כל מה שאתם צריכים לדעת על מיסוי חו”ל

סו”ב עודד טוביה בראיון מיוחד עם סו”ב דוד בכר על פעילות בחו”ל באמצעות חברות זרות; וגם: ההבדל בין רכישת נכס באופן פרטי לבין רכישה באמצעות חברת LLC
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות התרחבות התופעה שבה ישראלים מבצעים פעילות בחו”ל באמצעות חברות זרות (בעיקר ארה”ב), רבים אינם מודעים להבדלים בין רכישת נכס באופן פרטי לבין רכישת נכס באמצעות חברת LLC בבעלותם, כאשר בחירת אופציה שנראית פשוטה יותר, עלולה להיות בעתיד יקרה יותר.

סו”ב עודד טוביה יועץ מס מוסמך, יועץ פנסיוני ויועץ עסקי, אשר הקים את קבוצת הוואטסאפ “מיסוי חו”ל רילוקיישן LLC " בראיון עם סו”ב דוד בכר יועץ פנסיוני CLU, מתכנן פיננסי CFP, מעריך שווי ואקטואר CAV, שעונה על כל השאלות בנושא חברת LLC.

מערכת פיננסית מורכבת. מיסוי חברה בחו"ל | צילום: fotolia

מהי חברת LLC וכיצד היא מתחברת להשקעות נדל”ן בארה”ב?
“חברת LLC הינה ישות משפטית נפרדת, באמצעותה ניתן לבצע פעילות מסחרית. בעלי הזכויות אינם בעלי מניות ואלו נרשמים כחברים במסגרת הסכם פעילות משותפת, שמחליף למעשה תקנון ורישום זכויות הקיימים בחברה רגילה. אין מגבלה על כמות השותפים בחברת LLC והם אינם חייבים להיות תושבי ארה”ב”.

מהן הסוגיות במיסוי העומדים בפני החברים בחברת LLC?
“בארה”ב ה־LLC ממוסה כחברה שקופה (דומה לחברה משפחתית וחברת בית בישראל), כלומר, חבות המס מוטלת על מחזיק במניות ה־LLC והוא החייב בהגשת הדו”ח השנתי. על פי דיני המס בישראל חברת LLC מוגדרת כחברה אטומה ומתנהלת כמו כל חברה אחרת.

“בארה”ב הכנסות ותשלומי המס מיוחסים לבעלי המניות ואילו בישראל מיוחסים לחברת LLC כמס חברות. כלומר, נוצר כפל מס. הפתרון המתבקש הינו בהפעלת חוזר מס הכנסה, המאפשר לבעלי מניות להשקיף את החברה לגבי הזיכוי ממס זר. בחירה בהשקפת ה־ LLC יעשה בטופס דיווח 150 המוגש לאחר רכישת המניות בה”.

“יש לציין כמה נקודות נוספות:
• לאחר ההשקפה מתאפשר ליחיד ששילם מס בארה”ב לקזז את המס אותו שילם בישראל.
• חבות המס מתבצעת בזמן שהופקו הרווחים ב־LLC וזאת ללא קשר במשיכת הכספים בפועל. יש לערוך את התאמת הרווח לדיני המס בישראל (כמו פחת, לדוגמה).
• רווחי חברת LLC פטורים מדמי ביטוח לאומי.
• הפסדים שנוצרו ב־LLC מיוחסים לישות המשפטית ויקוזזו רק נגד רווחים בעתיד.
• הכנסות ה־LLC משכירות מקרקעין וריבית ימוסו בשיעור מס שולי. אולם, במידה וחברת LLC תסווג כחברת בית [סעיף 64 (ב)(5) ו־(7) לפקודה] הכנסות השכירות ימוסו בשיעור 15% והכנסות מריבית בשיעור 25%.
• אם לא הוגש טופס 150 תוגדר חברת LLC כחברה אטומה ללא אפשרות לחזור בה מהסטטוס ואז המס שיוטל יהיה מס חברות ומשיכת בעל מניות תהא כחלוקת דיבידנד”.

תוכל למנות את היתרונות והחסרונות באמצעות חברת LLC?
“היתרונות:
• בפן הלוגיסטי – אין חובה בהגעה פיזית לארה”ב לפתרון סוגיות בירוקרטיות, כמו חתימות עם עו”ד, פתיחת חשבונות בנק, רישום ברשות מקומית (עירייה, מחוז) ועוד פעולות נוספות.
• מיסוי הנכס – מחד, אומנם חובה להגיש דו”ח ברמה הפדרלית. מאידך, קיימת אפשרות לשכך חליפה של מס ירושה הקיים בארה”ב (בישראל אין מס רכישה). כמו כן, במקרה של הכנסות גבוהות רישום כבעלים נוספים של חברת LLC , בת זוג, ילדים או שותף אחר, כלומר, חישוב מס נפרד בבחינת גורם להורדה אפקטיבית בשיעור המס.
• הגנה משפטית – עקב הפרדה בין הבעלים לחברת LLC אין אפשרות לתבוע את הבעלים באופן אישי ובנוסף, תביעה לא תסכן את שאר נכסיו של המשקיע.

“החסרונות:
• תלות – חברת LLC מתפרקת עם מותו של הבעלים או פשיטת רגל, בהתקיים בעלים/חבר יחיד בחברה.
• עלויות – להקמה והחזקה של חברת LLC עלויות שנתיות וחודשיות לצד עלויות דיווח הכרוכים בהגשתם. העלויות משתנות ממדינה למדינה”.

כיצד שלטונות מס הכנסה בישראל מתייחסים למבנה אחזקות חברת LLC?
“פקיד שומה רשאי להתעלם מקיומו של LLC (ע”פ סעיף 86 לפקודה), אם הוא סבור שמבנה האחזקות יש בו הימנעות ממס או הפחתה בלתי נאותה, גם אם רישום ה־LLC נעשה כדין.

“אם מתעורר ספק לגבי חבות המס בהקשר לחברת LLC של תושב ישראל, מומלץ לפנות למחלקה המקצועית, היחידה למיסוי בינלאומי או החטיבה המשפטית של נציבות מס”.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email