כתבי השירות: בלשכה ממתינים להבהרות הממונה

נכון וראוי כי במקום להוציא מכתב בנושא כתבי השירות שמכניס את ענף הביטוח לסחרור, תוך איומים לא ברורים, תפעל הרשות להוצאת חוזר מפורש שיבהיר את כוונותיה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות פרסום המכתב של רשות שוק ההון פנתה הלשכה לרשות בבקשה להבהרות,אולם נכון למועד כתיבת שורות אלו, רשות שוק ההון ממלאה פיה מים וטרם השיבה לשאלות ולתהיות בדבר פשר מכתבה מיום 17.2.19 העוסק בכתבי השירות.

נזכיר כי ביום 17.2.19, שלחה רשות שוק ההון לכלל סוכני הביטוח בישראל, ללשכת סוכני ביטוח ולמנכ"לי חברות הביטוח הודעה אשר כללה בין היתר את האמירה לפיה הגיע לידיה מידע ממנו עולה כי ישנם סוכני ביטוח אשר לוקחים חלק בשיווק מוצרים הנחזים כמוצרי ביטוח מטעם גורמים שאינם אוחזים ברישיון מבטח. בין הכיסויים המשווקים נמצאו ביטוח בגין "תאונות קטנות", ביטוח בגין נזק ל"פנסים ומראות צד" ו"ביטוח לכיסוי תשלום השתתפות עצמית" על פי הפוליסה שבידי המבוטח.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

המכתב אף מפנה להוראות החוק בדבר האיסור למכור ביטוח למי שאינו מבטח וכלשון הסעיף ולסנקציות אשר יוטלו על אותו גורם שמוכר ביטוח ללא רישיון מבטח כהגדרתו בחוק. בנוסף, נאמר שם כי סוכני ביטוח שימכרו ביטוח שאינו של מבטח יהיו חשופים לביטול או התליית רישיון הסוכן.

חשוב להדגיש כי שיווק של מוצר ביטוח שלא מטעם חברת הביטוח הרשומה והמפוקחת על ידי רשות שוק ההון הינה עבירה חמורה והלשכה מתנגדת לכל מקרה בו סוכן ביטוח ימכור ביטוח שלא משויך לחברת ביטוח מפוקחת ובעלת רישיון כדין.

עם זאת, חשוב לזכור כי רשות שוק ההון קבעה בחוזר כתבי שירות כללים לשיווק של כתבי שירות בשני מסלולים: באמצעות חברת ביטוח ובאמצעות גופים שאינם חברות ביטוח. כתבי שירות שאינם דרך חברות ביטוח חייבים לעמוד בדרישות של חוזר כתבי השירות. יתרה מכך, הרשות אף ציינה מפורשות מבחנים לכתבי השירות:
א. שירות מכוח כתב שירות יינתן בשל מקרה ביטוח המצוין בתכנית הביטוח. מבחן זה לא יחול לגבי כתבי השירות הבאים:
(1) כתב שירות המעניק שירותי דרך לרכב, שירות רכב חלופי או שירות תיקון שמשות.
(2) כתב שירות המעניק ייעוץ וליווי רפואי במרכז רפואי לצורך אבחון מצב רפואי או ייעוץ וליווי רפואי לאחר גילוי מחלה קשה או ייעוץ וליווי רפואי לאחר קביעת צורך בניתוח או ייעוץ וליווי רפואי במהלך אשפוז.
ב. מתקיים קשר ישיר בין השירות שניתן מכוח כתב השירות לבין תכנית הביטוח.
ג. כתב שירות לא יעניק שירות תחזוקה, שירות תקופתי, טיפול מניעה או תיקון מוצרים. כאשר ביקשה הרשות להחריג שירותים היא ידעה לציין זאת באופן מפורש בחוזר. ניתן לראות כי בענף הרכב מבחן הקשר הוחרג ביחס לשירותי דרך לרכב, שירותי רכב חלופי או שירות תיקון שמשות.

לכן, נכון וראוי כי במקום להוציא מכתב שמכניס את ענף הביטוח לסחרור, תוך איומים לא ברורים, תפעל הרשות להוצאת חוזר מפורש שיבהיר את כוונותיה.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email