לא חיכתה לאקירוב: כלל החזקות ביטוח גייסה כ־500 מיליון שקל

החברה דחתה את בקשת אלרוב נדל"ן לחכות עם ההנפקה לטובת השקעה של אקירוב שמבקש לרכוש את השליטה בחברה; מנכ"ל כלל: "גיוס מוצלח זה מעיד על הבעת אמון משמעותית של שוק ההון בקבוצה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כלל החזקות השלימה אמש בהצלחה את השלב המוסדי במהלך של גיוס הון במסגרתו התקבלו ביקושים בסך כולל של מעל ל-700 מיליון שקל והחברה נענתה להצעות בסך של כ-500 מיליון שקל מתוכם, בשער מניה של 78.95 שקל, הגבוה ממחיר הבורסה בתום המסחר היומי.

החברה מסרה כי ההון שיגויס יאפשר לכלל החזקות לבחון הזדמנויות עסקיות, בין היתר, בהלימה ליעדים ולתוכנית האסטרטגית של החברה, ולרבות אם וככל שיידרש, לצורך חיזוק כרית ההון של הקבוצה והענקת גמישות בניהול מבנה ההון.

יורם נוה מנכ"ל כלל | צילום: סיון פרג'

הנפקה זו מצטרפת לגיוס חוב והחלפת חוב, תוך כדי הארכת מח"מ שביצעה כלל ביטוח, בהצלחה רבה, בחודשים האחרונים.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, ציין: ״גיוס מוצלח זה מעיד על הבעת אמון משמעותית של שוק ההון בקבוצה, אשר יאפשר גמישות לניצול הזדמנויות עסקיות נוספות בפעילויות סינרגטיות לפעילות הקבוצה".

היתר שליטה

בכך שמה כלל ביטוח קץ למאמצי אלפרד אקירוב לבטל את ההנפקה; שלשום הודיעה כלל החזקות עסקי ביטוח כי בכוונתה לגייס כ-500 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות רגילות לציבור. מחיר המינימום במכרז שיקף הנחה של 7% על מחיר המניה. באלרוב חששו כי ההנפקה באה כדי לפגוע לדלל את אחזקות אקירוב בכלל ביטוח ובמאמציו לקבל היתר שליטה בכלל ביטוח; אלרוב נדל"ן ומלונאות שבשליטתו (78%) מחזיקה כיום ב-15% ממניות כלל ביטוח. בתחילת דצמבר האחרון הגישה אלרוב נדל"ן בקשה לרשות ההון לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח, כך שתרכוש 15% נוספים מכלל החזקות ותגיע לאחזקות של 30% מהחברה.

שלשום, מייד לאחר פרסום כוונת ההנפקה של כלל ביטוח, פנה אקירוב בדחיפות לכלל החזקות ביטוח, עם העתק לממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת, לפתוח במגעים להשקעה של אלרוב בחברה. על פי המכתב, ההשקעה בחברה תבוצע, בכפוף לקבלת היתר שליטה על ידי אלרוב בחברה, כנגד הנפקת מניות ו/או הנפקת זכויות, ללא הנחה על מחיר הסגירה של המניה ואף בפרמיה (כפוף למכפיל ההון נשוא ההנפקה) וללא עמלות התחייבות מוקדמת, חתמים ומשווקים.

מתווה חלופי

כמו כן, במסגרת הפניה, התבקשה התייחסות החברה להליכי קבלת ההחלטה ולשיקולים שנלקחו במסגרתה. בהמשך פנתה אלרוב במכתב נוסף לחברה, ובו הציעה מתווה חלופי נוסף להצעה שהועלתה במכתבה הראשון. לפי המתווה החלופי, בכפוף לפניה ואישור של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון החברה ואלרוב יגבשו מתווה להנפקה מידית של מניות ו/או זכויות בחברה, כאשר כל רכישה של מעל 15% מהון מניות החברה תופקד בידי נאמן עד למיצוי וסיום הבקשה להיתר שליטה".

משה ברקת | צילום: גיא קרן
הפניה נדחתה

אתמול השיבה כלל לפניית אקירוב וציינה כי "הצעת אלרוב נבחנה אף היא ונדחתה, בשלב זה, בין היתר נוכח אי הודאות הגלומה בה, אשר לא ברור אם, מתי ובאילו תנאים תתבהר וזאת לרבות נוכח הסוגיות הרגולטוריות והמשפטיות הנלוות לה והנזק שיכול להיגרם לחברה בשל השהיית ההליך בשלב זה בהתאם לבקשת אלרוב". כאמור, ההנפקה בוצעה אתמול בהצלחה רבה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email