לא הסדרתם את תשלום הפרמיה לחברת הביטוח? נותרתם חשופים

החודש פורסם תיקון בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח. עו"ד עדי בן אברהם מנצל את ההזדמנות ומביא מקרה שמדגיש את חשיבות הכיסויים הביטוחיים בענף הרכב
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לרגל התיקון בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי הביטוח רכב פרטי) אבקש להקדיש את המאמר השבועי לנושא חשיבות הכיסויים הביטוחיים והסיכון אשר נוטל על עצמו נהג ברכב אשר לא מסדיר את תשלום הפרמיה לביטוח הרכב שבו הוא נוהג. החשיפה יכולה להגיע הן אל מול הנהג אשר נפגע ומגיש תביעה על נזקיו, והן מצד חברת הביטוח שלו אשר מגישה כנגד הנהג הפוגע תביעת שיבוב על הנזקים בהם נאלצה לשאת ולשלמם למבוטח מטעמה.

בבית המשפט בעכו נדונה תביעת מבוטח כנגד נהג הרכב אשר פגע בו ביחס להפסדים כספיים אשר נגרמו לו מעבר לכספים אשר שולמו לו על ידי חברת הביטוח מטעמו. בין היתר טען המבוטח כי מעבר לנזקים העקיפים שנגרמו לו הוא הפסיד: השתתפות עצמית, דמי כינון, הפסד הנחת היעדר תביעות, ועוד הוצאות אותן הוא פירט בהרחבה בכתב התביעה.

חברת הביטוח שלחה מכתבי התראה, בדואר וגם במסרונים | צילום: shutterstock

בנוסף חברת הביטוח של המבוטח הגישה אף היא תביעה כנגד הנהג הפוגע וחברת הביטוח שלו. חברת הביטוח של הנהג הפוגע הבהירה כי היא ביטלה את פוליסת הביטוח ולכן היא אינה נושאת בכל חבות לאירוע. הנהג הפוגע מאידך טען כי לא ידע על ביטול הפוליסה ומשכך על חברת הביטוח מטעמו לשאת בעלויות הנזקים, ככל שיושתו עליו.

הנהג הפוגע טען כי אינו דובר עברית ולטענתו גם אינו יודע לקרוא עברית ולכן הוא נעזר לשם כך בגברת אשר סייעה לו מול חברת הביטוח ובהתנהלות מולה, ואף מסרה פרטי התקשרות שלה, אך הוסכם בדיון כי לחברת הביטוח היתה הכתובת הנכונה והמדויקת של הנהג הפוגע.

המכתבים לא התקבלו?

חברת הביטוח טענה כי היא פעלה על פי הוראות סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח לשם ביטול הפוליסה של הנהג הפוגע לאחר שזה לא שילם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסה.

לצורך הנוחות אציג את הסעיף אשר מדבר על אופן ביטול פוליסה כאשר המבוטח לא משלם את פרמיית הביטוח בגין הפוליסה: "לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה התבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן". [כאמור, מדובר על הליך בו נשלחים 2 מכתבים למבוטח בדרישה לפירעון החוב בטרם תבוטל הפוליסה].

חברת הביטוח הציגה מכתבים אשר נשלחו לנהג הפוגע, לרבות בדואר רשום, אך מכתבים אלו לא נענו על ידי הנהג הפוגע. משכך ביטלה חברת הביטוח את הפוליסה.

יובהר כי חברת הביטוח ציינה כי היא פעלה על פי הוראות סעיף 15 כלשונו, אשר אינו דורש חובת וידוא כי המבוטח קיבל את ההתראות.

יתרה מכך, הוכח כי חברת הביטוח לא הסתפקה במשלוח המכתבים אלא גם פנתה לנהג הפוגע בהודעות טקסט (מסרון) ובהודעות דוא"ל. אלא שהודעות אלו נשלחו ככל הנראה למספר נייד שאינו של המבוטח.

הנהג הפוגע הוסיף כי בפועל המכתבים לא התקבלו אצלו ולכן אין ממש בטענות חברת הביטוח.  יתרה מכך הוא הוסיף כי אינו מודע לבעיית גבייה אצלו, חרף המכתבים אשר נשלחו אליו. עם זאת לאחר עיון בראיות שהונחו בפניו ובנסיבות המקרה, קובע בית המשפט כי הוא מקבל את עמדת חברת הביטוח לכך שהפוליסה בוטלה כדין על פי הוראות החוק, ובהתאם להתראות שנשלחו אליו לכתובת מגוריו.

משכך מחייב בית המשפט את הנהג הפוגע לשלם למבוטח ולחברת הביטוח שלו את הנזקים שנגרמו להם בגין התאונה במלואם.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

דבר היועמ"ש

בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי הביטוח רכב פרטי)(תיקון), התשפ"א-2021 אשר פורסמו החודש הסדיר הממונה על רשות שוק ההון הנחיה לפיה כאשר המבטח קיבל לרשותו בעקבות תביעת שיבוב מהמזיק מעל 75% מתביעתו, אזי הוא ידרש לתקן את דוח היעדר התביעות של המבוטח שלו וישלח לו דוח מתוקן בה תוסר התביעה.

הוראות אלו יכנסו לתוקף בתחילת חודש דצמבר 2021.

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email