקה החדשה עשוי למצוא את עצמו משלם את ההוצאות הכפולות מכיסוי למרות העובדה שהוא עצמו שילם בעבור הביטוח של הרכב שלו ושל הבן.

מדובר על אירוע בו פגע הבן ברכב שכור שהיה נהוג על ידי האב | צילום: shutterstock

כלומר, כאשר סוכן ביטוח מקבל תביעה לפי ביטוח מקיף של מבוטח בביטוח רכב שנגרמה בשל התנגשות עם כלי רכב שנהוג על ידי בן משפחה – חשוב שיסביר למבוטח את התוצאות האפשריות לאור הפסיקה התקדימית של העליון, לפיה בן המשפחה חשוף לתביעת תחלוף של מבטח הרכב לפי הפוליסה שלו שתחייב אותו לשאת בתוצאות התביעה (השתתפות עצמית, אבדן הנחת היעדר תביעות וסיכון לסירוב בחידוש ביטוח).

השופט עמית נסמך על הוראות סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 המאפשר לצד השלישי – במקרה הנדון, המבטח של הרכב ששילם את תגמולי הביטוח – להגיש תביעה ישירה כנגד המבטח של המזיק – במקרה הנדון, המבטח של בן המשפחה.

מגוון פתרונות

פתרון מסוים נמצא בקביעה נוספת לפי פסק הדין הוא שתוגש רק תביעה אחת והיא תביעת צד ג' לפי הפוליסה של קרוב המשפחה וזאת לאחר שהשופט עמית קבע כי תקנה 15 בתקנות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון אינה חלה לגבי נזק שבן משפחה אחד גורם לכלי רכב של בן משפחה אחר. כלומר בני המשפחה ישלמו רק פעם אחת השתתפות עצמית ותוספת פרמיה בחידוש הביטוח ויישאו רק פעם אחת בסיכון לסירוב לביטוח בחידוש הואיל ותופעל רק פוליסה אחת, הפוליסה של הרכב הפוגע. פתרון זה אינו מושלם הואיל וחברת הביטוח של הרכב הפוגע, תפעל כמקובל לנכות מהתביעה את שיעור הרשלנות התורמת של נהג הרכב שנפגע.

פתרון נוסף עשוי להימצא בהתייחסות זהירה לאמור בסיפא של אותו סעיף 68 בחוק חוזה הביטוח  שמאפשר לנתבע שלא להפעיל את הפוליסה לביטוח אחריות חוקית – סעיף שמקנה למבוטח זכות להתנגד לתשלום התביעה בתוך תקופה של 30 ימים. לפי פסיקה שקיימת בעניין זה אין מדובר על זכות וטו מוחלטת של המבוטח – במקרה הנדון בן המשפחה שנתבע בתביעת תחלוף – אלא שעל המבוטח לנהוג בתום לב ולשכנע את המבטח שלו בצדקת טענותיו לדחיית התביעה של צד ג' (במקרה הנדון, תביעת התחלוף של מבטח בן המשפחה) כנגדו.

"זכות ההתנגדות של המבוטח לתשלום לצד שלישי צריכה להיות סבירה ותמת לב", נכתב על ידי רשם בית המשפט.

בית המשפט קובע כי, הן על המבטחת והן על המבוטח לפעול עפ"י הוראות סעיף 68 לחוק בתום לב, כאשר על המבטחת לפעול בסבירות ולקחת בחשבון שיקוליה גם את האינטרס של המבוטח. בית המשפט מדגים דבריו, בין היתר, במקרה שבו המבוטח דווקא צפוי לשאת בסופו של דבר בכיסו בכל או במרבית סכום הפיצוי בפשרה לצד השלישי, כך במקרה שדמי ההשתתפות העצמית הם בשיעור דומה לשיעור הפיצוי בדמי השתתפות עצמית, אלא אם המבטחת מוכנה לוותר על גביית דמי ההשתתפות העצמית, במקרה שהפשרה העומדת על הפרק היא כדאית במיוחד עבורה.

כלומר, כל מה שבן המשפחה שנתבע בתביעת תחלוף אמור לעשות על מנת לחסוך לעצמו את כל הקשור בתביעה העשויה לגבות ממנו דמי השתתפות עצמית, פרמיה מוגדלת בחידוש או אפילו סירוב המבטח לחידוש הביטוח הוא – פשוט לשכנע את מבטחו שלא לשלם לפי הפוליסה – משיקולים של תשלום ההשתתפות העצמית, העלייה הצפויה בפרמיית הביטוח בחידוש והסיכון של סירוב מבטחים לבטח אותו  בעתיד בשל ריבוי תביעות.

צעד נוסף בו יכולים לנקוט סוכני הביטוח (אם כי במקרים מסוימים בלבד) הוא לצרף לשם המבוטח את שמו של האב או הבן או הבת, לפי המקרה, ועד כמה שניתן – שחברת הביטוח תהיה מנועה מהגשה של תביעת תחלוף כנגד מי שכבר מבוטח באמצעותה לפי אותה הפוליסה.

בנוסף מומלץ בחום ללשכת סוכני הביטוח האמונה על טובת הסוכנים והמבוטחים לפנות בעניין זה בהקדם לפיקוח על הביטוח בבקשה לקבל הבהרה דחופה מהפיקוח על הביטוח לפיה סירוב של מבוטח לתשלום תביעת תחלוף של מבטח של בן משפחה לא תחשב כפעולה בחוסר תום לב ותחייב את חברת הביטוח של אותו מבוטח לדחות את תביעת התחלוף כנגדו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email