כל מה שאתם צריכים לדעת: תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 עוסק בהרחבת מסגרת הטבות המס הניתנות בעת משיכת כספים במכשירי חיסכון לקצבה. מטרת התיקון הינה להתמודד עם השינויים שחלו מצד אחד במציאות הפנסיונית, ומצד שני בשינויים שחלו בשנים האחרונות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה – 2005 שקבעו כי כל הפקדות התגמולים לקופות גמל החל משנת 2008 ואילך, הינן הפקדות למטרת קצבה בלבד.

במסגרת תיקונים אלו, קבע המחוקק קצבת מטרה מזערית: 4,418 שקל בשנת 2018, תוך מתן אפשרות למשיכות חד פעמיות לסכומים שנצברו מעבר לכך. תיקון 190 מתאים את הוראות המיסוי החלות על קצבאות למדיניות הממונה על שוק ההון, כפי שבאה לידי ביטוי בחוק הפיקוח על קופות גמל.

תיקון 190 לחוק: קופות גמל וקרנות פנסיה | צילום: fotolia

תיקון 190 מאפשר למשוך כספים כקצבה או כסכום הוני (חד פעמי) בהתקיים התנאים הבאים:
1. גיל העמית: 60 ומעלה.
2. קצבת העמית: מקבל קצבה מזערית בגובה. 4,418 שקל במשך שלושה חודשים לפחות.

יתרונות בחיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190:
– חיסכון בעלויות ובדמי ניהול – דמי הניהול בקופת גמל לפי תיקון 190 נמוכים במיוחד ביחס לחיסכון במוצרים דומים. דמי הניהול הממוצעים בקופת גמל עומדים היום על כ־0.6% מהחיסכון, כאשר דמי הניהול הממוצעים בפוליסת השקעות הם כ־1% מהחיסכון.
– דחיית מס עד למועד המשיכה –  משיכת כספים מקופת גמל לפי תיקון 190 אפשרית מגיל 60 לפחות כקצבה (פטור מלא ממס הכנסה) או כסכום הוני חייב במס רווחי הון בגובה 15% (במקום המס אותו נשלם על משיכת כספים מקופות אחרות העומד על 25%).
– מעבר בין מסלולים ללא יצירת אירוע מס בעת מעבר אפיק השקעה בקרנות נאמנות, המשקיע נדרש לשלם מס רווחי הון, לעומת זאת בקופת גמל לפי תיקון 190 המשקיע לא נדרש לשלם על כך מס רווחי הון כי זה לא נחשב אירוע מס.
– קביעת מוטבים – ללא צורך בצו ירושה החיסכון בקופת הגמל מאפשר לך לקבוע מוטבים בקופה. במקרה פטירה לפני גיל 75 יהיו זכאים המוטבים (במידת ולא הוגדרו מוטבים יקבלו היורשים החוקיים) לקבל את הכספים שנצברו בקופה בפטור ממס רווחי הון. כדי למנוע מצב שבו מנצלים את תיקון 190 לצורך תכנוני מס נקבע כי מי שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת, יראו אותו כמי שכבר היוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו, ויורשיו יהיו חייבים במס רווחי הון של 15% .

יתרון השקיפות
ניתן לצפות באתר הגמל "נט" ובאתר החברה.
– נטילת הלוואה – ניתן לקחת עד 80% מהצבירה של הקופה ולהמשיך ליהנות מהתשואות על ההשקעה ומהטבות המס לתקופה של עד שבע שנים בתנאי ריבית של -0.5% P )פריים מינוס חצי(, כאשר כספי החיסכון משמשים כבטוחה להלוואה.

חסרונות:
את הכספים שהופקדו בקופת הגמל יהיה ניתן למשוך החל מגיל 60. אם אתה בגיל צעיר יותר, תצטרך לרתק את הכספים ללא מעט שנים בהם תהיה באי וודאות לגבי התנהגות סביבת הריבית.

בנוסף, כדי למשוך כספים מקופת הגמל צריך להוכיח כי קיימת ברשותכם קצבה העולה על הקצבה המזערית לפחות שלושה חודשים. במידה והחלטתם לדחות את הפרישה ואין ברשותכם קצבה כזאת לא תוכלו למשוך את הקצבה. עם זאת, הפקדה במסגרת תיקון 190 נחשבת כקצבה מוכרת מלבד סכום של 34,452 שקל (נכון לשנת 2018). סכום זה הוא הסכום עליו יוכל החוסך העצמאי לקבל הטבת מס במועד ההפקדה. כעת במועד המשיכה יש להוכיח כי לא קיבלתם הטבת מס על ההפקדה במסגרת התיקון.

האם ישנה תקרת הפקדה לתיקון 190?
כן, הסכום אותו ניתן להפקיד במסגרת תיקון 190 מוגבל בתקרה: עד גיל 67 התקרה היא ארבע פעמים מהשכר הממוצע במשק (כיום 9,906 שקל) כפול מקדם. החל מגיל 67 התקרה היא חמש פעמים השכר הממוצע במשק כפול מקדם.

יש לציין שקיים הבדל בין מקדם קצבה של גבר לבין מקדם קצבה של אישה וזאת מפאת השוני בתוחלת החיים.

לסיכום, לקראת גיל 60 או אם אתם מקבלים קצבה מינימלית של 4,418 שקל, אל תפספסו את ההזדמנות לפתוח קופת גמל לפי תיקון 190 וכך תוכלו ליהנות ממגוון יתרונות שיש לקופה להציע, כמו ניהול מקצועי של הכספים בדמי ניהול נמוכים ומס רווחי הון מוקטן בגובה 15%. לאחר גיל 60 הכספים נזילים וניתנים למשיכה בכל עת.

הכותב הינו דיקן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email