כלל בריאות תערוך סדנאות חיתום רפואי עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים לסוכני הלשכה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

בפגישת נציגי ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה עם נציגי חברת הביטוח כלל סוכם כי כלל תערוך סדנאות חיתום לילדים בעלי צרכים מיוחדים בשיתוף הלשכה, כדי שסוכני הביטוח ילמדו את הנושא ויוכלו לסייע למשפחותיהן של ילדים כאלה.

במסגרת מאמצי הלשכה לקידום אפשרויות השיווק של ביטוחי בריאות וסיעוד לאוכלוסיית ילדים בעלי צרכים מיוחדים, נפגשו בשבוע שעבר יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד יואל זיו ואחראי תת הוועדה לקידום הנושא ארז סולנברג, עם משנה למנכ"ל כלל וראש חטיבת הבריאות דניאל כהן, היועץ הרפואי של כלל בריאות והחתם הראשי של כלל, לצורך שיתוף פעולה בפרויקט.

הצדדים דנו באפשרויות שיתוף הפעולה כדי להקנות לסוכני הביטוח ידע מקצועי הקשור לחיתום הרפואי המיוחד לאוכלוסיית הילדים בעלי צרכים מיוחדים. הוחלט כי כלל בריאות תערוך סדנאות חיתום להכרת הנושא בשיתוף הלשכה, שיהיו מיועדות לכלל סוכני הביטוח חברי הלשכה.

ההשתלמויות יועברו על ידי רופאי וחתמי חברת הביטוח ובעת הצורך יוזמנו מומחים חיצוניים. מטרת הפרויקט היא להעניק לסוכן הביטוח כלים להבנה של הנושא, וכך להגביר את המכירות בתחום הזה גם בחברות ביטוח אחרות. בוועדת הבריאות והסיעוד של הלשכה סבורים כי הידע המצוי בידי סוכני הביטוח בתחום אינו מספק והקנייתו תאפשר לקדם את הנושא הכאוב לטובת ציבור הילדים והוריהם.

בלשכה מאמינים שהידע בתחום יאפשר להגדיל את מעגל המבוטחים מקרב הילדים בעלי צרכים מיוחדים. עצם העובדה שנוצר שיתוף פעולה עם חברת ביטוח מגדילה את הסיכוי למחויבות שלהם לעניין. לדברי זיו, "יש לא מעט ילדים שאפשר לבטחם בביטוח סיעודי, אבל מפאת חוסר הידע הם לא מבוטחים וההורים שלהם דואגים שלא יהיה מי שיטפל בהם כשימותו. כיום, מעט מאוד ילדים מתקבלים לביטוח סיעודי. אנחנו לא מדברים על ביטוח סיעודי לילדים שהם כבר סיעודיים, אלא על ילדים שהם לא סיעודיים אבל מעצם היותם אוטיסטים, למשל, חברות הביטוח לא מבטחות אותם. להערכתנו, לפחות 20% מהילדים המוגדרים כאוטיסטים יכולים להתקבל לביטוח, אך בפועל מתקבלים 2%-3% בלבד.

"התחושה היא שחברות הביטוח באופן גורף לא מבטחות ילדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים, בעיקר בביטוח סיעודי, כדי לא לקחת סיכונים. יכול להיות שהן גם לא יודעות להתמודד עם הבעיה. לצורך כך, מינינו תת ועדה בלשכה, בראשות ארז סולנברג, בשביל לקדם את הנושא, באמצעות הקניית כלים גם לסוכני ביטוח וגם לחברות הביטוח. נשתמש בידע חיצוני שהצטבר אצל רופאים שעוסקים בתחום וננסה לעשות מפגש בין הידע הזה לידע של חברות הביטוח, כדי להעניק כלים מקצועיים לסוכנים להתמודד עם הבעיה".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email