כלל ביטוח והפניקס ירכשו אחזקות בביטוח ישיר

תמורת 480 מיליון שקל ירכשו לאומי פרטנרס, כלל, הפניקס ואיש העסקים, מורי ארקין, כ־33% מאחזקות חברת ביטוח ישיר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאומי פרטנרס מצרפת את חברות הביטוח "המסורתיות" כלל ביטוח והפניקס, וכן את איש העסקים, מורי ארקין, להצעתה לרכוש כ־33% מחברת ביטוח ישיר שבבעלות משפחת שניידמן, תמורת כ-480 מיליון שקל. חלקה של כלל ביטוח יהיה כנראה 10% וחלקה של הפניקס 7%. לאומי פרטנרס תחזיק ב־10% והיתרה בידי ארקין.

בתחילת מאי האחרון דיווחה ביטוח ישיר (IDI) כי חתמה על מזכר הבנות עם לאומי פרטנרס. לפי המזכר, ירכשו לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, ומשקיעים נוספים אותם לאומי פרטנרס יגייס, כ־30% ממניות "ביטוח ישיר השקעות פיננסיות", תמורת כ־480 מיליון שקל. הכסף שיגויס יוזרם לתוך ביטוח ישיר וישמש אותה לצורך הקטנת התחייבויותיה, וכן לצורך רכישת מניות הציבור (כ 24%), כך שהחברה תימחק מהבורסה ותהפוך לפרטית. כל זאת במסגרת הדרישות של החוק לצמצום הריכוזיות במשק בכל הקשור לקיפול שכבות בחברות פירמידה.


ארקין. בין הרוכשים | צילום: יח"צ

כיום מחזיקה "ביטוח ישיר השקעות פיננסיות" ב־48.47% ממניות ביטוח ישיר. בעלת השליטה בה היא קבוצת צור שמיר, שבבעלות משפחת שניידמן, המחזיקה ב־ 76.6% ממניותיה. על צור שמיר לצמצם עד לסוף 2019 את שלוש השכבות הנוכחיות לשתיים.

חתימת הסכם ההשקעה מחייב גיוס משקיעים, השלמת בדיקת נאותות של המשקיעים בחברה וקבלת האישורים הדרושים.

עוד מחייב ההסכם קבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה האישורים הרגולטוריים הנדרשים, ככל שיידרשו, לרבות אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, בית המשפט האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email