כפל ביטוח? הכל תלוי במועד ביטול הפוליסה

בית המשפט נדרש להכריע מתי ביטול הפוליסה נכנס לתוקפו, והאם על שתי חברות ביטוח לשאת בנזק במקרה של כפל ביטוחי. וגם: עדכוני רגולציה בדבר התנאים החדשים בפוליסות החובה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברת ביטוח טענה כנגד חברת ביטוח אחרת כי רכב שהיה מבוטח אצלה היה מבוטח גם אצל רעותה. בשפה הביטוחית מדובר על "כפל ביטוח".

באחד הימים של ספטמבר 2018 אירעה תאונה בה פגע הרכב המבוטח ברכב אחר. בעקבות התאונה שילמה חברת הביטוח את הנזק בגובה 40 אלף שקל, ופנתה לחברת הביטוח האחרת בבקשה כי זו תשא במחצית הנזקים שנגרמו לה, קרי 20 אלף שקל.

חברת הביטוח הנתבעת השיבה כי הפוליסה מטעמה בוטלה לפני מועד התאונה, ולכן אין מדובר על כפל ביטוח ואין מקום להשתתפותה בנזקים בהם נשאה חברת הביטוח התובעת.

הנתבעת השיבה כי הפוליסה בוטלה לפני מועד התאונה | צילום: shutterstock

עוד הוסיפה חברת הביטוח הנתבעת כי הפוליסה שלה הופקה ביולי אלא שהמבוטח לא שילם את דמי הביטוח ולכן, לאחר שיחה עם סוכן הביטוח, הודיע המבוטח על כוונתו לבטל את הפוליסה ולעבור לחברה אחרת. יתרה מכך, המבוטח אף חתם על בקשה לביטול הפוליסה והציג תעודת ביטוח חובה שהופקה לו על ידי חברת הביטוח התובעת. אלא שפוליסת ביטוח המקיף לא בוטלה עקב שעבוד לחברת המימון, ורק ביום 6.9.18 התקבלו המסמכים הדרושים לביטול, כאשר בשעות הערב אירעה התאונה.

עוד נטען כי על פי תנאי הפוליסה היא תבוטל רק במועד בו נמסרה על כך הודעה למבטח.

במהלך הדיון בין שתי חברות הביטוח הן הפנו לסעיף 10 לחוק חוזה הביטוח לפיו: "הודיע המבוטח על ביטול החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה כעבור שלושה ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול למבטח".

מכאן קבעה הנתבעת כי לא משנה אם יספרו את המועדים מעת מסירת ההודעה על הכוונה לבטל את הביטוח (בסוף אוגוסט) או מיום חתימת המבוטח על הבקשה לביטול הפוליסה, הרי שעד התאונה, שאירעה ביום 6.9, כבר חלפו מעל שלושה ימים ומשכך הפוליסה לא בתוקף.

נהג הרכב בעדותו טען כי הוא ביטל את הפוליסה כי קיבל הצעה טובה יותר מחברת ביטוח מתחרה. כאמור, במסמכים עולה כי ביום 22.8 חתם המבוטח על בקשה לביטול ביטוח במסמך נושא לוגו של סוכנות הביטוח. במסמך נרשם כי מועד הביטול יהיה תאריך עתידי – 2.9.

גם ביטוח החובה שהופק למבוטח מטעם התובעת הינו מיום 2.9, ומכאן ניתן ללמוד על כוונת המבוטח לבטל את הפוליסות שלו אצל חברת הביטוח הנתבעת, אולם מוסיף בית המשפט כי בפועל הפוליסה לא בוטלה לא ביום 2.9 וגם לא שלושה ימים לאחר מכן, מאחר ולטענת הנתבעת היה עליה לקבל את הסכמת הגורם המממן לביטול הפוליסה ואישור זה לא התקבל אלא ביום התאונה, ולכן בפועל הפוליסה לא בוטלה והיתה בתוקף במועד האירוע נשוא התביעה.

בית המשפט מציין כי הנתבעת אף לא צירפה את מועד ההודעה על ביטול הפוליסה ומכאן שהדבר מלמד כי ראיה זו היתה פועלת כנגדה. על כן, קובע בית המשפט, כי לא עלה בידי חברת הביטוח הנתבעת להראות כי הפוליסה ברשותה היתה מבוטלת במועד האירוע, ולכן דין התביעה להתקבל, ועל חברת הביטוח הנתבעת לשאת במחצית הנזקים אשר שולמו על ידי התובעת.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.


תנאים חדשים בפוליסת החובה

השבוע פורסמו הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים – תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי אשר תוקנו השבוע. תיקונים אלה יכנסו לתוקף בעוד שישה חודשים ממועד פרסומם. ההוראות מסדירות את הכללים החדשים ביחס לפוליסת החובה, ואבקש להביא לנוחיותכם את עיקרם:

  • יבוטל האיסור להפיק יותר מתעודה מקורית אחת, וחברת הביטוח תשמור את הפוליסה למשך 25 שנה. ברירת המחדל בפוליסות החובה תהיה עותק דיגיטלי וקבלת תעודה מודפסת מהמבטח תהיה רק אם ביקש זאת המבוטח.
  • משתמשי רכב פוטנציאליים יוכלו, על מנת להמנע מנהיגה ללא פוליסת חובה בתוקף, לוודא את קיומה של פוליסת חובה בתוקף באופן מקוון ואף לעיין בתעודת הביטוח.
  • חברת ביטוח לא תהיה פטורה מחובתה על פי הפוליסה אם הנהג היה בעל רשיון נהיגה בתוקף במועד כלשהו במהלך עשר השנים שקדמו לתאונת דרכים, ובלבד שבמועד התאונה הוא לא היה פסול מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה או נדרש לעמידה בתנאים שונים שפורטו בהוראות לקבלת רישיון.
  • לעניין העברת בעלות או חזקה ברכב, נקבע כי די בהודעה למבטח על העברת הבעלות בצירוף אסמכתא על הודעה למחזיק החדש ברכב כי הפוליסה מבוטלת (והביטול יכנס לתוקף תוך שלושה ימים ממועד ההודעה). או, העתק תיעוד מהמחזיק החדש אשר אישר כי יש לו פוליסה חלופית – הביטול יהיה מיידי. או, אישור כי השימוש ברכב בוטח בביטוח רכב חובה אחר, הביטול יכנס לתוקף במועד הודעת הביטול או הנפקת הפוליסה האחרת, לפי המאוחר. 

כאמור מדובר על שיפור תהליכי העבודה בכל נושא פוליסות ביטוח החובה, ביטול הצורך במשלוח התעודות במקור, והקשיים שהיו מתעוררים לא פעם כאשר המבוטח איבד את התעודה. כאמור תיקונים אלו יכנסו לתוקף בעוד שישה חודשים וצפויים להוביל הקלה בתהליכי העבודה בתחום זה.

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email