כל המבוטחים בני 55 ומעלה שבוטחו בביטוח סיעודי קבוצתי יוכלו להצטרף לפוליסת ביטוח סיעודי ללא בדיקה רפואית

ההוראות החדשות נותנות תוקף חוקי להסכמות ומאפשרות למבוטחים לממש את המשך הביטוח הסיעודי במספר צעדים פשוטים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון פרסמה ביום שלישי את ההוראות החדשות שנותנות תוקף רשמי להסכמות לגבי הביטוח הסיעודי הקבוצתי, כפי שהושגו בין הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, שר האוצר משה כחלון ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן.

על פי ההוראות: בימים הקרובים, כל המבוטחים הזכאים שהם בני 55 ומעלה יקבלו מכתב מחברת הביטוח בה היו מבוטחים בביטוח קבוצתי, עמו ניתן יהיה לגשת לקופת החולים על מנת להצטרף לביטוח הסיעודי הקבוצתי של הקופה ללא תהליך של חיתום רפואי.

המשך הביטוח הסיעודי במספר צעדים פשוטים

כלל המבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי שהסתיים לאחר ה־31 באוגוסט 2017, שגילם 55 ומעלה, יוכלו לממש את זכאותם ולהצטרף לפוליסת ביטוח סיעודי בקופת החולים בה הם חברים, ללא בחינת מצבם הרפואי.

ההוראות החדשות שפרסמה סלינגר להסדרת הנושא, נותנות תוקף חוקי להסכמות ומאפשרות למבוטחים לממש את הזכאות בפועל ולהבטיח את המשך הביטוח הסיעודי במספר צעדים פשוטים.

בהתאם להוראות החדשות, כל המבוטחים הזכאים, בני 55 ומעלה אשר פוליסת הביטוח הסיעוד הקבוצתית שלהם (לרוב מדובר בפוליסה של מקום עבודה) הסתיימה לאחר ה־31 באוגוסט 2017, יקבלו בימים הקרובים מכתב מחברת הביטוח שבה היו מבוטחים, המודיע להם, באופן אישי, על זכותם להצטרף לביטוח סיעודי בקופת החולים שלהם, תוך פירוט תנאי הזכאות המלאים.

מכתב זה יהווה למעשה את האישור שניתן יהיה לגשת עמו לקופת החולים על מנת להצטרף לביטוח הסיעודי ללא תהליך של חיתום רפואי.

המבוטחים הזכאים יוכלו להצטרף לפוליסות קופות החולים עד לסוף חודש יולי 2018, או תוך 120 יום מסיום פוליסת הביטוח הקבוצתי שלהם, לפי המועד המאוחר מבין השניים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email