אדם שצבר 72 נקודות יידרש לעבור מבחן עיוני ומעשי כמו נהג חדש

התקנות החדשות של משרד התחבורה שוללות את הרישיון של נהג שצבר 72 נקודות למשך תשעה חודשים ומחייבות אותו לחזור על כל מסלול הכשירות: בדיקות רפואיות, תאוריה וטסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ThinkstockPhotos-187353682

שיטת "הניקוד" של משרד התחבורה נועדה להתמודד עם עברייני תנועה מועדים, השבים ומבצעים עבירות תעבורה. השיטה, המפורטת בסעיף 69 א' לפקודת התעבורה ובחלק ז' לתקנות התעבורה, עלתה מדרגה בהתמודדות זו באמצעות חיוב נקודות (קובץ תקנות 545 – 6976 (ב'), 549 (ב'549 ,(1 (ו')) שנכנסו לתוקף בתחילת ספטמבר 2011.

כדי להתמודד עם עברייני תנועה מועדים נכנסה לתוקף תקנת משנה (ג) בתקנה 549 לתקנות התעבורה. שר התחבורה ישראל כץ נימק את ההחלטה בכך שהתקנה החדשה תאפשר למשרד התחבורה להתמודד טוב יותר עם עברייני תנועה מועדים (רצידיביסטים) ותמנע מנהגים אלה להתחמק מאמצעי התיקון בהם הם חייבים. על פי נתוני משרד התחבורה, לשעתם, נמצאו יותר מעשרת אלפים נהגים שצברו 72 נקודות ומעלה, וכן יותר מ־66 אלף נהגים שצברו בין 36 ל־72 נקודות חובה.

טרם כניסתן לתוקף של אותן תקנות חדשות, רישיונו של נהג היה נשלל לשלושה חודשים לאחר צבירת 36 נקודות, וחידוש הרישיון בתום תקופת השלילה בת שלושת החודשים, היה כרוך בעמידה במבחן עיוני ("תיאוריה") בלבד.

על פי התקנות החדשות, נהג אשר יצבור פעמיים 36 נקודות, בתוך תקופה בת שש שנים, יישלל רישיון הנהיגה שלו לתשעה חודשים, ובתום תקופת שלילת רישיון זו, יהיה עליו לעבור "מסננת כשירות תלת־שלבית", בטרם יוחזר לו רישיון הנהיגה: בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד); מבחן עיוני ("תיאוריה'); ומבחן מעשי ("טסט").

"נקודות" יחולו על הנהג מיום ביצוע עבירת התעבורה הראשונה. אם במהלך שנתיים נהג צבר יותר מ־12 נקודות – הן אינן נמחקות, והנהג יידרש להשתתף בקורס בסיסי ב"נהיגה נכונה" שעלותו תחול עליו. אם נהג צבר 36 נקודות, או יותר, יישלל ממנו רישיון הנהיגה באופן אוטומטי למשך שלושה חודשים, והוא יחודש רק לאחר מעבר של מבחן עיוני ("תיאוריה"). במידה ונהג ישוב ויצבור 72 נקודות, ייפסל רישיונו לתשעה חודשים, ובסיום תקופת שלילת הרישיון, הוא יתחיל מחדש את כל תהליך קבלת הרישיון – כאילו היה "נהג חדש". לא תתאפשר מחיקת נקודות שנצברו, אלא בתום תקופת הצבירה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email