לאור המורכבות התפעולית: מגבלת 35% לרכיב אכ"ע נדחתה לנובמבר

רשות שוק ההון החליטה לדחות את מועד כניסתה לתוקף של החובה לעדכון היקף הכיסוי הביטוחי בתוכנית אכ"ע של ביטוחי המנהלים; תחול הל מיום 1 בנובמבר 2019
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון הודיעה בתחילת השבוע כי היא דוחה סופית את מועד כניסתה לתוקף של החובה שהוטלה על כל חברות הביטוח לעדכן את היקף הכיסוי הביטוחי בתכנית לאובדן כושר עבודה אגב קופת גמל (ביטוחי המנהלים). מדובר בהגבלת העלות המצטברת של הכיסויים הביטוחים במסגרת הקופת גמל, ל־35% מסך כל ההפקדות למרכיב התגמולים.

החובה הייתה אמורה להיכנס לתוקף ב־1 באפריל 2019. בטיוטה שפרסם הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת בתחילת מרץ 2019, הוא הציע לדחות את ביצוע סעיף 4 לחוזר 'שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה' ל־1 בנובמבר, לאור המורכבות התפעולית הכרוכה ביישום חובה זו ובעקבות פניות הגופים המוסדיים. הסעיף קובע הוראות להסדרת הליך שיווק כיסוי אובדן כושר עבודה לקראת כריתת חוזה ביטוח.

ד"ר משה ברקת | צילום: אוראל כהן

הוראות סעיף 4 לחוזר לא יחולו על:
א. תכנית לאבדן כושר עבודה שנרכשה בגוף מוסדי אחר מהגוף שבו מנוהלים כספי קופת הגמל של המבוטח.
ב. תכנית לאבדן כושר עבודה שנרכשה אגב קופת ביטוח ששווקה לפני יום 1 בינואר 2004. המגבלה שהטילה הרשות על היקף הגבייה למרכיב הביטוחי בקופת הגמל נובעת מכך שעל פי הרגולציה לביטוח מנהלים, הסכום שמנותב לכיסויים הביטוחים חייב להספיק לכיסוי 75% משכרו של החוסך. מאחר שהפרמיה שגובות חברות הביטוח עולה בהתאם לגיל המבוטח, עלול להיווצר מצב שבהגיעו לגיל מסוים, 35% מההפקדות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email