כלל תפעיל נהלים חדשים בחקירות בתביעות סיעוד

בעקבות הביקורת בכנסת ובתקשורת על השימוש של חברות הביטוח בחוקרים פרטיים בתביעות ביטוח סיעודי, הורה מנכ“ל כלל ביטוח יורם נוה, על נהלים חדשים בתחום זה
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

במכתב ששלח השבוע נוה לעובדי החברה, הוא כותב: "אחרי שבחנתי לעומק את מדיניות יישוב התביעות בחברתנו, אני מבקש לעדכנכם כי אופן יישוב התביעות בעניין התיקים שסוקרו בתקשורת היו נכונים ומקצועיים, בהתאם לנהלים. עם זאת, הביקורת שספגנו היא על האופן בו ביצענו את הבדיקות והחקירות ביחס לאוכלוסייה מוחלשת ובעיקר ביחס לחולים מבוגרים מאוד ולחולים במצב סופני".

יורם נוה מנכ"ל כלל | צילום: סיון פרג

הנהלים החדשים שקבע נוה בחברה הם:

1. הזמנת חקירה תיעשה רק כשמתעורר חשד לאי התאמה בין הבדיקה הרפואית לחומרים ומדדים אחרים בתיק.

2. תופסק התקשרות עם חוקרים שלא ינהגו על פי החוק.

3. פעולות אקטיביות בחקירות של חולים סופניים ובגיל מתקדם מאוד – ידרשו אישור ועדה מיוחדת בראשות משנה למנכ"ל.

4. נוכח ההבנה כי הציבור אינו מבחין בין ביטוח סיעודי לביטוח מחלות קשות – כלל ביטוח תפעל לצמצם את הפער באמצעות הסברה ובניסיון לפתח מוצרים נוספים בתחום זה.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email