כל הפרטים על רפורמת ביטוח נסיעות לחו”ל, שתצא לפועל באוגוסט הקרוב

,פוליסת נסיעות לחו”ל היא פוליסה חשובה ומורכבת, המחייבת ידע מקצועי והתמצאות בין הגדרות הכיסויים, לכן חשוב שתימכר על ידי בעלי מקצוע עם רישיון מוסמך לכך, תוך כדי הבנת האחריות המוטלת עליהם. ריכזנו עבורכם את כל השינויים הצפויים.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פוליסת נסיעות לחו”ל נתפסת בעיני הציבור הרחב ואולי אף בעיני סוכני הביטוח, כפוליסה פשוטה, קצרת טווח, לא מתוחכמת ולא בעייתית במיוחד, שבאה לתת מענה רפואי בעיקר למטיילים בחו”ל. לאור תלונות שהוגשו למשרד המפקח על הביטוח, בעיקר בגין מקרים של חוסר כיסוי או חיסרון כיס בעת שהות בחו”ל, הוחלט לבצע גם רפורמה בנושא. לצערי, העוסקים במלאכה מטעם הרגולטור שבויים בקונספט הישן לפיו הדבר החשוב ביותר
הוא להוריד את מחיר הפוליסה, ואם חלילה הכיסוי החשוב ביותר מחייב את העלאת המחיר, הרי שהוא נדחה על הסף בטענה כי אינו משרת את הקו המנחה. פוליסת נסיעות לחו”ל מכילה מספר כיסויים ביטוחיים.

ראשית, אדם הרוכש פוליסה מבוטח כנגד ביטול הנסיעה, בעיקר מסיבות רפואיות בלתי צפויות. כיסוי זה מהווה את אחד הסעיפים העיקריים בתשלומי התביעות. נסיעה לחו”ל כרוכה בהוצאה לא קטנה שכוללת טיסות, הזמנת בתי מלון, תשלום עבור טיול מאורגן ועוד, כך שאם המבוטח נאלץ לבטל את נסיעתו בגין אירוע בלתי צפוי שקרה לו או לבני משפחתו הקרובים, הרי שחברות הביטוח מפצות את המבוטח בעשרות אלפי שקלים. עם זאת, בחוזר האחרון של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, כיסוי זה מפסיק להיות חלק אינטגרלי מהפוליסה והופך להיות וולונטרי. נוצר מצב בו חלק מהמבוטחים יוותרו על הכיסוי בעת הרכישה, כך שבמידה ויאלצו בטל את הטיול ייגרם להם נזק כספי משמעותי. הדבר המרגיז בכל הסיפור הוא שאלה שירצו לרכוש את הכיסוי, ישלמו מחיר הרבה יותר גבוה מאשר מה שהם משלמים היום וכך נוצר מצב שאמנם מחיר הפוליסה הבסיסית ירד, אך המבוטח בפועל משלם יותר. בנוסחה הידועה, כאשר חברות ביטוח משלמות הרבה, המבוטח מרוויח. לא ברור מדוע בחרו לוותר לחברות הביטוח על חשבון הציבור.

יו"ר ועדת ביטוחי הבריאות והסיעוד, יואל זיו

מובן וידידותי

מאוגוסט 2017 פוליסת הנסיעות לחו”ל הבסיסית, ברובד הראשון, תהיה זהה בין כל חברות הביטוח ותכלול את הכיסויים הבאים: הוצאות רפואיות בחו”ל, פינוי לבית חולים, הטסה רפואית לישראל, תרופות, טיפול חירום בשיניים, העברת גופה, הטסת מלווה למקום האשפוז, הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו”ל, כיסוי לצד ג’, ואיתור וחילוץ. בשל לא מעט מקרים בהן ההוצאה הכספית בפועל הייתה גבוהה יותר מאשר הכיסוי בפוליסה, במיוחד בפוליסות החינמיות של כרטיסי האשראי, הוחלט בחוזר לחייב את חברות הביטוח לשאת בכל ההוצאות, באופן שמותאם למדינות היעד. חברת הביטוח תוכל להציע את ההרחבות הבאות תמורת פרמיה נוספת: ביטול ו/או קיצור הנסיעה, הרחבה להריון מתקדם, החמרה של מצב רפואי קיים, כבודה, ספורט חורף, ספורט אתגרי, מכשירי טלפון, מחשב, טאבלט ואופניים. מבנה הפוליסה החדשה מובן וידידותי יותר למבוטח ומסיר חסמים מיותרים שהכבידו על
המבוטח. כמו כן, הוגדרו מקרי הזכאות לביטול נסיעה בגין מוות של בן משפחה, בוטלו מגבלות גיל ועוד שורה ארוכה של הבהרות והגדרות שרובן מטיבות עם המבוטחים. אחד הנושאים שדורש התייחסות מיוחדת מול קהל המבוטחים, הוא כיסוי להחמרת מצב רפואי קיים. אין הגדרה אחידה של הכיסוי ולכן חשוב לבדוק מה כוללת ההגדרה ומתי יש לרכוש כיסוי זה, שיכול להשתנות מחברה לחברה. כמו כן, חברת הביטוח רשאית לקבוע תנאים
חיתומיים ספציפיים לכל מבוטח ולקבוע החרגה פרטנית לכיסויים הבאים: הריון על כל מצביו כגון הריון בסיכון גבוה, גיל המבוטחת בעת הריון, בדיקות הריון שגרתיות, מצב בריאות של המבוטח או של בן משפחה שהטיפול בו צפוי, חריגים לכיסוי ביטול נסיעה במקרה של אשפוז או מוות של בן משפחה שהיה במצב סיעודי או סופני, ומוות ואשפוז של המבוטח ממצב רפואי. לשכת סוכני ביטוח, באמצעות ועדת הבריאות והסיעוד, הציגה את עמדתה בעניין מבנה הפוליסה. חלק מדרישותינו התקבלו וחלקן לא. בסופו של דבר,פוליסת נסיעות לחו”ל היא פוליסה חשובה ומורכבת, המחייבת ידע מקצועי והתמצאות בין הגדרות הכיסויים, לכן חשוב שתימכר על ידי בעלי מקצוע עם רישיון מוסמך לכך, תוך כדי הבנת האחריות המוטלת עליהם.
יש לציין שהפיקוח ביוזמתו הכניס סעיפים שמראש היו מקובלים על דעתה של הלשכה:

1. סכומי הביטוח יהיו בהתאם לעלויות צפויות בארץ היעד כך שכל ההוצאות יכוסו ולא תהיה מגבלה של ימי אשפוז או תעריף ליום אשפוז.

2. הכיסוי להריון יכסה את כל העלויות ללא הגבלה של תת סעיפים.

3. המבוטח או מי מטעמו יהיו רשאים לקבוע את זהות המלווה שיוטס לבית החולים בו מאושפז המבוטח.

4. מקרה של ביטול נסיעה יזכה את כל המשפחה הגרעינית שרכשה כיסוי זה.

5. אין התניה לכיסוי ביטול הנסיעה בגילו של בן המשפחה או במוות בעת אשפוזו.

6. הזכאות לכיסוי ביטול הנסיעה תהיה ממועד רכישת הפוליסה ולא ממועד מאוחר יותר.

7. החמרה למצב רפואי קיים לחולה לב לא תחריג הליך לפתיחת חסימה בכלי דם או ניתוח לב.

8. כיסוי הכבודה לא יותנה במקום שבו הונחה הכבודה.

9. חברת הביטוח לא תתנה את גובה השיפוי בכיסוי הכבודה, בגילו של המבוטח.

הכותב הוא יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email