חוזר המוקדנים יחול גם על חברות הביטוח

הישג ללשכת סוכני הביטוח: הממונה על שוק ההון פרסמה טיוטת חוזר חדשה לפיה חוזר המוכרנים יחול רק על מוצרים ארוכי טווח והדרישה להאזנה ל־50% משיחות המכירה תבוטל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה אתמול טיוטת חוזר חדשה בנושא "תומך מכירה" בביטוח (שזכה לכינוי "חוזר המוקדנים"), ובה היא מחילה את החוזר גם על חברות הביטוח, כפי שדרשה לשכת סוכני ביטוח. בנוסף, החוזר לא יחול על ביטוח כללי (בנוסף לפנסיוני), למעט פוליסות הנמכרות אגב משכנתה, ועל שיחות מכירה ביוזמת הלקוח. על שינויים הצפויים בחוזר המוקדנים פורסם לראשונה ב"ביטוח ופיננסים".

על פי הטיוטה הקודמת שפורסמה בנובמבר האחרון, הממונה חייבה את הסוכן ל־50% משיחות המוקדנים לפחות בדו"ח הקשבה שלו. כמו כן, הממונה דרשה שמנהל עסקים יבקר 30% מדוחות הבקרה שנכתבו על ידי סוכן הביטוח ויכתוב דו"ח בקרה בהתאם. לשכת סוכני ביטוח התנגדה לסעיפים הללו וטענה בפני הרשות לאפליית הסוכנים מול גופים מוסדיים שמפעילים מוקדי מכירות לשיווק ישיר עם מוקדנים בעלי הכשרה זהה וללא רישיון. עוד טענה הלשכה כי הטיוטה משיתה על הסוכנים עלויות גבוהות, שחלקם לא יעמדו בהן.

"דרישה להאזנה לשיחות המוקדנים הינה חלק מעבודת סוכן הביטוח, אין מקום לקביעה כי יש להאזין להיקף של 50% ,"טען נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ. "על סוכן הביטוח לערוך בדיקות מדגמיות מעת לעת על מנת לבחון את איכות השיחות של עובדיו. זו מחויבותו ואחריותו המקצועית, ואין מקום לקבוע רף מוגדר של שיחות להאזנה על ידי הסוכן". עם זאת, הדגיש אברמוביץ, שהלשכה תומכת בהגבלת המוקדנים במכירת ביטוחים שצריכים להתבצע רק על ידי בעלי רישיון. על פי הטיוטה החדשה, אין צורך בהאזנה ל־50% מהשיחות אך לאחר סיום שיחת מכירה לצירוף לקוח לביטוח, תישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח או לטלפון הנייד שלו הודעה שתכלול את שם הפוליסה שנמכרה, פירוט הכיסויים, העלות החודשית של הפוליסה, פרטי הסוכן, פרטי תומך המכירה ובקשה לאישור יזום של הצירוף לביטוח. המבטח יקבל בקשת צירוף מסוכן או תומך מכירה שנעשתה על ידי תומך מכירה רק אם צורפה לה הקלטה של שיחת המכירה. לקוח שצורף לביטוח על ידי תומך מכירה יהיה רשאי לבטל הצטרפות ולקבל חזרה את הפרמיות ששילם עד שישה חודשים ממועד הצירוף.

אריה אברמוביץ

בנוסף, הסוכנים אינם מחויבים במינוי מנהל עסקים שיבקר את דוחות הסוכן בנושא. "מבטח ימנה נושא משרה שיהיה אחראי לפיקוח על כל פעילות של תומכי מכירה הנעשית מטעם המבטח", קבעה הממונה בטיוטה החדשה. סוכן הביטוח, מנהל העסקים של סוכן תאגיד ומבטח יפקחו על פעילות תומכי מכירה ויקבעו נוהל בקרה שיכלול בין היתר כללים והנחיות לעריכת שיחת המכירה, לרבות תסריטי שיחה מפורטים, האזנה ובקרה על כל שיחות השיווק שבהם בוצעה מכירה על ידי סוכן, ותיעוד כל שיחות המכירה וההתכתבויות עם הלקוח עד לתום תקופת ההתיישנות בפוליסה. בנוסף, במקרים בהם נפלו פגמים בשיחות המכירה, יתוקן הליך המכירה באמצעות חזרה ללקוח. גם הטיוטה החדשה אוסרת לתגמל מוכרן בתגמול התלוי במאפייני הפוליסות הנמכרות מאותו סוג ביטוח או הפרמיות המשולמות בעדן.

״חוזר המוקדנים הוא הישג כביר לסוכני הביטוח וללשכה. בזכות הפעילות שלנו מול הפיקוח בעניין, המפקחת קיבלה את כל דרישותינו – החלת מגבלות המוקדנים גם על חברות הביטוח, החרגת תחום הביטוח האלמנטרי מטיוטת החוזר, ויישום ההגבלות על מקרים בהם המוקדם יוזם את השיחה בלבד, ולא כשהשיחה ביוזמת הלקוח", אמר אברמוביץ בתגובה לטיוטה החדשה. "כפי שהבהרנו למפקחת על הביטוח, ביטוחים ארוכי טווח צריכים להיעשות על ידי איש מקצוע בעל רישיון במסגרת פגישה פרונטלית אחת לפחות עם המבוטח. תופעת המוקדנים בענף פוגעת בציבור המבוטחים, וגורמת לנזק תדמיתי קשה לענף הביטוח כולו. זהו צעד נוסף בו אנו גאים, כחלק ממאמצינו למיגור תופעת המוקדנים מענף הביטוח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email