כלל החזקות מתיישרת עם דרישות הממונה: תזרים לכלל ביטוח כ-450 מיליון שקל

הסכום, המהווה 80% מתוך 660 מיליון שקל שגייסה החברה בדצמבר האחרון, ישפר את מצבה הפיננסי של חברת הבת
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כלל החזקות עסקי ביטוח דיווחה לבורסה כי תזרים 450 מיליון שקל לחברת הבת (כלל ביטוח). על פי הדיווח, הזרמת הכספים נועדה "כדי להקטין את המינוף הפיננסי של חברת הבת ושיפור איתנותה הפיננסית. הסכום ממומן מתוך כ-660 מיליון שקל (620 מיליון נטו) שגייסה חברת ההחזקות בדצמבר 2019. את העברת הכסף צפויה החברה לבצע דרך שטר הון בריבית שוק שכלל ביטוח תעביר לחברת האם.

בכך מתיישרת החברה עם דרישות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, שטען במכתב ביולי האחרון לדירקטוריון החברה, כי הדירקטוריון נמנע מהזרמת 660 מיליון שקלים שגויסו כהון לכלל ביטוח למרות הבנות שהיו בנושא ולמרות מצבה הכספי הקשה יחסית של חברת הבת. אז הודיע דירקטוריון כלל החזקות בתגובה כי הכספים שגויסו היו מיועדים לנושאים אחרים של הרחבת הפעילות כולל רכישת חברת ביטוח.

ברקת | צילום: באדיבות הלשכה
הנחיות שהותאמו למצב

השינוי בעמדת כלל החזקות מגיע לאחר הפרסום לאחרונה של משטר דרישות כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס Solvency II. ההנחיות מטעם הממונה הותאמו למצב הקיים באירופה ולפיו "חברת ביטוח תוכל ליישם הוראות פריסה אלטרנטיביות לאלו הקיימות, אשר מאפשרות פריסה הדרגתית לינארית עד ליום 31 בדצמבר 2032 של הגידול בעתודות הביטוח הכלכליות (כולל מרווח הסיכון) בשייר". בעקבות ההתאמות ישופר מאוד מצבן של כלל ביטוח ומגדל, שמחזיקות בתיקי ביטוח חיים ישנים גדולים, והן יוכלו לשחרר הון גדול.

ברקת הנחה את כלל ומגדל בנפרד שאל להן לנצל את מלוא ההקלות שמקנות ההוראות החדשות, עד אשר החברות תעמודנה בדרישות שיש לו לגביהן. ברקת הודיע לכלל החזקות ביטוח כי "סכום הניכוי שבכוונתו לאשר לכלל ביטוח, בכל מועד חישוב, לא יעלה על 80% מסכום הניכוי הבסיסי, אשר נכון לסוף 2019 עומד על סך של 4.276 מיליארד שקל".

בעקבות הנחיות הממונה החליט הדירקטוריון להעביר, כאמור, כ-450 מיליון שקל לכלל ביטוח, המהווים כ-80% מכספי ההנפקה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email